Psykologbesök
En kvinnlig psykolog sitter bredvid sin patient i en soffa och antecknar i ett block.

Psykologbesök

När du går till en psykolog kan du få hjälp att förstå dig själv och dina känslor. Här på Vården.se kan du läsa mer om detta.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder psykologbesök där det passar dig.

Snabba fakta om Psykologbesök

Vad gör en psykolog?

En psykolog är en vårdgivare som kan hjälpa dig när du mår psykiskt dåligt. Läs mer.

Vad gör en psykolog?

En psykolog jobbar med att undersöka, diagnostisera och behandla psykiska problem och sjukdomar. Psykologer kan stödja och utveckla både enskilda personer och grupper. Psykologen kan hjälpa barn och vuxna som behöver stöd i olika skeden av livet. Du kan prata med en psykolog till exempel om du mår psykiskt dåligt, genomgår en kris, behöver stöd i äktenskapet eller vill utveckla dig själv eller dina relationer.

Du kan läsa mer om vad en psykolog gör och vad du kan få hjälp med i vår guide psykolog.

Vad är skillnaden mellan psykolog, psykoterapeut och psykiatriker?

Det kan vara svårt att veta vem man ska gå till när man mår psykiskt dåligt, och det finns flera olika yrken som erbjuder psykologisk behandling. Psykolog, psykoterapeut och psykiatriker är några av dem.

  • En psykolog har gått en femårig akademisk utbildning och är basutbildad i psykoterapi. En psykolog kan erbjuda samtalsterapi samt genomföra tester och utredningar.
  • En psykoterapeut har en utbildning i ett yrke där man jobbar med människors fysiska och/eller psykiska hälsa, såsom psykolog, präst, sjuksköterska eller socionom,och har sedan vidareutbildat sig inom psykoterapi.
  • En psykiatriker är en läkare som har specialutbildning i psykiska sjukdomar. De kan jobba med svårare psykisk ohälsa och eftersom de är läkare får de, till skillnad från psykologer och psykoterapeuter, också skriva ut medicin.

Om du vill läsa mer om skillnaderna mellan de olika yrkestitlarna och var du kan söka hjälp när du mår psykiskt dåligt kan du läsa vår guide här.

Så går ett psykologbesök till

När du går till en psykolog finns det fler olika behandlingar för olika tillstånd. Det finns behandlingar för depressionångestätstörningar och fobier. Du kan även prata med en psykolog om du behöver hjälp med sömnsvårigheterstress eller om du vill sluta röka.

Syftet med ett psykologbesök är att du ska må bättre. Vissa vet inte varför de mår dåligt och det kan du får hjälp med. När du pratar med en psykolog kan du få hjälp att förstå dig själv och dina känslor.

Om du inte vill eller kan besöka en mottagning, finns det många mottagningar som erbjuder samtal med psykolog online.

Metod

Det finns flera olika behandlingar som du kan få hos en psykolog.

KBT

KBT förkortat kognitiv beteendeterapi, är ett paraplybegrepp för olika former av psykoterapi där du tränar på att använda nya tankemönster och beteenden för att lindra psykologiska problem. Du kan läs mer om hur KBT fungerar i vår guide.

PDT

PDT är en förkortning av psykodynamisk terapi. Denna metod utgår från att dina besvär beror på ditt inre, obearbetade konflikter eller psykologiska svårigheter som du själv inte behöver veta om.

Du får lära dig att förstå dig själv och dina relationer. Du kan få bearbeta upplevelser och minnen för att förstå hur de påverkar ditt liv. Du följer vanligtvis ingen plan utan det bygger på att du och psykologen pratar om vad allt kan bero på.

IPT

IPT är en förkortning av interpersonell psykoterapi. Denna behandling används främst vid depression men kan användas vid andra sjukdomar också. Exempelvis bipolär sjukdom, ätstörningar, posttraumatiskt stressyndrom och ångest.

Fokuset ligger på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykisk ohälsa. Men också på hur psykiska problem påverkar relationerna till andra.

Gruppterapi

I gruppterapi träffar du psykologen i en grupp med fler personer. Man brukar vara ungefär åtta personer. De andra i gruppen kommer har liknande problem eller erfarenheter som du.

Par- familjeterapi

Den vanligaste formen av parterapi och familjeterapi bygger på så kallad systemteori. Enligt den hör en persons problem ihop med övriga familjen eller partnern. Då behandlas paret eller familjen som grupp. Ibland kan två terapeuter delta under samtalen.

Du kan läsa mer om parterapi och familjerådgivning i våra guider.

Kristerapi

Denna behandling är för dig som mår dåligt efter en traumatisk händelse eller en kris. Du kan läsa mer om kristerapi i vår guide.

Innan psykologbesök

Innan du ska på ditt psykologbesök är det bra om du funderar på vad du vill få ut av besöket. Du behöver inte tänkt helt färdigt innan ditt besök. Psykologen kan hjälpa dig att formulera mål och tankar under ditt första besök.

Efter psykologbesök

Under ditt första besök ska du och psykologen kommit fram till en plan över mål och kommande besök. Du ska känna att du är bekväm med din psykolog, att prata med din psykolog, och att du känner att du blir förstådd och får den hjälpen du behöver.

Om du inte är nöjd är det viktigt att byta psykolog.

Vad kostar det att gå till en psykolog?

Priset för ett besök hos psykolog kan variera mycket. Det kan till exempel bero på om du söker vård via regionen eller privat, din ålder, terapiform och vilken region du bor i.

Om du går via vårdcentralen betalar du vanlig patientavgift. Den varierar från region till region, men brukar ligga på omkring 100 kronor per besök. Är du under 18 år och söker vård via regionen är vården gratis.

Om du i stället väljer att gå direkt till en privat psykolog betalar du hela avgiften själv. Priset för ett besök hos en privat psykolog brukar ligga på 800–1500 kronor för en timmes samtal.

Samtal med en psykolog online är i vissa fall billigare.

Om du vill läsa mer om vad det kan kosta att besöka en psykolog kan du läsa vår guide här.

Vad är fördelarna med att gå till en psykolog?

  • Du får vara i en miljö där du kan prata om de känslor, tankar och minnen.
  • Du får hjälp att hantera dina känslor och tankar kopplade till ditt problem.
  • Många upplever att de mår bättre.
  • Du kan prata med en psykolog online.

Vad är nackdelarna med ett psykologbesök?

  • Du kan uppleva att terapin inte fungerar för dig.
  • Du kan känna att du inte kan prata med din psykolog.

Vem kan hjälpa dig med psykologbesök?

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
14 juli 2023 kl 11:10
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor:

Vården.se (Psykolog)

1177