Scenskräck
En man blundar och håller sin ena hand för munnen.

Scenskräck

Scenskräck är rädslan för att göra saker inför publik, som att hålla ett föredrag eller uppträda. Scenskräck är mycket vanligt.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med scenskräck på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Scenskräck

Vad är scenskräck?

Scenskräck innebär en rädsla för att tala eller uppträda inför andra människor. Läs mer.

Vad är scenskräck?

Scenskräck innebär att du känner ångest inför att göra något där andra iakttar dig. Det kan vara att hålla en presentation eller göra någon annan form av anförande. I en vidare mening kan det handla om en rädsla att bli negativt bedömd i sociala situationer, där det är som allra värst när uppmärksamheten riktas mot dig. Man kan säga att scenskräck är en stressreaktion som inte alls står i proportion till vad som står på spel. För vissa är rädslan för att tala inför andra så stark att det blir ett allvarligt hinder i vardagen.

Glossofobi är en term som betyder ungefär samma sak som scenskräck. Ett begrepp som också har att göra med scenskräck är prestationsångest. Alltså en generell rädsla för att misslyckas.

Hur många har scenskräck?

Scenskräck är en mycket vanlig fobi. Ibland hävdas det att uppemot en fjärdedel av alla svenskar upplever scenskräck ibland. Då pratar vi alltså om en nervositet eller rädsla som går utöver vad det är normalt att känna.

Symtom på scenskräck

Exakt hur scenskräck yttrar sig kan variera. Vissa behöver göra saker på ett specifikt sätt för att inte scenskräcken ska ta över. De kan agera utifrån ritualer som ter sig märkliga för andra. Scenskräck brukar också ta sig fysiska uttryck som är vanliga att känna vid nervositet och skräck. Det kan handla om:

  • muntorrhet
  • kraftigt förhöjd puls
  • rodnad
  • muskelsammandragningar
  • magsmärtor
  • svettning
  • andfåddhet.

Varför får man scenskräck?

Scenskräck handlar ofta om en stark kroppslig reaktion, vid fel tillfälle. Pulsen går upp för att musklerna ska få mer syre och vi blir beredda på att fly eller strida, snarare än att göra ett framträdande. Detta sker när vi är rädda för något och verkligen behöver förhöjd kroppslig beredskap. Men det är alltså också ett tillstånd som kan orsaka scenskräck, utan att det egentligen finns något att vara rädd för. För vissa beror scenskräck på en negativ upplevelse som har etsat sig fast och som inte är tillräckligt bearbetad.

Brist på självförtroende och negativa antaganden om hur andra ser på dig och dina prestationer kan också vara en orsak till scenskräck. Samma sak gäller om du är väldigt självkritisk och strävar efter perfektion.

I vissa länder är människor mer benägna att drabbas av scenskräck än i andra länder. Det är alltså delvis kulturellt betingat.

Egenvård vid scenskräck

Många som lider av scenskräck och som måste tala inför andra i jobbet vänjer sig till slut. Om du bara känner scenskräck vid enstaka tillfällen är det dock inte säkert att du får tillräckligt med övning för att den ska försvinna av den anledningen. Och för vissa går det inte över och det kan då vara ett stort hinder i yrkesrollen.

När det gäller egenvård av scenskräck handlar det mycket om att hitta strategier som fungerar för just dig. En bra början är att komma till ro med att du har scenskräck och att du inser att det är mycket vanligt. Andra människor känner till vad det handlar om och behöver inte få en negativ bild av dig för att du är nervös. Ett tips är att vara ärlig, om du ska prata inför en ny grupp människor. Om du berättar att du är nervös kommer du förhoppningsvis att känna att publiken är välvillig gentemot dig och att det är högt i tak. Det fungerar dock inte i sammanhang där du verkligen måste prestera på topp.

Du kan prova valeriana eller något annat läkemedel mot nervositet som du kan köpa receptfritt på apoteket. Räkna dock inte med att det ska vara tillräckligt för att du ska bli av med kraftiga fysiska symtom, som skenande puls.

 

Hur blir man av med scenskräck?

Du kan få psykologisk behandling mot scenskräck. Det finns flera former av terapi som kan ha en positiv effekt. Vad som erbjuds kan skilja sig en del, beroende på vilken mottagning du vänder dig till.

Betablockerare kan fungera som medicin mot nervositet. De sänker pulsen genom att påverka de stresshormoner som försätter kroppen i en form av krisläge, även när det inte finns någon anledning till det.

Diagnos vid scenskräck

Om du lider av att prata eller uppträda inför folk ska du ta kontakt med vården eftersom det finns hjälp att få.

Vem kan hjälpa dig vid scenskräck?

Kan scenskräck behandlas av nätläkare?

En nätläkare eller nätpsykolog kan ibland ge stöd vid scenskräck.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
17 juli 2023 kl 15:59
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!