Psykoterapi
Psykoterapeut sitter mittemot en patient som lutar huvudet mot sin hand.

Psykoterapi

Det är ett samlingsnamn för behandlingar som bygger på samtalsterapi med en legitimerad psykolog eller psykoterpeut.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder psykoterapi där det passar dig.

Snabba fakta om Psykoterapi

Pris

Ca 1 000 kr på besök

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är olika typer av samtalsterapi som erbjuds vid psykisk ohälsa och som ett sätt att lära känna sig själv. Läs mer.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en form av behandling som bygger på ett samtal mellan dig och en behörig terapeut. Målsättningen med psykoterapi är ofta att behandla psykisk ohälsa eller att samtalen ska leda till djupare självkännedom. Du kan ha nytta av psykoterapi om du känner att det inte räcker att prata med vänner eller familjemedlemmar, eller när du har svårt att prata om något som hänt eller som du är med om. I samband med kriser är psykoterapi till stor hjälp för många som provar behandlingen.

Psykoterapi erbjuds vid flera olika diagnoser. Här är exempel på tillstånd som brukar kunna behandlas med psykoterapi:

 • ångest
 • fobier
 • ätstörningar
 • depression
 • posttraumatisk stressyndrom
 • sömnsvårigehter
 • missbruk.

Vilka typer av psykoterapi finns det?

Psykoterapi är ett begrepp som omfattar flera olika behandlingsformer. Det kan handla om interpersonell psykoterapi där man fokuserar mycket på mellanmänskliga relationer och problem som kan uppstå i dem. Psykodynamisk psykoterapi (även kallat PDT) handlar mer om dig som individ, din livshistoria och de problem och utmaningar som du står inför idag. Kognitiv beteendeterapi (KBT) handlar om att försöka förändra tankar, känslor och beteenden som påverkar dig negativt.

Så går behandling med psykoterapi till

Psykoterapi är en beprövad metod vi psykisk ohälsa men det kan också vara ett sätt att lära känna sig själv. På så sätt kan du fungera och möta livet på ett bättre sätt, även utan att det finns konkreta problem med i bilden. Målet med psykoterapi är alltså att du ska må så bra som du kan.

Du går inte i psykoterapi för att din terapeut ska gilla dig utan det är viktigt att du är uppriktig – om du vill att terapin ska ge så bra resultat som möjligt. En psykoterapeut har tystnadsplikt. Det är viktigt för att du ska känna att du kan prata om vad du vill.

Vad gör man i psykoterapi?

Psykoterapi är en form av samtalsbehandling där du pratar på tu man hand med en professionell person. Personen har den utbildning och erfarenhet som krävs för att kunna hjälpa dig. Exakt hur det går till beror mycket på vad målet är med terapin och på vilken metod som används. Formen för en terapisession kan också se ganska olika ut beroende på om du söker hjälp för något konkret, som en fobi, eller om du mår dåligt utan att veta varför. Psykoterapi kan också ges i form av gruppterapi.

Innan psykoterapi

Innan behandlingen påbörjas gör man i regel en kartläggning av ditt behov av psykoterapi. Du får också information om vad du kan förvänta dig för resultat och en behandlingsplan. Den visar bland annat hur länge man bedömer att du kommer att behöva gå i terapi.

Efter behandling med psykoterapi

Efter behandlingen har du förhoppningsvis de verktyg du behöver för att kunna hantera psykologiska besvär på ett konstruktivt sätt. Terapin är ofta tidsbegränsad, och det är vanligt att du får göra ett eller flera återbesök efter det att terapin är avslutad. Då tittar ni på om du behöver mer terapi för att bearbeta sådant som kommit upp sedan sista behandlingen.

Pris för psykoterapi

Priset för behandling med psykoterapi kan bli ganska högt, eftersom det ofta handlar om många besök. Ett enda besök, som varar en timme, kan kosta mellan 800 och 1 500 kronor på en privat mottagning. Gruppterapi brukar vara billigare än att träffa en terapeut enskilt. Du kan också komma ner i pris om du väljer att gå i psykoterapi online.

Beroende på var du bor kan du få reducerat pris om det finns ett avtal med regionen. Du kan också ha möjlighet till gratis psykoterapibehandling genom en ungdomsmottagning, om du studerar på universitet eller om du behöver behandling på grund av något som täcks av din försäkring.

Fördelar med psykoterapi

 • Psykoterapi kan göra så att du blir bättre på att förstå dina tankar och känslor.
 • Psykoterapi kan vara en väg ut ur djup psykisk ohälsa.
 • Läkemedel som ges vid psykisk ohälsa har ofta biverkningar.

Nackdelar med psykoterapi

 • Alla svarar inte lika bra på psykoterapi.
 • Psykoterapi kan bli väldigt dyrt, om man går till en privat mottagning.
 • Effektiviteten beror till viss del på personkemin mellan dig och din terapeut.

Vem kan hjälpa dig med psykoterapi?

Kan man få behandling med psykoterapi online?

Många nätläkare erbjuder psykoterapi online.

Publicerad:
9 juni 2023 kl 10:33
Uppdaterad:
14 juli 2023 kl 11:17
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!