En kvinna som blundar och gråter.

Sorg

Sorg är de känslor, tankar, fysiska reaktioner och beteenden som du upplever i samband med att du förlorat någon eller något.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med sorg på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Sorg

Om sorg
 • Att sörja är en naturlig process efter en förlust.
 • Om din sorg känns förlamade eller inte går att hantera kan du få hjälp.
Vad är sorg?

Sorg är det vi tänker och känner och våra fysiska reaktioner när vi genomlider en förlust. Läs mer.

Vad är sorg?

Sorg är en process präglad av negativa känslor och tankar som vi känner efter att ha varit med om något som vi uppfattat som jobbigt. Det är ofta av oåterkallelig karaktär, som när någon dör, eller när något du sett fram emot och som var viktigt för dig, inte blir av.

Att sörja är normalt, ofta är det till och med sunt, men sorg kan också gå över i psykisk ohälsa och vara svår att stå ut med. Du ska inte dra dig för att söka hjälp om du känner svår sorg och det hindrar dig från att leva normalt. Även om du kanske inte kan få tillbaka det du saknar så kan behandling hjälpa dig att hantera saknaden.

Hur länge kan man sörja?

Man kan inte generalisera kring hur länge det är normalt att sörja. Det beror helt på vad det är du har upplevt och på hur du är som person. En erfarenhet nästan alla delar är dock att sorg, även när den är väldigt djup, blir mer hanterbar med tiden. För vissa går sorg över helt och hållet. För andra är sorgen något man bär med sig länge, även om bördan alltså kan lätta med tiden.

Symtom på sorg

Att sörja kan kännas på olika sätt för olika personer. Här är tankar och känslor som kan komma och gå eller vara mer eller mindre konstanta när du sörjer:

 • djup saknad
 • overklighetskänslor
 • du tycker att livet är meningslöst
 • nedstämdhet
 • ilska eller irritation
 • känslor av skuld
 • ångest eller oro.

Det här är känslor som även kan vara symtom på depression. När du sörjer utgår känslorna vanligtvis från en förlust medan en depression inte behöver ha en tydlig orsak på samma sätt.

Hur reagerar kroppen när man sörjer?

Även om sorg brukar beskrivas som en känsla så är det inte ovanligt att få fysiska symtom. Att sörja har ofta samma effekt på kroppen som stress, som i sin tur kan leda till utmattning. Du kan också få svårt att sova på nätterna. Det kan bidra till att du blir medtagen och göra så att ditt immunförsvar sjunker. Andra fysiska symtom som kan förekomma vid sorg är:

 • värk (ofta i huvudet eller magen)
 • du tappar aptiten
 • minnet och koncentrationsförmågan försämras.

Vad orsakar sorg?

Det kan finnas många olika orsaker till att sörja, till exempel

 • förlust eller förändringar av olika slag, som vid en separation, sjukdom eller när någon dör.
 • starka känslor såsom besvikelse och kris kan utlösa sorg.

Långvarigt sörjande kan i vissa fall övergå till depression eller posttraumatisk stress.

Hur får man bort sorg?

Det finns inget onaturligt med normal sorg och ofta är det viktigt att tillåta sig att sörja, så att man kan komma över något jobbigt som har hänt. Sorg är alltså inte bara ett jobbigt tillstånd utan också det som krävs för att vi ska kunna må bra igen. Med det sagt så finns det mycket du kan göra för att må bättre som inte är att låtsas som att sorgen inte finns.

Det som brukar vara mest effektivt är att prata med andra om sina känslor. Om du inte har någon att prata med kan du ringa en medmänniska från någon frivilligorganisation.

Allt som får dig att må bättre kan vara effektivt vid sorg. Det kan handla om att

 • se till att äta bra och regelbundet
 • försöka få tillräckligt med sömn
 • rör på dig, även om det tar emot
 • undvik alkohol och droger, även om det är lockande
 • be om hjälp med sådant du inte orkar med.

Hur bearbetar man sorg på egen hand?

Det är viktigt att vara medveten om att sorg behöver få ta tid men att det kommer att bli bättre till slut. Särskilt om du tillåter dig att uttrycka sorgen på ett sätt som känns naturligt för dig. Oavsett om det handlar om att gråta eller bara prata om det du har varit med om.

Hur tröstar man någon i sorg?

Olika människor behöver olika typer av stöd vid sorg. Om någon i din närhet lider och du vill hjälpa till kan du vända dig till en stödlinje och få råd. Här är exempel på vad som ofta fungerar:

 • att bara lyssna och visa förståelse, utan att försöka ge råd, kan hjälpa någon att läka
 • fråga den som sörjer hur du kan vara ett stöd och vad du kan hjälpa till med
 • hjälp den som sörjer att få professionell hjälp, om det verkar behövas.

Du kan sällan förändra orsaken till att någon sörjer. Men genom att ge av din tid och finnas där kan du hjälpa personen att ta sig igenom sorgearbetet.

Behandling vid sorg

Det finns läkemedel som hjälper dig att sova bättre vid sorg och som kan hjälpa dig att hantera ångest. Sorg kan också behandlas inom psykiatrin. Stödjande samtal, enskilt eller i grupp, kan ge dig verktyg för att hantera sorg. Det gäller oavsett om sorgen är akut eller något som du har haft länge och som inte går över. Inte minst du som sörjer på grund av en traumatisk händelse kan ha stor hjälp av terapi.

Diagnos vid sorg

Det finns flera situationer där det är motiverat att söka hjälp, även om du inte behöver få en diagnos ställd för att veta att du sörjer. Om vardagen inte fungerar och det inte blivit bättre inom ett par veckor behöver du söka hjälp. Samma sak gäller om du har kraftiga fysiska symtom, om sorgen förvärras eller om sorgen påverkar andra diagnoser du har på ett negativt sätt. Om du tänker på att ta ditt liv eller om tillvaron känns helt outhärdlig ska du söka hjälp akut.

Vem kan hjälpa dig vid sorg?

Kan man få hjälp med sorgebearbetning online?

Att prata med en nätpsyolog kan vara ett bra alternativ vid sorg. En nätläkare kan skriva ut recept på läkemedel om det behövs för att du ska kunna må bättre.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
17 juli 2023 kl 16:13
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!