Psykoterapi, barn och ungdom
Ett barn pratar med en psykoterapeut med en nalle i handen. Psykoterapeuten lyssnar och antecknar.

Psykoterapi, barn och ungdom

Psykoterapi för barn och ungdom innebär att ditt barn får prata med en professionell person och få hjälp med psykisk ohälsa.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder psykoterapi, barn och ungdom där det passar dig.

Snabba fakta om Psykoterapi, barn och ungdom

Kan barn gå i psykoterapi?

Psykoterapi för barn och ungdom innebär att ditt barn får prata med en professionell person och få hjälp med psykisk ohälsa. Läs mer.

Kan barn gå i psykoterapi?

Psykisk ohälsa hos barn och unga blir allt vanligare. Du som förälder kan märka av det dåliga måendet på olika sätt, och det kan vara svårt att veta hur man ska göra för att hjälpa barnet. Om du har ett barn som du tror mår psykiskt dåligt är det viktigt att söka hjälp. Det finns mycket du själv kan göra för att stötta barnet, men det är också viktigt att ta hjälp utifrån för att vara säker på att hen får rätt hjälp. Barn som mår psykiskt dåligt kan hjälpas genom psykologisk behandling. Psykoterapi för barn och ungdomar innebär att hen får gå och prata med en psykolog, psykoterapeut eller kurator.

Vad gör man när ens barn mår psykiskt dåligt?

Om du har ett barn som mår psykiskt dåligt finns det olika ställen du kan vända dig till för psykoterapi. Om barnet är under sex år kan du kontakta barnavårdscentralen. Det går även bra att kontakta en vårdcentral eller barnläkarmottagning och prata med en kurator, eller få remiss till en psykolog eller psykoterapeut.

Ungdomsmottagningen tar i sin tur emot barn som är 13 år eller äldre som lider av psykisk ohälsa. Andra alternativ är att kontakta psykologer och psykoterapeuter som arbetar i privat regi, eller BUP. Det sistnämnda rekommenderas framförallt om barnet mår mycket dåligt och behöver hjälp fort.

Vad kan en barnpsykolog hjälpa till med?

Kuratorer, psykologer och psykoterapeuter kan hjälpa barn med allt möjligt. Det kan handla om att barnet mår dåligt på grund av en skilsmässa, ett dödsfall i familjen, mobbning, stress eller låg självkänsla. Barn kan också må dåligt utan att riktigt veta varför.

Hur vet jag om mitt barn behöver psykoterapi?

Ett barn som mår psykiskt dåligt kan ha svårt att uttrycka detta i ord. Istället kan det dåliga måendet yttra sig på andra sätt. Det är till exempel vanligt att barn lätt blir arga eller irriterade. Andra tecken på psykisk ohälsa hos barn kan vara:

 • rastlöshet, oro och nedstämdhet
 • trötthet och orkeslöshet
 • förändrade sömnvanor – antingen kan barnet sova för lite eller för mycket
 • förändrad aptit – antingen kan barnet äta för lite eller för mycket
 • koncentrationssvårigheter
 • en ovilja att gå till förskolan, skolan eller fritidsaktiviteter
 • magont, huvudvärk och illamående.

Så går psykoterapi för barn och ungdom till

Vid ett första besök inför psykoterapi får barnet träffa en kurator, psykolog, psykoterapeut, läkare eller sköterska. Då är det vanligt att föräldern får vara med, och att barnet får beskriva hur hen mår. Personen ni träffar kan även vilja prata med barnet ensam – detta är för att ge barnet möjlighet att berätta sina tankar fritt utan att oroa sig för hur föräldern ska reagera.

Den ni träffar kan även be barnet att använda frågeformulär eller skalor för att beskriva situationen. Om barnet visar sig ha svårt att använda ord kan hen få berätta med hjälp av bilder istället. Små barn kan i sin tur ha lättare att beskriva sin situation genom lek. I vissa fall kan det vara en fysisk sjukdom eller åkomma som ligger bakom barnets mående. Om det finns misstanke om detta kan barnet undersökas kroppsligt eller via provtagning.

Innan psykoterapi för barn och ungdom

Ju äldre ditt barn är desto viktigare är det att berätta för hen att du tänker söka hjälp. På så vis kan barnet känna sig delaktig i beslutet, och förstå att du gör det av omtanke och kärlek. Många barn känner sig lättade när de får veta att hjälp är på väg. Om barnet däremot är ovillig till hjälpen kan du som förälder vara i behov av rådgivning. Då kan du börja med att träffa en kurator, psykolog eller psykoterapeut själv.

Om barnet mår mycket dåligt ska du alltid söka hjälp – oavsett om barnet vill eller inte.

Efter psykoterapi för barn och ungdom

Efter det första besöket får du som förälder ett utlåtande. Beroende på barnets situation kan resten av barnets psykologiska behandling pågå under kortare eller längre tid – antingen i grupp, ensam eller med familjen. Medan barnet är i behandling är det bra att vara öppen om er situation med personalen i skolan eller förskolan. När dessa personer har koll på läget kan de lättare ge stöd och visa hänsyn. Barnet kan till exempel må bra av att slippa läxor ett tag, eller gå i skolan kortare dagar i början.

Vad kostar psykoterapi för barn och unga?

Beroende på vart du vänder dig när ditt barn mår dåligt kan kostnaden variera. Inom regionens offentliga barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet (BUP) är behandlingen kostnadsfri. Samma sak gäller för små barn som besöker barnavårdscentralen och tonåringar som besöker ungdomsmottagningen. Att gå till en psykologisk behandlare som arbetar i privat regi kan i sin tur kosta uppemot 1 500 kronor i timmen.

Du kan också välja att gå via vårdcentralen och få en remiss – då kan barnet få träffa en psykolog, kurator eller psykoterapeut till samma pris som ett besök på vårdcentralen. I så fall täcks besöken även upp av högkostnadsskyddet, vilket betyder att det blir gratis efter ett visst antal besök. Att få en remiss kan däremot ta tid.

Fördelar med psykoterapi för barn och ungdom

 • Psykoterapi hjälper barn och unga att förstå och handskas med sina känslor.
 • Psykologisk behandling för barn anpassas väl efter barnets ålder.
 • Barn och unga kan få kostnadsfri, psykologisk hjälp via BUP, BVC och ungdomsmottagningen.

Nackdelar med psykoterapi för barn och ungdom

 • Psykoterapi för barn och unga kan bli dyrt om du väljer att gå till en privat behandlare.
 • Det kan ta tid att få remiss till barnpsykolog via vårdcentralen.

Vem kan hjälpa dig med psykoterapi för barn och ungdom?

Kan barn och ungdom få hjälp med psykoterapi online?

Ja, barn och unga kan få psykologisk behandling online via nätet.

Publicerad:
9 juni 2023 kl 10:33
Uppdaterad:
14 juli 2023 kl 11:23
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!