Självmordstankar
Kvinna står lutad mot en köksbänk med händerna tryckta mot ansiktet.

Självmordstankar

Att ha självmordstankar betyder att du tänker på att avsluta ditt liv genom självmord. Här kan läsa mer om självmordstankar.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med självmordstankar på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Självmordstankar

Viktiga telefonnummer
  • 112 – Om ditt liv är i akut fara
  • 901 01 – Självmordslinjen
  • 08-702 16 80 – Jourhavande medmänniska
Vad är självmordstankar?

Att ha självmordstankar betyder att du tänker på att avsluta ditt liv genom att ta självmord. Läs mer.

Vad är självmordstankar?

Steget från självmordstankar till att försöka begå självmord är som väl är väldigt långt för de flesta. Många kan ha självmordstankar utan att det går längre än så. Men självmord, eller suicid som man också säger, är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Det händer alltså tillräckligt ofta för att man alltid ska ta självmordstankar på allvar.

Vuxna såväl som barn kan ha självmordstankar. Tankarna behöver inte alltid handla om att planera för ett självmord utan det kan också handla om att önska att man dog i en olycka eller av en sjukdom. En majoritet av alla som gör ett allvarligt självmordsförsök blir friska. När det gäller personer som har självmordstankar är prognosen mycket god, men det gäller att göra något åt det i tid.

Symtom på självmordstankar

Om du själv har självmordstankar så vet du att så är fallet. Om du misstänker att någon annan behöver hjälp för självmordstankar så kan följande vara tecken på att en person funderar på att ta sitt liv:

  • personen uppvisar ett förändrat beteende
  • är inte längre intresserad av sådant som brukade muntra upp
  • personen verkar vara mycket deprimerad
  • personen drar sig undan och verkar vara mycket ensam
  • personen pratar om att ta livet av sig
  • han eller hon har sökt hjälp utan att det har blivit bättre.

Observera att det är ganska vanligt att en person som verkligen bestämt sig för att ta sitt liv kan bli lugnare och verka mer positiv än vanligt alldeles innan ett självmordsförsök.

Varför får man självmordstankar?

En mycket vanlig anledning till att en person har självmordstankar är känslor av ensamhet och isolering. Det kan också handla om negativa livshändelser, som att en närstående dött eller att du befinner dig i en dålig ekonomisk situation och inte kan se någon utväg. Det kan också handla om en obalans i hjärnans kemi, som vid depression, eller handla om besvikelse i samband med ett upplevt misslyckande. Självmordstankar handlar sällan om att den som drabbas har övervägt sin livssituation på ett rationellt sätt utan det finns oftast psykisk sjukdom eller missbruk med i bilden.

Vad ska man göra om man har självmordstankar?

Att prata med någon om hur du tänker kan kännas svårt – men det är mycket viktigt att du gör det. Ifall du inte har någon i din närhet som du känner förtroende för kan du ta kontakt med vården, en organisation som jobbar med suicidprevention eller en jourhavande präst.

Att försöka se till så att du får tillräckligt med sömn och fysisk aktivitet samt sol varje dag kan göra mycket för hur du mår och tänker. Om du har självmordstankar så finns det olika självtest du kan göra för att se hur allvarligt det är.

Behandling vid självmordstankar

Behandling vid självmordstankar ges i form av samtalsstöd av olika experter. Det kan till exempel vara en kurator eller en psykolog. Vilken form av samtalsterapi som blir aktuell beror mycket på dig och orsaken till att du har självmordstankar. Ångest, depression, tvångstankar och sömnproblem kan också lindras med läkemedel.

Om det är verkligt allvarligt kan du bli inlagd, eller själv be om att få bli inlagd på en psykiatrisk akutmottagning.

Hur hjälper man någon med självmordstankar?

Människor fungerar olika och det finns inte ett enkelt svar på hur du hjälper en människa med självmordstankar. Det är dock viktigt att du agerar om du misstänker att en person är suicidal. Du behöver inte försöka lösa personens problem eller komma med en massa råd. Det är viktigare att bara bekräfta att du hör och att du förstår att det är hemskt för personen just nu.

Ta självmordstankar på allvar även om du inte tror att en person kommer att ta livet av sig. Ställ frågor, visa att du bryr dig och ta den tid som krävs till att lyssna. Ett sätt att försöka bilda sig en uppfattning om hur allvarligt läget är, är fråga om det finns konkreta planer, till exempel en tidpunkt eller ett tillvägagångssätt.

Du kan uppmuntra en person med självmordstankar att söka professionell hjälp men också själv få stöd om du har någon som mår så dåligt i din närhet. Du kan också se till att en person med självmordstankar blir inlagd, även om personen inte vill det just då. Ring 112 och förklara hur situationen ser ut.

Diagnos vid självmordstankar

Om du har självmordstankar, eller om du vet eller är orolig för att någon annan har det, ska du söka hjälp. Mår du så dåligt att du plågas av självmordstankar har du rätt att få hjälp! Om tillvaron känns helt outhärdligt och om du har konkreta planer för hur du ska ta livet av dig behöver du söka hjälp akut genom att ringa 112.

Vem kan hjälpa dig vid självmordstankar?

Kan självmordstankar behandlas av nätläkare?

Det är bättre att ringa 112 eller 1177 än till en nätläkare vid självmordstankar.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
17 juli 2023 kl 16:05
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!