• Sök

    Sök

    Hitta rätt vård
  • Jämför

    Jämför

  • Boka

    Boka

Sök i sökformuläret eller navigera bland våra kategorier för att hitta ett urval av vårdgivare.

Nytt på bloggen

Vad är förmaksflimmer?

17:25 - 12 sep, 2018 0

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och innebär att hjärtat slår oregelbundet. Risken att drabbas av förmaksflimmer ökar med åldern och det är viktigt att sjukdomen upptäcks i tid, för att kunna sätta in rätt behandling.

Man blir undersökt med EKG

Förmaksflimmer är en form av rytmrubbning i hjärtat. Det innebär att hjärtat inte slår som det ska, utan har en oregelbunden rytm och ibland slår snabbare. Förmaksflimmer kan antingen komma attackvis eller vara kroniskt.

av Karin Sjödahl Kommentera Läs mer

Vad är astma?

13:18 - 07 sep, 2018 0

Astma är en sjukdom som påverkar luftvägarna och som kan ge besvär med andnöd och hosta. Cirka 10 % av Sveriges befolkning lider av någon form av astma, och det kan hindra på många sätt i vardagen. Här får du veta mer om sjukdomen och vilken hjälp du som lider av astma kan få.

Läkare lyssnar på lungor med stetoskop

Astma är en sjukdom som påverkar luftvägarna och bland annat kan ge besvär med andnöd och hosta. Besvären kommer av en kronisk inflammation i luftrören, vilket leder till att slemhinnorna svullnar och det blir svårt att andas. Ungefär 10 % av vuxna och 9 % av barn lider av astma.

av Karin Sjödahl Kommentera Läs mer

Så undviker du smärta vid skrivbordet

08:35 - 31 aug, 2018 0

Innehåll från Telge Rehab.

Så här efter semestern har många av oss kommit tillbaka till ett stillasittande jobb vid skrivbordet. Det är vanligt att man drabbas av smärta och stelhet, och det finns en hel del allvarliga risker kopplade till stillasittande. Telge Rehabs arbetsterapeuter ger dig råd och tips kring hur du kan undvika smärta och skador.

Man arbetar vid dator

av Karin Sjödahl Kommentera Läs mer

Medicinskåpet – Det här bör du alltid ha hemma!

11:04 - 22 aug, 2018 0

Innehåll från MEDS.

Att ha tillgång till enkla och effektiva mediciner och andra produkter kan underlätta mycket när olyckan är framme och du behöver snabb lindring. Här får du lite tips på sådant som kan vara bra att alltid ha i sitt hemma-apotek, och vad du bör tänka på när du fyller medicinskåpet.

Första hjälpen-låda

av Karin Sjödahl Kommentera Läs mer

Vad är glaukom?

10:50 - 08 aug, 2018 0

Innehåll från Zebrakliniken.

Glaukom, ibland kallad grön starr, är en ögonsjukdom som få har hört talas om, men som ändå är ganska vanlig. Den ger för det mesta inga symtom förrän sjukdomen är långt gången och kan ge permanenta skador på synen. Men vid tidig behandling kan sjukdomsförloppet bromsas.

Undersökning av öga

av Karin Sjödahl Kommentera Läs mer