Nytt på bloggen

Veckans 5 tips – så stressar du ner inför semestern!

14:02 - 15 jun, 2017 1 Psykisk hälsa

Inför sommaren och semestern är det många som känner sig stressade för att hinna klart med allt jobb, trots att vi egentligen borde varva ner innan ledigheten. Magnus Sjöström, legitimerad psykoterapeut på SjöströmSvebeck AB, delar här med sig av sina fem bästa tips på hur du kan stressa ner inför semestern!


Tips 1: Undvik att öka tempot på jobbet

Många ökar tempot på jobbet innan semestern, men det bästa är att göra det motsatta! Ökat tempo leder ofta till slarv vilket spär på stressen ännu mer och skapar en ond cirkel.

Jobb-dator


Tips 2: Stressa ner tillsammans

Lever du i en relation är det bra att stödja varandra i att varva ner och återhämta sig. Är ni båda stressade kan det tyvärr lätt smitta av sig på varandra och skapa mer stress.

stressa-ner-tillsammans


Tips 3: Glöm inte motionen

Gå ut och gå eller jogga i ett lugnt tempo på morgonen, gärna i grönområden. En rofylld start på dagen gör att du känner dig lugnare och mer fokuserad på jobbet under resten av dagen.

motion-naturen


Tips 4: Peppa dig på morgonen

Efter morgonpromenaden är det bra att ta några djupa andetag och säga några peppande ord till dig själv inför dagen. Lugn, ro och glädje är effektiva stressdödare!

kvinna-mindfulness


Tips 5: Träna på att leva i nuet

Gå ut i naturen, sträck på dig och öppna ögonen. Se, lyssna och känn dofterna! Genom att vara uppmärksam och använda dina sinnen utan att tänka på något speciellt kan du finna ro och harmoni.

skog-natur


Lycka till!

Text: Lisa Sjögren

av Moa Wikström Kommentera

”Jag låg i riskzonen för typ 2-diabetes”

09:44 - 07 jun, 2017 1 Hälsa

Innehållet sponsras av Werlabs.

Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom som utvecklas under lång tid innan eventuella symtom märks. Josefin valde att göra Werlabs Hälsokontroll XL för att ta reda på om hon låg i riskzonen för typ 2-diabetes.

Provrör på VC

– Jag valde att göra Hälsokontroll XL för att snabbt och enkelt kunna upptäcka eventuell ohälsa, säger Josefin. Men det var också för att se om jag låg i riskzonen för att utveckla typ 2-diabets, samma diabetes som min mamma har.

Cirka tre-fyra procent av Sveriges befolkning har typ 2-diabetes, och många har också sjukdomen utan att veta om det. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige, utan över hela världen då den är starkt associerad med en livsstil där mat, övervikt och mycket stillasittande har stor betydelse. Risken för typ 2-diabetes ökar även successivt med åldern.

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är en sjukdom som beror på att cellernas insulinkänslighet minskar. Insulin är ett hormon som ökar cellernas sockerupptag och en minskad känslighet för detta leder till ett försämrat blodsockerupptag i cellerna och högre blodsockernivåer. Det är på sikt skadligt då det bland annat är associerat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Diabetes och socker

Typ 2-diabetes går att upptäcka innan den utvecklas

Josefin gjorde en hälsoanalys via blodprov hos Werlabs där ett flertal tester kunde ge henne indikationer på om hon låg i riskzonen för typ 2-diabetes. Innan symtom uppträder kan man upptäcka begynnande diabetes med ett blodsockerprov, bland annat genom att analysera fasteblodsockret eller analysen HbA1c som är ett mått på det genomsnittliga blodsockervärdet de senaste 2-3 månaderna.

Josefin upptäckte att hon låg i riskzonen

Efter att Josefins blodprov varit på analys fick hon ta del av resultatet som visade att hennes blodsockervärden låg i riskzonen och att hon hade så kallad prediabetes, det vill säga förhöjda blodsockervärden men utan att hon hade symtom av detta.

– Direkt när jag fick tillbaka mina provsvar kontaktade jag min husläkare för att få hjälp med att ändra på min livsstil, säger Josefin. För att förhindra att insjukna i typ 2-diabetes skulle jag lägga om mina matvanor och vardagsmotionera mer samt gå ner i vikt.

Övervikt är en stark riskfaktor för typ 2-diabetes. Viktminskningen gör så att den egna insulinproduktionen räcker till igen och ökad fysisk aktivitet förbättrar känsligheten för insulinet, vilket kan göra blodsockernivåerna mer normala.

Tjej på cykel

Werlabs blir ett stöd i livsstilsförändringen

– Eftersom jag nu vet om att jag ligger i riskzonen för att utveckla diabetes så kommer jag att följa upp hur min livsstilsförändring påverkar blodsockret. Så om några månader är det dags för mig att beställa nya prover hos Werlabs för att se om det har blivit någon förändring, det ska bli spännande att se!

Josefin heter egentligen något annat och hennes berättelse och åsikter är hennes egna.

Vilka är Werlabs?

Werlabs erbjuder hälsoanalyser via blodprov. De har över 100 provtagningsställen i samarbete med aktörer inom den svenska sjuk- och hälsovården som Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Genom Werlabs får du som användare tillgång till en privat onlinejournal där du kan följa dina blodvärden över tid genom regelbundna tester. Werlabs är idag ledande på den skandinaviska marknaden inom hälsoanalyser direkt till privatpersoner.

Werlabs logotyp

Innehållet sponsras av Werlabs.

Text: Moa Wikström

av Moa Wikström Kommentera

Allt om barnhälsovård och BVC!

08:47 - 02 jun, 2017 0 bvc

Funderar du på vad barnhälsovården i Sverige innebär? Helsa BVC Hornstull i Stockholm bidrar med sin kunskap!

Två glada tjejer

Det här gör barnavårdscentralen - BVC

I Sverige är barnhälsovård, BVC, gratis och frivillig, och under barnets första år ansvarar BVC för hälsokontroller, vaccinationer och utvecklingen av yngre barns hälsa. BVC arbetar med förebyggande hälsovård och följer barnets utveckling från födelse till skolstart, därefter tar elevhälsan vid.

BVC ser till så barnet har det bra, både fysiskt och psykiskt, och föräldrar kan få kunskap och stöd om vad som är bra för barnets hälsa och omsorg. Många BVC erbjuder föräldragrupper under barnets första år.

– De frågor som kommer upp i föräldragrupperna är mycket kring det nya barnet, omställningen i livet att bli förälder, föräldraskapet, mat- och sovrutiner och barnsäkerhet, säger BVC-sköterskan Malin på Helsa BVC Hornstull. Genom föräldragrupperna har man också möjlighet att som nybliven förälder lära känna andra som är föräldralediga och delge varandra erfarenheter.

En glad bebis

På en BVC arbetar distriktsjuksköterskor eller barnsjuksköterskor som båda har en grundutbildning till sjuksköterska och är vidareutbildade i hälso- och sjukvård för barn. På BVC arbetar även allmänläkare eller barnläkare och varje BVC har tillgång till en psykolog.

Barnhälsovårdens nationella program

Barnhälsovårdsprogrammet i Sverige har som mål att bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård samt en ökad användning av evidensbaserad praktik. Den ska möta varje barn och familj utifrån deras behov och när det behövs ska de sätta in riktade insatser. De allra flesta BVC arbetar utifrån Barnhälsovårdens program som påbörjas så snart barnet fötts till det att barnet är 5-6 år.

– Första kontakten med barnavårdscentralen brukar ske när föräldrarna har kommit hem från BB med sin nyfödda, säger BVC-sköterskan Rose-Marie på Helsa BVC Hornstull. Då ringer de till oss på BVC och vi bokar ett hembesök.

Hembesöket brukar ske 0-14 dagar efter hemkomst från BB och därefter sker regelbundna sköterskebesök, främst på BVC. Vid en del besök träffar barnet också en läkare. Utöver de besök som ingår i barnhälsovårdens basprogram erbjuder även vissa mottagningar också rådgivning och stöd utifrån varje familjs behov.

Nyfödd bebis

Det svenska vaccinationsprogrammet

I Barnhälsovårdprogrammet ingår kostnadsfri vaccinering enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.

I det svenska vaccinationsprogrammet ingår vaccination mot nio allvarliga sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Alla flickor erbjuds dessutom vaccination mot humant papillomvirus (HPV) under skolåldern. Vissa barn erbjuds även vaccin mot andra sjukdomar enligt speciella riktlinjer. Vissa landsting väljer också att erbjuda ytterligare vaccinationer än de som rekommenderas nationellt.

Vaccinationerna i vaccinationsprogrammet ges från det att barnet är nyfött fram till dess att barnet fyller sexton år. För att ge ett långvarigt skydd måste några av vaccinerna ges flera gånger. Vid vissa vaccinationstillfällen kan flera vaccin ges med samma spruta. På BVC vaccinerar de barnet tills det är 5-6 år, därefter tar skolans elevhälsa över.

Tre pojkar

Lista ditt barn hos en BVC

I Sverige gäller fritt vårdval för barnhälsovård. Det betyder att föräldrarna kan välja vilken BVC de vill gå till, oavsett var man bor. Många väljer en mottagning som ligger nära hemmet eller jobbet, eller som har personal som talar hemspråket.

När ditt barn föds skickar förlossningskliniken ett förlossningsmeddelande till den BVC ni har valt under graviditeten. Om ni inte redan valt en BVC skickas förlossningsmeddelandet till den mottagning som ligger närmast där ni bor. Vill ni sedan byta till en annan mottagning går det bra och då är det viktigt att ta med barnets journal.

Om ditt barn är sjuk - vänd dig till vårdcentralen!

Trots att det heter barnavårdscentral så är det inte hit du vänder dig när ditt barn är sjuk. Eftersom det är många nyfödda som besöker BVC så ska de undvikas att utsättas för infektionsrisker. När barnet är sjukt ska du därför vända dig till din vårdcentral eller kontakta Vårdguiden 1177.

Text: Moa Wikström

av Moa Wikström Kommentera

Ortoped, ortopedingenjör eller ortopedtekniker?

09:53 - 22 maj, 2017 0 Övrigt

Vet du vad skillnaden är mellan en ortoped, ortopedingenjör och ortopedtekniker? Med hjälp av Azim Osman, ortopedspecialist på Bromma Ortopedmottagning, ortopedtekniker Paul Lemoure och ortopedingenjör Erik Dickson på Ortopedteknik vid Sophiahemmet samt Camp Pro, får vi veta mer om deras olika yrken och hur de hänger ihop!

Ortopedtekniker på Sophiahemmet pratar med patient

Vad gör en ortoped?

En ortoped är en legitimerad läkare med specialistutbildning inom ortopedisk kirurgi. Ortopeden diagnosticerar och behandlar sjukdomar inom rörelseorganen (skelett, muskler, mjukdelar och leder) ända från nacke till tå på både vuxna och barn. Det kan vara både medfödda skador eller senare tillkomna som till exempel arbetsskador eller olyckor. Oftast behandlas sjukdomarna med kirurgiska ingrepp men även farmakologisk behandling, rehabilitering och fysikalisk behandling förekommer.

– En läkarundersökning hos en ortoped inleds med ett samtal där man pratar om sjukdomshistorik, läkemedel och livsstilsfrågor för att få en bild av patienten, säger Azim Osman, ortopedspecialist på Bromma Ortopedmottagning. Sedan pratar vi om aktuella besvär eller skador från rörelseorganen och läkaren utför en kroppsundersökning. Till sist ställs diagnos och tillsammans med patienten diskuteras behandling och uppföljning.

Vad gör en ortopedingenjör?

En ortopedingenjör har en ortopedingenjörsexamen med huvudområdet ortopedteknik. Ortopedingenjören arbetar med hjälpmedel som sitter utanpå kroppen och som ersätter eller assisterar någon kroppsdel som inte fungerar som den ska. Det kan vara en protes som ersätter en förlorad kroppsdel eller ortos som ersätter en förlorad funktion. Tekniken som används i yrket är unik och fokuserar på att hjälpa människor med funktionsnedsättningar. En ortopedingenjör arbetar oftast på en ortopedteknisk avdelning.

– Hur undersökningen hos ortopedingenjören går till beror helt på vilken typ av diagnos och smärtproblematik du har, säger Erik Dickson, ortopedingenjör på Ortopedteknik vid Sophiahemmet. Men en grundlig undersökning av rörelsemönster, rörelseomfång, anatomi och förutsättningar görs. Det vanligaste är fotrelaterade problem, men även problem i knä, höft, arm och rygg är vanligt. Inom ortopedtekniken är inlägg och skor de vanligaste hjälpmedlen, därefter kommer olika ortoser för fot, ben, arm, hand och rygg.

Vad gör en ortopedtekniker?

En ortopedtekniker har ett stort fokus på materiallära och praktiskt kunnande. Ortopedteknikern har ett mycket nära samarbete med ortopedingenjören och man arbetar tillsammans för att anpassa och tillverka ortopedtekniska hjälpmedel unikt anpassade för varje patient.

Arbetet som ortopedtekniker kräver hög teknisk kompetens i produktions- och tillverkningsteknik där tekniken måste anpassas till individuella lösningar. En ortopedtekniker arbetar oftast på en ortopedteknisk avdelning och är specialiserad på att tillverka ortopedtekniska hjälpmedel.

Skelett av fot, gjuter sulor

Vilka är de vanligaste skadorna/problemen inom ortopedi?

Av de som söker hjälp hos en ortoped i Sverige är de största diagnosgrupperna frakturer och andra traumatiska skador, artros och reumatoid artrit, ryggsjukdomar och problem relaterade till idrotts- och annan fysisk aktivitet.

De patienter som besöker en ortopedteknisk avdelning är bland annat patienter med neurologiska diagnoser såsom stroke, ALS, MS och Alzheimers. Även diabetiker, traumapatienter, CP, skolios, reumatiker och patienter med idrottsrelaterade skador.

– Ytterligare en grupp patienter är de med till exempel hälsporre, och metatarsalgi, säger ortopedtekniker Paul Lemoure på Ortopedteknik vid Sophiahemmet. De kan genom tejpning och inlägg få hjälp på den ortopedtekniska avdelningen. Alla typer av människor i olika åldrar besöker en ortopedteknisk avdelning, men som i vården i stort är det fler äldre än yngre patienter.

Undersökning av knä

Hur går jag tillväga för att söka hjälp?

Har du sjukdom eller smärta i skelett eller rörelseorgan och du vill ha en diagnos ställd bör du söka hjälp hos en ortoped. Om du behöver hjälp att prova ut ett hjälpmedel som till exempel en ortos, protes, skor eller ortopediska fotbäddar, söker du däremot hjälp av en ortopedingenjör på en ortopedteknisk avdelning.

– Oftast behövs en remiss från vårdcentralen, men vissa privata ortopeder kräver ingen remiss, säger Azim på Bromma Ortopedmottagning. Du kan även söka direkt till en ortoped om du har en egen sjukvårdsförsäkring.

Har du rätt att få ett hjälpmedel via landstinget skrivs en remiss från en specialistläkare eller i vissa fall en fysioterapeut. Många söker hjälp och betalar själv eller via sin sjukvårdsförsäkring för till exempel enklare ortoser för stöd och avlastning av knän, handled eller för olika fotproblem som avlastas med ortopediska fotbäddar.

Text: Lisa Sjögren

av Moa Wikström Kommentera

Fästingsäsongen är här!

09:01 - 15 maj, 2017 0 Vaccin

Nu när fästingsäsongen är här är det viktigt att se över sin vaccination mot TBE, en fästingburen virusinfektion. Med hjälp av Peter Gutniak, VD på Vaccinationsgruppen, får vi veta mer om de fästingburna sjukdomarna TBE och borrelia och hur du kan skydda dig mot dem.

Sommaräng med högt gräs

TBE är vanligast vid östkusten

Fästingsäsongen i Sverige brukar pågå från mars till slutet av oktober eftersom fästingar är aktiva när temperaturen överstiger fem grader. TBE är vanligast vid kusten i Stockholms, Södermanlands- och Uppsala län men har under de senaste tio åren brett ut sig mer geografiskt och sjukdomen har också blivit vanligare.

– Det har med fåglarnas rörelsemönster att göra, säger Peter Gutniak, VD på Vaccinationsgruppen i Stockholm. TBE är vanligare österut, i Ryssland och Baltikum, men fåglarna sprider det hit. Sedan sprids fästingarna, och därmed smittan, vidare med andra djur som rådjur och sorkar. Viruset har dessutom spridit sig mer norrut och västerut de senaste åren, både beroende på klimatförändringar och att vi breder ut oss mer.

Virusinfektionen TBE

TBE är en fästingburen virusinfektion som kan leda till inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Ungefär två tredjedelar av de som smittas får lindriga besvär och blir friska efter någon vecka medan upp till en tredjedel drabbas av hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

Oftast kommer symptomen 4-10 dagar efter fästingbettet och symptomen brukar då vara huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber. Om viruset sprids vidare till hjärnan får du ytterligare symptom efter ungefär en vecka. Då kan du få hög feber, svår huvudvärk och även drabbas av kräkningar, ljuskänslighet och yrsel. Det kan ta flera månader innan du blir frisk och har du otur kan du få bestående besvär.

Varning för TBE

Vaccinera dig mot TBE

Endast några få procent av fästingarna är bärare av viruset vilket gör att risken att smittas av TBE efter ett enstaka fästingbett är ganska liten. Men sedan 2000-talet har fallen av TBE mer än fördubblats och smittan har spridits utanför de vanligaste riskområdena. Då det inte finns något botemedel mot TBE är vaccin ett bra alternativ för att skydda sig.

– De som rör sig i skog och mark mellan vår och höst i riskområden bör vaccinera sig mot TBE, säger Peter. Det är viktigt att hålla koll på TBE-vaccineringen eftersom du behöver fylla på den regelbundet.

Vaccinet mot TBE kan tas från ett års ålder och grundvaccinationen består av tre doser om man är under 60 års ålder och inte immunsupprimerad. De två första doserna tas med en månads mellanrum och den tredje dosen tas inför nästa säsong. För att behålla skyddet bör du vaccinera dig en fjärde gång efter tre år och därefter är det var femte år som gäller.

Äldre och immunsupprimerade bör ta en extra dos två månader efter dos två, men sedan kan de följa samma schema som alla andra, alltså en dos inför nästa säsong och ytterligare en efter tre år och sedan var femte år.

– Sammanfattningsvis, och för att svara på den fråga som vi får oftast, så kan yngre och fullt friska fylla på med en dos vart femte år efter totalt fyra doser, medan de äldre bör göra det efter minst fem tagna doser, säger Peter.

Här kan du hitta en vårdgivare som kan vaccinera dig mot TBE!

Sommaräng i sol

Borrelia är vanligare än TBE

En vanligare fästingburen sjukdom är borrelia. Ungefär 10-20 % av fästingarna bär på borreliabakterier och i Sverige smittas upp mot 10 000 personer varje år. Det första symptomet på borrelia brukar vara en rodnad runt bettet. Rodnaden är minst fem centimeter i diameter och brukar uppstå en till fyra veckor efter fästingbettet. Du kan också få en sjukdomskänsla och feber, och får du ingen behandling kan infektionen sprida sig till nervsystemet och lederna. Om du misstänker en borreliainfektion ska du kontakta sjukvården.

Behandling mot borrelia

Visar det sig att du har borrelia behandlas du med antibiotika. Tyvärr finns inget vaccin mot borrelia men du kan tänka på att titta så att du inte fått någon fästing när du varit i ett riskområde.

– Det tar en till två dagar för smittämnet att överföras till människan, säger Peter. Det betyder att du kan förhindra att få smittan om du tar bort fästingen så snart som möjligt. Det är en skillnad jämfört med TBE då du blir smittad direkt när fästingen biter dig.

Text: Lisa Sjögren

av Moa Wikström Kommentera

SÖK

ANNONS

Min lista

  Senast tillagda vårdgivare

  Nya omdömen

  • Nynäshamns VårdCentral Mycket trevliga och seriösa när man väl är hos läkare/innanför receptionen. Har dock haft mycket problem med kontakt både via telefon och i ... - Karl Gunnar Roos
  • Nikos Tsiaklides Läkarmottagning Trevligt bemötande och har tid vid mina besök. - Kim Tiilikainen
  • Åkermyntans Vårdcentral Jag rekommenderar Dr Apostolos Mintoglou, han är väldigt medicin competence, duktig att ge återkoppling samt följa upp patienten hela vårdpr... - Daniella Shafti
  • Hjärtintensivvårdsavdelning Gävle Tack avd 105 för en fantastisk vård av mig, allt från Läkare till städpersonal. Arne på 23.2. - Arne Berg
  • Specialistläkarna Sergel City Tack för ett proffsigt bemötande. Blev till stor hjälp hos Ulf Zetterström. Trevlig midsommar. - Christina Haaga