Psykopati
Kvinna sitter i en fåtölj med en dator i knäet och händerna för ögonen.

Psykopati

Psykopati är en personlighetsstörning som kännetecknas av bland annat brist på affektiv empati, dålig impulskontroll.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med psykopati på en plats som passar dig.

Vad är psykopati?

Psykopati är ett personlighetsdrag som kännetecknas av avsaknad av affektiv empati. Läs mer.

Vad är psykopati?

Psykopati är ett personlighetsdrag som kännetecknas av brist på affektiv empati. Däremot är det vanligt att personer med personlighetsdraget är förmögna till kognitiv empati. Det innebär att de ofta är bra på att läsa av andra människor – något som kan leda till manipulation. Psykopati är ingen diagnos eller sjukdom, utan ett personlighetsdrag. Den diagnos som kan kopplas närmast till psykopati är antisocialt personlighetssyndrom, men dessa två ska inte likställas.

​​Enligt forskningen uppvisar personer med personlighetsdraget lägre aktivitet i bland annat amygdala, insula och ventromediala prefrontala cortex. Det är delar av hjärnan som är delaktiga i förmågan att känna empati, när de exponeras för andras lidande. Det talas ofta om psykopati och psykopater i samband med kriminalitet, men långt ifrån alla som har personlighetsdraget begår brott.

Hur vanligt är psykopati?

Psykopati tros återfinnas hos strax under 1 % av världens befolkning, medan strax under 4 % tros kunna diagnostiseras med antisocialt personlighetssyndrom.

Vilka tecken finns det på psykopati?

Psykopati är ett personlighetsdrag som kan innebära att man:

  • saknar affektiv empati och känslan att känna skuld och ånger
  • är manipulativ och ofta ljuger
  • har ett stort behov av att bli stimulerad
  • har dålig kontroll över det egna beteendet
  • är impulsiv
  • är charmig och har stor karisma
  • har fler ytliga relationer än nära, och lever ett promiskuöst sexuellt liv
  • inte tar ansvar för sina handlingar
  • har haft problem med ungdomsbrottslighet och beteendet tidigare i livet.

Vilken är orsaken till psykopati?

Orsaken till att vissa får personlighetsdraget psykopati tror man grundar sig i ett samspel mellan arv och miljö. Det finns riskfaktorer som tros vara ärftliga, men även uppväxten spelar stor roll. En uppväxt präglad av misshandel, negativitet och försummelse kan öka risken för att personlighetsdraget ska utvecklas, medan en varm och kärleksfull uppväxt istället kan förebygga risken för att utveckla psykopati.

Tecken på att ett barn löper en större risk att utveckla personlighetsdraget kan vara att det är orädd, har dålig impulskontroll och beter sig våldsamt mot andra barn och/eller djur.

Vad gör man själv åt psykopati?

En person med personlighetsdraget psykopati tycker sällan att det är något fel med deras beteende och söker därför inte hjälp själv. Om du har ett barn i din närhet som uppvisar tecken på bristande empati och svårigheter att vara tillsammans med andra är det viktigt att inte vara bestraffande, utan jobba för positiv förstärkning.

Hur behandlas psykopati?

Psykopati är ingen psykisk sjukdom som kan botas. Däremot kan insatser sättas in om barn i tidig ålder visar symtom på att ligga i riskzonen för att utveckla personlighetsdraget. Enligt forskning tror man sig kunna behandla psykopati så att de med personlighetsdraget kan lära sig att förbättra sitt beteende och sociala förmåga. Föräldrar till barn som visar tecken på psykopatiska drag kan få hjälp med KBT för att lära sig att hantera situationen.

När bör man söka vård?

Psykopati är inte en diagnos eller en sjukdom som kan botas. Däremot kan en person som uppvisar personlighetsdraget i tidig ålder få hjälp med att hantera sitt betende och på så sätt förhindra att psykopatin utvecklas. Vänd dig till vården om du har ett barn i din närhet som verkar sakna empati och har svårt att umgås med andra. Det finns även hjälp och stöd att få om du lever med en person som uppvisar drag av psykopati.

Vem kan hjälpa dig vid psykopati?

Kan psykopati behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan inte behandla psykopati, men du som lever med en person som uppvisar drag av psykopati kan få hjälp och råd av en nätläkare.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
17 juli 2023 kl 15:35
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!