En KBT-terapeut antecknar i ett block.

KBT

KBT är ett begrepp för olika former av psykoterapi där du tränar på att använda tankemönster och beteenden för att lindra besvär.

Snabba fakta om KBT

Vad är KBT?

KBT är ett paraplybegrepp för olika former av psykoterapi där du tränar på att använda nya tankemönster och beteenden för att lindra psykologiska problem. Läs mer.

Vad är KBT?

KBT är ett paraplybegrepp för olika former av psykoterapi där du tränar på att använda nya tankemönster och beteenden för att lindra psykologiska problem. Tydliga kännetecken för KBT är att fokus ligger på svårigheterna som föreligger här och nu. Genom att förtydliga hur olika faktorer samverkar idag kan du lära dig förstå dina egna besvär, och på så vis förändra och påverka dem. Vid KBT lär du dig att ersätta tankar, beteenden och känslor som skapar psykologiska problem, och på så vis minska symtom och förebygga återkomsten av dem.

Vad betyder KBT?

KBT står för kognitiv beteendeterapi. Terapiformen grundas dels på inlärningsteori som kretsar kring hur mänskliga beteenden kan utformas i samverkan med miljön, och kognitiv teori som handlar om hur tankar påverkar en människas beteenden och känslor.

När ska man använda KBT?

Socialstyrelsen rekommenderar kognitiv beteendeterapi som förstahandsval vid flera vanliga psykiska tillstånd, exempelvis depression och ångest. Forskning har även visat att KBT är effektivt inom en rad andra områden som oro, stress, fobier, beroendeproblematik och olika psykiska störningar och funktionsnedsättningar.

Olika KBT-terapiformer

Det finns olika typer av KBT-behandlingar som betonar de två olika perspektiven i varierande utsträckning. Medan klassisk beteendeterapi ofta går ut på att du gradvis ska närma dig det som skapar obehag tills obehaget försvinner, så ligger fokus vid kognitiv terapi på att identifiera och minska negativa tankemönster. Vid KBT förekommer de två olika teknikerna ofta tillsammans. Några av de vanligaste KBT-terapiformerna idag är:

 • ACT (acceptance and commitment therapy): En lämplig terapiform för den som har problem med beroende, ångest eller långvarig värk. Istället för att undvika svårigheterna så får du lära dig att hantera dem och få hjälp att ta nya livsval.
 • CFT (compassion focused therapy): En terapiform för dig som ofta mår dåligt på grund av låg självkänsla, stress eller höga prestationskrav.
 • DBT (dialektisk beteendeterapi): En särskilt utformad terapiform för dig som har emotionellt instabilt personlighetssyndrom eller självskadebeteende. Här kombineras individuell terapi med färdighetsträning i grupp.
 • Schemafokuserad psykoterapi: Ytterligare en behandling inom KBT som bland annat är utformad för dig med relationsproblem, emotionellt instabilt personlighetssyndrom eller svårigheter att hantera starka känslor.

Vem kan utföra KBT?

KBT erbjuds främst av legitimerade psykologer, psykoterapeuter eller läkare. Personer med kortare utbildningar kan dock kalla sig KBT-terapeuter, samtalsterapeuter eller coacher, och därför är det en god idé att välja en behandlare som har fått en legitimation av Socialstyrelsen. På så vis är du skyddad av samhällets lagar som syftar till att erbjuda säkra behandlingar.

Hur fungerar KBT?

Den KBT-behandling du får anpassas alltid efter dina individuella besvär. De flesta KBT-behandlingar har utgångspunkt i olika sorters behandlingsmanualer, där behandlaren sedan gör sin egen bedömning om vilka insatser som kan hjälpa just dig.

Metod

Idag går det både att genomgå KBT via nätet och på traditionellt vis med fysiska möten. Oavsett vilken typ av problematik som behandlas så kännetecknas kognitiv beteendeterapi av ett välstrukturerat upplägg och samarbete mellan klienten och terapeuten. KBT ges vanligtvis en gång i veckan under 5–20 veckor. Det finns dock undantag – vid till exempel dialektisk beteendeterapi så kan sessioner ges både individuellt och i grupp varje vecka under ett helt år. Vanligtvis innehåller behandlingen samma grundmoment:

 • bedömning
 • beteendeanalys
 • psykoedukation
 • målformulering
 • hemuppgifter
 • avslut.

Olika verktyg vid KBT

De problem du har lägger grunden för vilka verktyg behandlaren väljer att använda. Här är några exempel på interventioner du kan få jobba med:

 • Självregistrering: Du får föra anteckningar kring beteenden, tankar och känslor.
 • Exponering: Du får utmana dig själv genom att utsättas för en jobbig situation.
 • Beteendeexperiment: Du får prova att göra något på ett annat sätt än du brukar.
 • Undersöka negativa tankar: Du får lära dig se på dina tankar från andra perspektiv.
 • Beteendeaktivering: Du får förändra dina beteenden utifrån dina satta mål.

KBT-övningar

Hemuppgifter är ett obligatoriskt inslag i KBT-behandlingen, då syftet är att du ska testa nya förhållningssätt och sedan utvärdera dessa med behandlaren. Du kan till exempel bli ombedd att läsa något som behandlaren tagit fram, lyssna på en ljudinspelning av något från senaste sessionen eller att upprepa en särskild exponeringsuppgift. Hemuppgifterna låter dig tillämpa det du lärt dig i terapin där du verkligen behöver det – i verkliga livet.

Innan KBT

Innan behandlingen kan börja så får du information om arbetssättet, och därefter görs en kartläggning och bedömning kring vad som utlöser dina problem och varför de kvarstår. Du får därefter information om de besvär som du söker vård för. Kartläggningen utmynnar sedan i en så kallad behandlingsplan, ofta med ett konkret behandlingsmål.

Efter KBT

Det har forskats en hel del kring KBT, och det har visat sig vara en effektiv behandlingsform vid flera typer av psykologiska besvär. Efter KBT-behandlingen har du kunskap om din egen problematik och konkreta verktyg att använda dig av för ett bättre mående.

Vad kostar KBT?

På privata kliniker har behandling med KBT ett pris runt 800 kronor per tillfälle, men det varierar mellan olika mottagningar. Hos offentliga vårdgivare brukar det in sin tur kosta 200 kronor per tillfälle, men då behandlingen ingår i högkostnadsskyddet behöver du inte betala mer än 1200 kronor totalt på ett år. Det finns idag även privata kliniker som erbjuder KBT-behandling via högkostnadsskyddet. Om du kan tänka dig att genomgå KBT på egen hand online hamnar priset oftast lägre än om du går till en fysisk mottagning. För dig som är tillräckligt ung erbjuds även kostnadsfri KBT-behandling via ungdomsmottagningen.

Fördelar med KBT

 • Du får en förklaring till varför du mår dåligt.
 • Du får konkreta verktyg att använda dig av för ett bättre mående.
 • KBT är en tydlig, enkel och lättförståelig terapiform.
 • Du får stöd, uppmuntran och guidning av din behandlare.

Nackdelar med KBT

 • KBT-behandling kan vara alltför strukturerat för vissa människors problematik.
 • Vid användning av behandlingsmanual finns det risk att KBT-behandlingen inte individanpassas tillräckligt.

Vem kan hjälpa dig med KBT?

Kan KBT utföras av nätläkare?

En nätläkare kan utföra KBT-behandling där alla möten sker online.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
14 juli 2023 kl 10:45
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!