Prestationsångest
Kvinna sitter med dator i knäet.

Prestationsångest

När du har prestationsångest känner du en stark rädsla och oro för att inte leva upp till verkliga eller upplevda förväntningar.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med prestationsångest på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Prestationsångest

Om prestationsångest
 • Prestationsångest är en rädsla för att misslyckas eller att inte leva upp till dina egna eller andras förväntningar.
 • Prestationsångest är ofta kopplat till en låg självkänsla.
 • Det kan leda till att du begränsas i ditt liv då du undviker situationer som orsakar obehag.
Vad är prestationsångest?

När du har prestationsångest har du en stark rädsla för att misslyckas. Läs mer.

Vad är prestationsångest?

Att känna prestationsångest är att vara rädd för att misslyckas eller att inte kunna leva upp till dina egna eller andras krav. Du kan till exempel ha prestationsångest inför ditt jobb, skolan eller inför ditt föräldraskap. Du kan även ha prestationsångest inför sex. Prestationsångest är inte en psykiatrisk diagnos, men du kan ändå mycket dåligt av det. Du kan drabbas av prestationsångest både som vuxen och barn.

Symtom på prestationsångest

Känner dig igen dig på följande symtom kan du lida av prestationsångest:

 • du är rädd för att misslyckas i till exempel skolan, en idrott eller på ditt jobb
 • du känner rädsla för att inte kunna leva upp till dina egna eller andras förväntningar på dig
 • du kan få hjärtklappningsvettningar, darrningar eller panikkänslor. Du kan också uppleva att du får svårt att andas
 • upplever oro inför att bli granskad och är ofta mycket känslig för kritik
 • jämför dig med andra och upplever att du är sämre
 • har höga krav på dig själv
 • får ångest inför en situation där du ska prestera, så kallad förväntansångest, och målar upp skräckscenarier för hur det kommer att gå
 • har negativa tankar om dig själv och ältar situationer där du upplever att du misslyckats under en lång tid efteråt
 • undviker situationer där du känner ångest eller rädsla vilket kan begränsa dig i din vardag.

Varför får man prestationsångest?

Prestationsångest är mycket sällan kopplat till din faktiska prestation. Istället hänger det vanligen samman med en svag självkänsla. Hur stark din självkänsla är beror dels på din medfödda personlighet och dels på hur du behandlats under din barndom. Du kan också få en försämrad självkänsla av att exempelvis förlora ditt jobb eller en nära relation.

Hur hanterar man prestationsångest?

Då prestationsångest ofta är en konsekvens av låg självkänsla, kan du försöka träna upp den. Eftersom din självkänsla har formats under lång tid kan du behöva tålamod innan du märker en förbättring. Här är några metoder för att stärka självkänslan, sänka dina prestationskrav och hantera din prestationsångest:

 • Se till dina behov och ta hand om dig själv. Det kan exempelvis vara att äta bra mat, sova tillräckligt och göra saker som du tycker om och mår bra av.
 • Skriv en lista på saker som du är nöjd med hos dig själv eller situationer där du lyckats.
 • Försök att medvetandegöra dina negativa tankar om dig själv. Då kan du lättare förstå dina känslor och ifrågasätta dem.
 • Jämför dig inte med andra. Vi väljer oftast att endast visa våra positiva och lyckliga stunder utåt. Men vi drabbas alla av motgångar och rädslor och det är svårt att få en sann helhetsbild av andra människors liv.
 • Visa medkänsla mot dig själv. Fundera på vad du hade sagt till en vän i samma situation. Skriv ner det och läs upp det för dig själv när du har negativa tankar.
 • Lyssna på och ta till dig när andra berömmer dig eller omtalar dig positivt.
 • Våga misslyckas. Det är en del av att växa och utvecklas.

Behandling för prestationsångest

En viss oro inför pressande situationer som ett prov eller en tävling är helt normalt. Men om du undviker situationer som ger dig ångest så pass att din vardag och livskvalitet påverkas negativt bör du söka hjälp. Det kan vara att du exempelvis slutar gå till skolan, träffa vänner eller inte fortsätter med en aktivitet du egentligen tycker om. Det finns test för prestationsångest som du kan göra online, som kan göra det tydligt för dig hur din prestationsångest påverkar dig i vardagen. Genom samtalsstöd eller kognitiv beteendeterapi (KBT), kan du lära dig att hantera din oro.

Diagnos vid prestationsångest

Prestationsångest är inte en diagnos utan en känsla. Men du kan må psykiskt dåligt och behöva hjälp för att kunna hantera den. Ibland är prestationsångest kombinerad med andra psykiska besvär såsom depression eller ångest. En psykolog eller kurator kan hjälpa dig att ställa rätt diagnos.

Vem kan hjälpa dig vid prestationsångest?

Kan prestationsångest behandlas av nätläkare?

Du kan få samtalsstöd och rådgivning via en vårdgivare på nätet.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
17 juli 2023 kl 15:32
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!