Artrosbehandling
En man som ligger på en brits behandlas för sin artros

Artrosbehandling

Artros är en kronisk ledsjukdom som behandlas genom fysisk aktivitet och vid behov, viktminskning. Ibland kan kirurgi behövas.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder artrosbehandling där det passar dig.

Snabba fakta om Artrosbehandling

Om artrosbehandling
  • Man uppskattar att var tionde man och var femte kvinna över 60 år har artros.
  • Endast några få, runt 10 procent, behöver operation. Då byter man oftast ledytorna till metall och plast.
Om artrosbehandling

Artros behandlas främst genom fysisk aktivitet och vid behov, viktminskning. Ibland kan kirurgi behövas. Läs mer.

Om artrosbehandling

Artros är en ledsjukdom och klassas som en reumatisk sjukdom och drabbar hela leden.  Det är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige, och den ger besvär som stelhet och smärta från de drabbade lederna. Mer om detta kan du läsa i vår guide om artros.

Hur behandlas artros?

Artros är en kronisk sjukdom som inte kan botas helt. Det finns inte heller någon behandling som kan förebygga artros. Men det går med hjälp av olika behandlingsmetoder att lindra smärta vid artros och öka rörligheten. Artros behandlas främst genom fysisk aktivitet och vid behov, viktminskning. Men i vissa fall kan kirurgi behövas.

De huvudsakliga behandlingsmetoderna vid artros är:

  • Fysisk aktivitet – Artros behandlas i första hand genom träning och att man får lära sig mer om sjukdomen. Behandlingen syftar då till att lindra smärta och öka rörlighet i den drabbade leden. Det är vanligt att fysisk aktivitet på recept (FaR) skrivas ut till patienter med artros. Här på Vården.se kan du läsa mer om fysisk aktivitet på recept.
  • Artrosskolor – Många fysioterapeuter erbjuder också artrosskola som hjälper dig att hantera och leva med din artros. Artrosskolor finns över hela Sverige och personer med ledbesvär kan söka till artrosskolan direkt, utan remiss eller bli hänvisade av vårdgivare.

Det finns också ett flertal kompletterande behandlingar som kan ge viss smärtlindring vid artros, till exempel TENS.

Vissa personer med artros upplever också hjälp av:

I vissa fall kan operation bli aktuellt, men det är endast cirka 10 procent av alla personer med artros som någon gång under sin livstid måste opereras. Operationen innebär oftast att man byter ut den drabbade leden mot en konstgjord.

Så går en artrosbehandling till

Metod

Metoden varierar beroende på vilken behandling som är aktuell. Behandlingsmetoden fysisk aktivitet på recept, FaR, innebär att legitimerad vårdpersonal ordinerar fysisk aktivitet. Du får ett recept på en rörelseaktivitet som är anpassad till dina förutsättningar och önskemål. Aktiviteterna kan variera, från promenader, hemövningar till träning hos fysioterapeut eller på gym.

I mer sällsynta fall kirurgi behövas. Majoriteten av de operationer som utförs är protesoperationer, främst hos personer med knä- eller höftartros. Vid en protesoperation byts leden ut till en konstgjord led i plast och/eller metall. Det finns också andra operationer, till exempel steloperation eller osteotomi. Vilken typ av operation som blir aktuell beror på situation och vilken led det är som drabbats. Det är oftast en läkare på ortopedkliniken som tar ställning till om du kan vara behjälpt av en operation.

Innan artrosbehandling

Fysisk aktivitet på recept inleds i regel med ett rådgivande samtal med vårdpersonal. Du får då förslag på träning som är lämplig för just dig. På receptet kommer det sedan stå hur länge och hur ofta du bör träna för att uppnå önskat resultat.

Om du ska behandlas genom ett kirurgisk ingrepp så får du en kallelse där det framgår hur du ska förbereda dig.

Efter artrosbehandling

Rehabiliteringen efter en operation sätts igång tidigt. En fysioterapeut kan hjälpa dig med övningar som du kan utföra i hemmet. För att långsiktigt få ut det bästa av operationen, bör du låta träningen bli en del av vardagen.

Vad kostar en artrosbehandling?

Personer med ledbesvär, som artros hänvisas oftast till en fysioterapeut. Många fysioterapeuter har avtal med en region i Sverige och då gäller den vanliga patientavgiften för besöket. Patientavgiften brukar ligga på cirka 200 kr.

Aktiviteter som ordineras på recept finns oftast utanför sjukvården. Eventuella kostnader ingår oftast inte i högkostnadsskyddet. Men en del aktiviteter kan du genomföra på egen hand och innebär inte några kostnader för dig.

Kostnaden för en operation kan varierar beroende på vilket ingrepp som ska göras. Om du går till en privat mottagning kan priset skilja sig mellan olika kliniker.

Fördelar med artrosbehandling

  • Artros är en vanligt förekommande sjukdom som i stort sett alla sjukhus behandlar.
  • Många fysioterapeuter erbjuder artrosskola som hjälper dig att hantera och leva med din artros.
  • Forskning visar att fysisk aktivitet är en effektiv och säker behandlingsmetod vid artros.

Nackdelar med artrosbehandling

  • Alla kirurgiska ingrepp medför viss ökad risk för infektion och andra komplikationer som kan vara mer eller mindre allvarliga.
  • Artros är en kronisk sjukdom som inte kan botas helt.

Vem kan hjälpa dig med artrosbehandling?

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:34
Uppdaterad:
28 maj 2024 kl 13:46
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor:

1177
Artrosportalen (Behandlingar vid artros)
Artrosportalen (Behandlingar/Protesoperation)
Capio
GHP – Ortho Center
Internetmedicin
Kry
Stockholms sjukhem