Social fobi
Person sitter lutad mot en vägg med uppdragna ben och lutar ansiktet mot knäna.

Social fobi

Social fobi betyder att du har ångest inför olika vardagliga situationer där du möter människor och upplever att du blir granskad.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med social fobi på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Social fobi

Viktiga telefonnummer
 • 031-711 24 00 – Någon Att Tala Med, för dig som behöver stöd.
 • 90101 – Självmordslinjen, för dig som har tankar på att ta ditt liv.
Vad är social fobi?

Social fobi innebär att du får ångest i olika vardagliga situationer och möten med andra människor. Läs mer.

Vad är social fobi?

Social fobi innebär att du får ångest i olika vardagliga situationer och möten med andra människor. Andra benämningar på tillståndet är socialt ångestsyndrom och social ångest, och det kännetecknas av en varaktig och markerad känsla för en eller många sociala situationer. Det kan handla om situationer där du möter okända personer, känner att du måste prestera eller utsättas för andras granskning på olika sätt. Allt det här gör att du undviker sociala sammankomster vilket påverkar livet till stor del.

Hur många har social fobi?

Ungefär 10–15 % av befolkningen anger att de någon gång upplever perioder av social fobi. Hälften av de personer som lider av tillståndet har ett så kallat generaliserat ångestsyndrom. Kvinnor drabbas i regel oftare av social ångest än män, men det är lika många personer av båda könen som söker hjälp. Oftast debuterar social fobi när man är ung – genomsnittsåldern är 14–16 år.

Hur vet man om man har social fobi?

Alla kan känna sig nervösa eller blyga ibland. Vid social fobi är dock nervositeten så pass stark att den står i vägen för ett normalt fungerande vardagsliv. Social fobi betyder att du upplever stark ångest när du är runt andra människor, eller när du befinner dig i situationer där du upplever att du blir granskad. Det kan handla om att prata med okända personer, prata i telefon, att ta ordet inför en grupp människor, att äta på offentliga platser eller när du är i närheten av auktoritetspersoner. Ångesten du känner kan kännetecknas av besvär som

 • rodnad
 • svettningar
 • muntorrhet
 • hjärtklappning
 • darrningar
 • känslan av att du ska svimma
 • ångestfyllda tankar om vad andra tycker om dig.

Vad orsakar social fobi?

Både miljö och arv bidrar till att du kan utveckla social fobi. Social ångest kopplas ofta även till ett evolutionärt perspektiv – att det historiskt sett funnits fördelar med att vara en del av en grupp. Det finns vissa faktorer som kan öka risken att drabbas:

 • Ålder: Det är vanligt att utveckla social fobi under tonåren.
 • Kön: Kvinnor drabbas vanligtvis oftare av social ångest än män.
 • Andra psykiska besvär: De som söker vård för social fobi lider ofta även av andra psykiska besvär som ångestsyndrom eller depression.
 • Personlighet: Barn som är dämpade och blyga löper större risk att drabbas.
 • Hemmiljö: Det finns en koppling mellan social ångest och barn till föräldrar som är starkt kritiska och överbeskyddande.
 • Negativa erfarenheter: Personer som under barndomen har utsatts för sociala händelser med negativ prägel drabbas oftare av social fobi än andra.

Hur blir man av med social fobi?

Det finns flera olika saker som du själv kan göra i syfte att hantera social ångest – både på kort och lång sikt. Det är A och O att ha någon att prata med om dina besvär. Det kan vara en vän, familjemedlem, ångestförbundet ÅSS eller en stödlinje. Det är också viktigt att du lär dig mer om social fobi för att på så vis kunna förebygga och motverka det.

Att inte låta ångesten styra livet

Social fobi och ångest kan under vissa perioder förvärras och försvåra vardagen alltmer. Det är då viktigt att ändå försöka göra det du behöver och vill göra, trots att det känns jobbigt eller svårt. Kom ihåg att ångest inte är farligt, det känns bara obehagligt.

Hitta sätt att bryta oron

Inför sociala sammankomster är det vanligt att personer med social fobi börjar oroa sig flera dagar i förväg. Försök att bryta dessa oroliga tankar genom aktiviteter som du mår bra av. Det kan handla om något så enkelt som att ta en lång promenad, kolla på en film eller ta kontakt med en närstående för stöd. Även mindfulness-övningar kan hjälpa dig att hantera oron.

Vikten av sunda vanor

Kroppens motståndskraft mot ångest ökar genom att ha sunda livsvanor. Försök därför att vara fysiskt aktiv i den mån det går, ha goda sömnvanor och äta regelbundet och hälsosamt. Det är också viktigt att inte försöka minska ångesten med hjälp av till exempel alkohol, eftersom det kan göra ångesten ännu värre i det långa loppet och även göra att du utvecklar ett beroende. Det är också en god idé att försöka sluta alternativt dra ner på mängden nikotin och koffein eftersom det kan påverka både sömnen och öka ångesten.

Social fobi - behandling

Social fobi kan behandlas med medicin och KBT. Beroende på vilka situationer du får ångest av finns det olika preparat som kan hjälpa, exempelvis läkemedel mot depression och lugnande läkemedel. Vid behov kan det även sättas in särskilda preparat som förebygger hjärtklappning, och på så vis även andra symtom.

KBT och exponeringsövningar vid social fobi

Vid KBT-behandling får du exponeringsövningar mot social ångest, som ska bryta din onda cirkel av negativa tankar och det undvikande beteendet. Då exponeras du gradvis för de olika situationer som orsakar din ångest.

Diagnos vid social fobi

Om du tror att du har social ångest, och om det hindrar dig från att ha en fungerande vardag, är det viktigt att söka vård och få behandling.

Det finns vissa kriterier för att få diagnosen social fobi. Diagnosen ställs enligt följande:

 • Du har en bestående och uttalad rädsla för olika situationer där det finns risk att du träffar okända människor, eller att du blir granskad av andra.
 • Du undviker helst dessa situationer helt, eller uthärdar dem under intensiv ångest.
 • Tillståndet stör ditt vardagsliv i betydande grad.
 • Rädslan och ångesten orsakas inte av något läkemedel, underliggande sjukdom eller annan psykisk störning.

Vem kan hjälpa dig vid social fobi?

Kan social fobi behandlas online?

Ja, en nätläkare kan bedöma symtom och ge råd vid social ångest, och även hjälpa till med behandling.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
17 juli 2023 kl 16:10
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!