Hypnos
En man ligger på en soffa och en person för anteckningar.

Hypnos

Hypnos påverkar medvetandet och försätter dig i ett tillstånd av djup avslappning där du är mottaglig för suggestioner.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder hypnos där det passar dig.

Snabba fakta om Hypnos

Om hypnos
  • Medicinsk hypnos handlar om att förändra ditt sinnestillstånd och dra fördel av det.
  • Hypnos kan fungera som smärtlindring och vara ett alternativ till narkos.
  • Hypnos används med framgång vid behandling av till exempel stress, fobier och sömnproblem.
Vad är hypnos?

Hypnos är ett tillstånd präglat av avslappning och mottaglighet för suggestioner. Under hypnos kan många psykologiska tillstånd behandlas och det fungerar även mot smärta. Läs mer.

Vad är hypnos?

Hypnos är ett samlingsbegrepp som innefattar flera olika behandlingsmetoder som kan ha helt olika syften. Hypnos är också en beteckning för det tillstånd du hamnar i när du har blivit hypnotiserad. Det är ett förändrat medvetandetillstånd där du är fullt medveten om vad som händer och har lätt att fokusera på din inre verklighet. Det kan användas terapeutiskt på flera sätt som har ett medicinskt värde. Här syftar vi på medicinsk hypnos men det finns även andra användningsområden för hypnos.

Medicinsk hypnos är inte kontroversiellt idag. När det gäller flera olika tillstånd så är behandlingen beprövad och grundad i neurofysiologiska teorier.

Vad händer under hypnos?

När du har blivit hypnotiserad höjs nivåerna av serotonin och endorfiner. Du hamnar i ett avslappnat tillstånd där hypnotisören kan påverka ditt undermedvetna. På så sätt kan du till exempel uppleva mindre obehag inför något som du har en fobi för, om den du blir hypnotiserad av hjälper dig att fokuserar på det. Det hypnotiska tillståndet är något helt naturligt och ligger nära tillstånd många av oss upplever dagligen. Verkan av en hypnosbehandling kan vara varaktig och är alltså inte bara något som du upplever medan du är hypnotiserad.

Alla är inte lika mottagliga för hypnos och ibland kallas förmågan att kunna bli hypnotiserad för en talang. När det gäller hypnosterapi för smärtlindring brukar man säga att 75 % av alla som hypnotiseras kommer att kunna uppleva smärtlindring. Man testar i förväg, så du riskerar inte att bli utan smärtlindring under ett ingrepp.

Vem ger hypnos?

Hypnos kan ges av en utbildad hypnoterapeut. I vissa fall kan det även vara en läkare eller psykolog som ger hypnosterapi. Hypnosterapeut är inte en skyddad titel och på privata kliniker eller av enskilda individer erbjuds ibland hypnos vid behandlingar som inte är vetenskapliga. Det kan handla om påståenden om att du kan utforska tidigare liv med hypnos.

Om hypnos ges i ett medicinskt sammanhang så kan du vara trygg i att personen som genomför hypnosen har rätt utbildning för uppgiften. Många vårdinstanser anlitar enbart hypnoterapeuter som även har legitimation inom ett annat vårdyrke. Det finns i Sverige tydliga etikregler som gäller för hur hypnos får användas medicinskt.

Är hypnos farligt?

Hypnos är en säker procedur om den utförs av en person med erfarenhet och utbildning. Det finns dock anledning att vara försiktigt med hypnos när det gäller personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom.

I vilka sammanhang erbjuds hypnos?

Hypnos mot ångest och fobier kan vara mycket effektivt. I det fallet handlar det om att hypnos hjälper dig att slappna av och om att du får verktyg som gör att det blir lättare att hantera negativa känslor. Hypnos kan också vara en hjälp för att minnas saker som behöver bearbetas genom samtalsterapi. Inom tandvård är det vanligt att hypnos används mot smärta och tandläkarskräck.

Kan alla hypnotiseras?

Man brukar säga att alla som har normal intelligens och koncentrations- samt föreställningsförmåga kan hypnotiseras. Om de själva vill det. Du kan alltså inte bli hypnotiserad mot din vilja. Du kan heller inte fås att göra något du absolut inte vill, som hypnotiserad.

Så går hypnos till

Metod

Vid hypnos gör du själv en stor del av jobbet. Det är din inre värld och dina bilder som är utgångspunkten för behandlingen. Eventuella suggestioner bygger på samtal du har haft med terapeuten.

En hypnosterapeut kan använda en av flera olika metoder för att försätta dig i hypnos. I grund och botten handlar det om att du guidas in i ett avslappnat tillstånd. Många blir förvånade över hur enkelt det kan göras, ofta räcker det med att lyssna till hypnotisörens röst eller göra en monoton rörelse några gånger samtidigt som terapeuten pratar. Vad som händer när du väl upplever ett förändrat medvetandetillstånd beror helt på vad syftet är med behandlingen.

Innan hypnos

Medicinsk hypnos kräver inga särskilda förberedelser från din sida. Men att välja att få hypnosbehandling kan vara ett stort beslut som du bör ha tänkt igenom. Detta eftersom hypnos aldrig är det enda alternativet och bygger på att du har förtroende för personen som ger behandlingen. Det är också viktigt att ha ett bedömningssamtal för att terapeuten ska kunna välja ett arbetssätt som fungerar bra för just dig.

Efter hypnos

Visa behandlingar ger dig verktyg som innebär att du själv kan försätta dig i ett tillstånd som har gynnsam effekt på något som du har sökt hjälp för. Självhypnos kan till exempel ge bättre sömn. En fördel med hypnos som smärtlindring är att du inte drabbas av biverkningar på samma sätt som när du får läkemedel.

Hypnosterapi – pris

Det går att få hypnosbehandling på remiss och då betalar du enbart patientavgifter. En hypnosbehandling på privatklinik kan kosta upp emot 2 000 kronor för en behandling. Det krävs oftast flera behandlingstillfällen för att nå önskat resultat.

Fördelar med hypnos

  • Hypnos som utförs på rätt sätt har inga biverkningar.
  • Många kan nå mycket goda resultat genom hypnos.

Nackdelar med hypnos

  • Alla svarar inte lika bra hypnosbehandling.
  • Man måste vara noga med att välja en seriös terapeut.

Vem kan hjälpa dig med hypnos?

Kan hypnos utföras av nätläkare?

Vissa former av hypnosbehandling erbjuds online.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
14 juli 2023 kl 10:40
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!