En person ligger på en soffa och förklarar något för en person i förgrunden.

Fobi

Att ha en fobi innebär att du känner stark rädsla, oro och ångest inför en viss sak, plats, företeelse, situation eller liknande.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med fobi på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Fobi

Viktiga telefonnummer

031-711 24 00 – Någon Att Tala Med, telefonlinje för dig som behöver stöd.

Vad är en fobi?

Att ha en fobi innebär att du känner stark rädsla, oro och ångest inför en viss sak, plats, företeelse, situation eller något annat. Läs mer.

Vad är en fobi?

De flesta människor är rädda för något, och när man utsätts för det så kan man uppleva allt från mild oro till stark panikångest. När du har en fobi upplever du inte enbart obehag, utan du har starka ångestkänslor och gör vad som helst för att undvika det du är rädd för. Graden av rädsla står oftast inte i proportion till det du har fobi för, och rädslan blir starkare ju mer du undviker det.

Vad betyder fobi?

Begreppet fobi betyder fruktan.

Vanliga fobier

Några av de mest vanliga specifika fobierna är:

 • social fobi – rädsla för att bli uttittad och bedömd.
 • fobi för djur – exempelvis spindelfobi, ormfobi eller hundfobi.
 • fobi för naturliga miljöer – exempelvis fobi för höjder, mörker eller vatten.
 • fobi för vårdrelaterade saker – exempelvis blod, blodprov, injektioner och operationer.
 • fobi för kroppsliga åkommor – exempelvis kräkfobi, fobi för att sätta i halsen eller rädsla för att drabbas av en sjukdom.

Vad är social fobi?

Social fobi – eller social ångest som det oftast kallas idag – är vanligt och debuterar oftast i tonåren. När du har social fobi känner du rädsla och svår ångest när du är i vardagliga situationer där du känner dig granskad av andra. Ångesten kan till exempel utlösas när du behöver prata inför flera personer, äta på en offentlig plats, utföra vissa handlingar inför andra eller vara i närheten av personer med auktoritet.

Symtom vid fobi

När du kommer i kontakt med det som du har fobi för får du starka symtom som grundar sig i rädsla. Du kan även känna ångest och oro vid bara tanken på det du är rädd för. Därför brukar personer med fobier få ett undvikande beteende, alltså att man undviker platser eller situationer där man kan bli tvungen att möta det man är rädd för.

Vilka specifika symtom du får varierar beroende på vad du har för fobi. Symtomens grad kan också variera från person till person. Om du har fobi för något kan du uppleva symtom som:

 • hjärtklappning
 • illamående
 • muntorrhet
 • yrsel
 • svettningar
 • tryck över bröstet
 • panikångest – stark ångest som dyker upp plötsligt
 • darrningar och svaghet i musklerna.

Symtomen som dyker upp när du har en fobi beror på att det kommer ut mer stresshormoner i blodet än vanligt, vilket är kroppens naturliga reaktion på rädsla. Personer med blodfobi kan i sin tur få en särskild reaktion när de kommer i kontakt med blod – först ökar blodtrycket för att sedan sjunka igen. Då kan du bli kallsvettig eller svimma.

Orsak till fobi

Den underliggande orsaken till att människor utvecklar fobier är okänd. Det finns dock en del teorier som du kan läsa mer om nedan. Enligt forskningen verkar det även vara lättare att få fobier kring sådant som varit farligt för människor i alla tider – exempelvis ormar, spindlar eller höga höjder – istället för moderna saker som vapen eller bilar.

 • medfödd känslighet – det har visat sig att risken för att utveckla en fobi är större om nära genetiska släktingar också haft det.
 • negativa upplevelser – du kan utveckla en fobi för något specifikt om du tidigare haft en negativ upplevelse kring det som din fobi handlar om. Det kallas inlärd rädsla.
 • inlärd rädsla från barndomen – det finns teorier om att ett barn kan utveckla fobi för något om exempelvis föräldern reagerar med stark rädsla gentemot något specifikt.
 • bristande stöd – om du varit i en hotfull eller skrämmande situation tidigare, och inte fått tillräckligt med empati eller stöd från omgivningen, kan du utveckla en fobi.

Egenvård vid fobi

Om du har en specifik fobi är det viktigt att du lär dig mer om både ångest och fobier. Du kan exempelvis läsa artiklar, böcker eller lyssna på olika podcasts. Att lära sig om fobin gör det inte bara lättare att hantera den, det kan även vara en bra förberedelse om du senare vill kontakta vården och få behandling.

Du ska inte undvika det som du har fobi för, utan istället försöka närma dig gradvis. Det kan också hjälpa att tala ut med någon, antingen en närstående eller en person på någon stödlinje. Andra saker som kan hjälpa är mindfulness- eller avslappningsövningar, och fysisk aktivitet som är känt för att påverka både det fysiska och psykiska måendet positivt.

Behandling vid fobi

Fobier behandlas med så kallad KBT – kognitiv beteendeterapi. Vid KBT ligger fokus på praktiska övningar där du gradvis och långsamt exponeras för det som utlöser din fobi. En annan väsentlig del av behandlingen är att lära sig mer om hur ångest fungerar, att det inte är farligt och att det finns metoder för att hantera den.

Kognitiv beteendeterapi utformas individuellt, och patienten är själv delaktig i detta. KBT har visat sig ge goda resultat för de allra flesta, och många fobier övervinns inom cirka 10 sessioner. Om en person till exempel har fobi för att flyga så kan exponeringen se ut så här:

 1. tänka på att flyga
 2. titta på foton på flygplan
 3. besöka en flygplats
 4. sitta inuti ett flygplan
 5. flyga.

Diagnos vid fobi

Alla fobier behöver inte behandlas, utan det är upp till dig själv att avgöra om din specifika fobi är ett hinder för dig i livet. Om du upplever en så pass stark rädsla för något att det begränsar eller påverkar ditt liv så är det viktigt att söka vård. Samma sak gäller om du brukar lindra symtomen genom exempelvis självskadebeteenden, alkohol eller narkotika.

Vem kan hjälpa dig vid fobi?

Kan fobier behandlas av nätläkare?

Om du har en fobi kan en nätläkare hjälpa dig med bedömning av symtom, stöd, rådgivning och behandling.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
17 juli 2023 kl 14:51
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!