Sömnproblem
Kvinna ligger i säng med handen för pannan.

Sömnproblem

De flesta har svårt att sova ibland och det är oftast ingenting som du behöver oroa dig för. Läs mer om sömnproblem här!

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med sömnproblem på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Sömnproblem

Viktiga länkar

Information om sömnsvårigheter (1177 Vårdguiden)

Information om utmattningssyndrom (1177 Vårdguiden)

Stressmottagningen (Rehabiliteringsklinik för personer med utmattningssyndrom)

Varför kan jag inte sova?

Sömnproblem beror ofta på stress eller känslomässiga problem, störande ljud, problem med snarkningar eller annan underliggande sjukdom. Läs mer.

Varför kan jag inte sova?

Sömnproblem kan bero på flera olika saker, men den vanligaste anledningen är långvarig stress. När du är stressad ställer kroppen in sig på vakenhet och detta leder till att du kan ha svårigheter att slappna av, vilket i sin tur kan leda till sömnsvårigheter.

Levnadssituationen i stort ses också ha en stor påverkan på våra sömnvanor och förmåga att sova bra. Exempelvis kan skiftarbete innebära problem med sömnen. Likaså är det vanligt att sömnen påverkas negativt under småbarnsåren, och under klimakteriet kan det också vara svårt att sova av olika anledningar. Även vårt känsloliv kan påverka vår sömn och det är inte ovanligt att problem i relationer, hemma eller på jobbet gör att du sover sämre än vanligt.

Problem med sömnen kan också orsakas av störande ljud från omgivningen, problem med snarkningar eller att du har någon sjukdom som andningssvårigheter eller smärta i lederna, vilket i sin tur kan leda till försämrad sömn.

Även vår ålder kan påverka hur bra vi sover och när vi blir äldre har vi inte lika stort sömnbehov som tidigare. Detta gör att man kan vara mer lättväckt och uppleva det som att man sover sämre. Detta är dock helt normalt.

Symtom vid sömnproblem

Följande är symtom på sömnproblem:

  • koncentrationssvårigheter
  • minnessvårigheter
  • starka känslosvängningar där du lättare blir arg, ledsen eller irriterad än normalt sett
  • du somnar lätt till i situationer där du är passiv, exempelvis när du sitter i ett möte, på en föreläsning eller tittar på TV
  • minskad lust, både sexuellt och på livet i stort.

Vad ska man göra om man inte kan sova?

Du kan söka hjälp för sömnproblem. Det finns flera olika sätt att behandla sömnproblem och det beror ofta på vad den bakomliggande orsaken till stressen är. Nedan listar vi vanliga behandlingar mot sömnsvårigheter.

KBT mot sömnproblem
Att gå i KBT terapi kan hjälpa när du har sömnproblem. Behandlingen går ut på att du ska få en ökad förståelse för vad det är som orsakar sömnproblemen och vad som ligger bakom varför du har svårt att sova. Du får bland annat övningar i avslappning och att införa regelbundna sovtider. En vanlig avslappningsövning kallas för tankestopp. Tankestopp går ut på att du lär dig en teknik att stoppa tankar som gör dig orolig. Du får även öva på att minska tiden du sover för att du ska bli tröttare natten därpå. Övningen gör att du hamnar i djupsömn när du väl somnar.

Läkemedel mot sömnproblem
Ibland kan du få läkemedel utskrivet för dina sömnproblem. Läkemedel mot sömnproblem kan ha olika effekter, exempelvis kan vissa göra att du somnar snabbare medan andra gör att du sover djupare under natten.

Ta kontakt med en läkare för att diskutera vilken typ av läkemedel mot sömnproblem som skulle passa dig bäst.

Klinisk hypnos vid sömnproblem
I vissa fall kan hypnos hjälpa vid sömnproblem. Hypnosterapi vid sömnproblem går ut på att du lär dig dig olika avslappningstekniker som passar just dig, för att komma ner i djup vila. Hypnosen hjälper dig att i ett avslappnat tillstånd börja drömma redan när du är vaken, att njuta av vilan och avgränsa det som stressar eller stör. Vid behov kan terapeuten kartlägga orsaker till varför du har svårt att sova, på djupa nivåer, och hjälpa dig att bearbeta det som behövs. Vänd dig till en hypnosutbildad legitimerad psykoterapeut.

Vem kan hjälpa dig om du har sömnproblem?

Om du känner att du behöver hjälp med dina sömnproblem kan du få vända dig till någon av dessa vårdgivare för behandling:

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
17 juli 2023 kl 16:24
Författare:
Faktagranskad av:

Inger Lundmark, Leg. psykoterapeut, Slussen Hypnos & Psykoterapi.