Besök hos BVC
En läkare på BVC sitter och samtalar med två föräldrar och deras barn.

Besök hos BVC

BVC-besök är ett utmärkt sätt att följa sitt barns utveckling med hjälp av experter. Läs mer om hur ett BVC-besök går till.

Snabba fakta om Besök hos BVC

Pris

Det är gratis.

Vad är ett besök hos BVC?

Besök på BVC syftar till att man ska försäkra sig om att ett litet barn är friskt och utvecklas normalt. Läs mer.

Vad är ett besök hos BVC?

BVC är sedan 1930-talet en viktig svensk vårdinstitution som det har satsats stort på.

För svenska föräldrar är besök på BVC en återkommande rutin under barnets första år. Även senare görs det kontroller för att man ska kunna fastslå att allt är normalt och att barnet har det bra. I annat fall vidtas åtgärder. Ärftliga sjukdomar upptäcks tidigare tack vare BVC och besöken kan också vara viktiga i familjer där det är svårt med amning eller där barnet sover väldigt oregelbundet.

Besök på BVC är frivilliga men flera uteblivna besök utan att kontakt tagits med BVC kan ligga till grund för en orosanmälan. Du blir i regel kallad till den BVC som ligger närmast adressen ni är skrivna på men du kan byta BVC om du skulle vilja det.

Vad betyder BVC?

BVC är en förkortning för barnavårdscentral. Alltså en vårdcentral som är särskilt inriktad på små barn och, i viss mån, deras föräldrar. Det finns omkring 950 BVC i Sverige, de flesta ligger i anslutning till en vanlig vårdcentral. Föräldrar som inte pratar svenska har rätt till tolkhjälp vid ett besök hos BVC.

Hur ofta ska man besöka BVC?

Ni blir kallade till ett visst antal BVC-kontroller men kan också boka in egna besök hos BVC vid behov. Det är vanligt att besöka BVC en gång i månaden de sex första månaderna och sedan varannan månad. Att besöken görs så tätt beror på att ett barn utvecklas så mycket under denna period. Man gör också en 6-månaderskontroll och en 18-månaderskontroll. En 3-årskontroll på BVC innebär bland annat test av barnets motoriska förmåga. 5-årskontrollen på BVC är den sista som görs innan barnet skrivs ut från BVC. Då förhör man sig bland annat om hur ni känner inför skolstarten.

Vad gör man på BVC?

Ett besök på BVC följer en viss rutin. Även om det finns möjlighet att göra särskilda kontroller beroende på hur barnet är så finns det också en del saker som gås igenom rutinmässigt. Här är exempel på vad man gör och tittar på under de flesta besöken på BVC:

 • mätning och vägning
 • utvecklingsbedömningar
 • vaccinationer
 • kontroll av motoriken
 • kontroll av uppfattningsförmågan
 • undersökning av hörsel och syn.

Ett besök på BVC är också ett utmärkt tillfälle för dig som förälder att få svar på frågor du har och att diskutera sådant som har att göra med att vara mamma eller pappa till ett litet barn. Tanken är att du ska kunna få stöd i din roll och om vardagen inte fungerar.

Metod

Ett besök på BVC följer en viss ordning. Beroende på hur gammalt barnet är görs olika kontroller. Det första besöket bokas inom två veckor efter det att ni har kommit hem från BB. En sjuksköterska kommer att göra rutinkontroller som att mäta och väga barnet och kan även be att få se hur barnet ammar eller dricker från en flaska. Det är vid detta tillfälle ni blir inskrivna vid BVC.

På BVC träffar ni en distriktssjuksköterska eller en barnsjuksköterska. Det finns också möjlighet att träffa en barnläkare eller en allmänläkare. Besöken bygger till viss del på vad som tagits upp under tidigare besök. Familjens situation, och inte bara barnets tillväxtkurvor, är av intresse vid ett besök på BVC.

Ett besök på BVC måste inte innebära att ni själva tar er till barnavårdscentralen utan det kan finnas möjlighet till hembesök. Det gäller särskilt det första besöket, när ni kommit hem från BB.

Innan besök hos BVC

Det är inte något särskilt du behöver tänka på inför ett vanligt besök hos BVC men det är naturligtvis en fördel om barnet är utvilat och samarbetsvilligt. Förbered gärna frågor och fundera på om det hänt något sedan det senaste besöket som du vill berätta om.

Efter besök hos BVC

Vissa barn blir svullna och ömma efter en vaccination.

Vad kostar besök hos BVC?

Besök på BVC är gratis.

Fördelar med besök hos BVC

 • Tack vare BVC är risken mycket liten för att barn i behov av hjälp inte ska få det.
 • Även du som förälder kan få stöd under ett besök på BVC.
 • Föräldrar som inte talar svenska har rätt till tolktjänst.

Nackdelar med besök hos BVC

 • Om ni inte bor nära en BVC kan det kännas som många besök att planera.
 • Det finns en risk för att man tar utvecklingsbedömningen på BVC på för stort allvar och känner oro om kurvorna är lite avvikande.

Här kan du göra besök hos BVC

Kan BVC-kontroller utföras av nätläkare?

Ett vanligt besök kan inte göras online men vissa barnavårdscentraler kan ha e-tjänster. Du kan också kontakta en barnläkare online.

Publicerad:
5 januari 2023 kl 10:57
Uppdaterad:
20 juli 2023 kl 15:34
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!