Lunginflammation
Läkare som använder stetoskop.

Lunginflammation

Lunginflammation är en sjukdom där lungorna blir inflammerade, vilket orsakar symtom som andningssvårigheter och slemhosta.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med lunginflammation på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Lunginflammation

Om lunginflammation
 • Vid lunginflammation blir en, båda eller delar av lungorna inflammerade.
 • Vanliga symtom på lunginflammation är andningssvårigheter, förkylning, slemhosta och smärta vid inandning.
 • Lunginflammation orsakas av bakterier eller virus, och behöver i många fall behandlas med antibiotika.
Vad är lunginflammation?

Lunginflammation innebär att lungorna blir inflammerade. Läs mer.

Vad är lunginflammation?

Lunginflammation, även kallat pneumoni, är en sjukdom som innebär att en, båda eller en del av lungorna blir inflammerade. Lunginflammation orsakas ofta av bakterier som behandlas med antibiotika och de allra flesta blir helt återställda efter någon månad. Det är vanligtvis barn under 2 år och personer över 65 år som drabbas, och sjukdomen kan bli allvarlig om du redan har nedsatt immunförsvar.

Symtom på lunginflammation

Lunginflammation kan ge många olika symtom, till exempel:

 • förkylning med hostahalsont och feber
 • smärta vid inandning
 • att du hostar upp slem som kan ha många olika färger
 • andfåddhet trots att du inte har ansträngt dig
 • andningssvårigheter
 • att du känner dig förvirrad och yr.

Om det är ett barn som insjuknar kan även följande symtom vara vanliga:

 • väsande eller pipande andning
 • snabb andning och hosta som kommer i stötar
 • trötthet och orkeslöshet
 • kräkningar.

Varför får man lunginflammation?

Lunginflammation kan orsakas av både bakterier och virus som följer med inandningsluften och tar sig ner till lungorna. De två vanligaste bakterierna heter pneumokocker och mykoplasma, men även andra bakterier kan orsaka lunginflammation. Bland de virus som ligger bakom lunginflammation finns RS-viruset och influensaviruset. Även covid-19 kan orsaka lunginflammation.

Bakterierna eller viruset förökar sig i luftvägarna och sprids ut i lungorna, vilket orsakar inflammation. När lungblåsorna har blivit inflammerade får kroppen svårt att ta upp syre, vilket i sin tur försvårar andningen.

Andra orsaker och bidragande faktorer till lunginflammation är skador i luftvägarnas slemhinnor, nedsatt immunförsvar, kroniska sjukdomar, rökning eller kräkningar som kommer ner i lungorna. En allvarlig typ av lunginflammation, som kallas kemisk lunginflammation, orsakas av lösningsmedel och giftiga vätskor. Kemisk lunginflammation drabbar främst små barn som får i sig medlet eller vätskan av misstag, kräks och får ner det i lungorna.

Vad gör man själv vid lunginflammation?

Om du är sjuk i lunginflammation finns det många saker du kan göra själv för att lindra symtomen. Du bör exempelvis dricka mycket vatten och ha huvudet högt under natten om du har besvär med hosta. Vid feber och smärta kan du ta febernedsättande och smärtstillande läkemedel, men läs alltid på förpackningen och rådfråga läkare innan du ger läkemedel till barn.

Så fort du mår tillräckligt bra är det en god idé att röra på dig måttligt för att hjälpa lungorna att arbeta och därmed läka.

För att undvika att drabbas av lunginflammation kan det vara bra att vaccinera sig mot influensa och pneumokocker. Detta gäller i högre grad dig som är över 65 år, har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, är gravid eller har nedsatt immunförsvar. Vaccin mot pneumokocker bör dock diskuteras med läkare om du är gravid eller ammar. Vaccin mot covid-19 är också att rekommendera.

Hur behandlas lunginflammation?

Lunginflammation som är orsakad av bakterier behandlas vanligtvis med en antibiotikakur under en veckas tid. Om det är ett virus som ligger bakom lunginflammationen läker den oftast av sig själv, men läkemedel kan behövas vid enstaka tillfällen även då.

Vid allvarliga lunginflammationer med stora andningssvårigheter och hög feber kan man behöva vårdas på sjukhus och få antibiotika direkt in i blodet. Även syrgas och respirator finns som hjälp vid svåra andningsproblem.

När bör man söka vård?

Vänd dig till en vårdcentral om du tror att du eller ditt barn har lunginflammation. Läkaren gör en undersökning där hen lyssnar på dina lungor och din andning. Du lämnar även blodprov och kan ibland få mäta syrehalten i ditt blod. Om dessa prov inte räcker för att ställa en diagnos kan du behöva lämna fler prover och röntga lungorna.

Det är även vanligt att behöva testa sig för covid-19 då det kan vara en bidragande orsak till lunginflammationen.

Om symtomen blir mycket svåra eller den sjuka får andningssvårigheter eller blir blå om läpparna bör du uppsöka en akutmottagning.

Vem kan hjälpa dig vid lunginflammation?

Kan lunginflammation behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan hjälpa dig att bedöma symtom, men en fysisk undersökning kan vara bra för korrekt diagnos och behandling.

Publicerad:
24 augusti 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
24 augusti 2023 kl 14:48
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor: