RS- virus
Vårdpersonal tar hand om gråtande barn.

RS- virus

RS-virus är en infektion som drabbar de övre luftvägarna. De flesta som blir sjuka får lindriga förkylningssymtom. Läs mer här!

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med rs- virus på en plats som passar dig.

Vad är RS-virus?

RS-virus är en luftvägsinfektion som framförallt sprids under vinterhalvåret.

  Läs mer.

Vad är RS-virus?

RS-virus är en förkortning av respiratoriskt syncytial virus. Det är en infektion som drabbar de övre luftvägarna. Trots att viruset finns under hela året bryter det årligen ut som en epidemi under vinterhalvåret. De flesta som smittas får lindriga symtom men vissa barn kan drabbas av allvarlig sjukdom. Det gäller barn som har en immunsjukdom eller är:

 • yngre än tre månader
 • yngre än ett år och föddes fem veckor eller mer för tidigt
 • yngre än två år och har en hjärt- eller lungsjukdom
 • yngre än två år och har en neurologisk sjukdom.

Hur vet man att det är RS-virus?

En RS-virusinfektion börjar oftast som en vanlig förkylning. Vanliga symtom vid RS-virus är att barnet blir trött och får:

 • snuva och segt slem
 • feber
 • svårt att amma
 • en besvärlig hosta som kan sitta i under flera veckor.

Efter några dagar blir barnet oftast sämre och kan få svårt att andas. Det gäller speciellt barn under sex månader. Vanliga tecken på att barnet har svårt att andas är att:

 • andningen är ytlig och andetagen korta och snabba
 • magen rör sig kraftigt ut och in vid varje andetag
 • det låter som att det väser eller piper när barnet andas
 • barnet får något som heter indragningar. Det innebär att huden vid nyckelbenen eller under revbenen sugs in när barnet andas.

För mycket små barn eller för tidigt födda barn som är smittade med RS-virus är andningsuppehåll vanliga. Det innebär att barnet slutar att andas under korta stunder.

Hur smittar RS-virus?

RS-virus är en så kallad droppsmitta. Det betyder att det sprids via viruspartiklar från en smittad person som nyser eller hostar. Om du står nära och får dropparna på dig kan du smittas direkt. Du kan också smittas om du tar en sjuk person i handen och hen har smitta på sina händer.

Men RS-virus kan också överleva i flera timmar på föremål och ytor såsom dörrhandtag, leksaker eller kläder. När du tar i ytan får du viruset på dina händer. När du sedan rör vid ansiktet eller exempelvis mat som du sedan äter blir du smittad. Det räcker med en oerhört liten mängd viruspartiklar för att föra sjukdomen vidare.

Hur länge smittar RS-virus?

Du som är infekterad kan smitta andra i 3–8 dagar. Men det finns rapporterade fall om betydligt längre smittsamhet än så. Små barn och personer med nedsatt immunförsvar är extra mottagliga för smitta. De kan smittas upp till fyra veckor efter insjuknandet.

Kan vuxna få RS-virus?

Efter en infektion bildas antikroppar, men inte tillräckligt för att du ska bli immun. Därför kan du smittas av RS-virus igen, även som vuxen. Men det är vanligtvis bara första gången du insjuknar som du har allvarligare symtom. För äldre barn och vuxna är därför symtomen lindriga.

Egenvård vid RS-virus

Genom att vara noga med hygienen och att hålla avstånd till andra inomhus kan du undvika att du eller ditt barn smittas. Tvätta händerna ofta och nys eller hosta i armvecket. Handsprit är effektivt mot RS-virus. Under vinterhalvåret är smittorisken betydligt högre. Om du arbetar med särskilt utsatta personer eller har små barn bör du skydda dem genom att undvika att träffa förkylda personer eller att umgås inomhus.

Om du eller barnet redan är smittat kan du underlätta och lindra precis som vid en vanlig förkylning. Näsdroppar eller en nässug kan göra det lättare att andas. Av samma anledning kan du höja huvudändan på sängen. Det är viktigt att barnet får i sig tillräckligt med vätska. Ge därför vätska, eller amma, oftare än vanligt. Vid hög feber som påverkar allmäntillståndet kan du ge febernedsättande läkemedel.

Behandling vid RS-virus

Äldre barn och vuxna behöver oftast ingen behandling utan förkylningen går över av sig själv. Men ibland kan ett barn som blir mycket sjuk behöva sjukhusvård. Där övervakas barnet och får hjälp med att få i sig tillräckligt med vätska och näring. Barnet får också hjälp att andas lättare genom olika inhalationsbehandlingar. Ibland kan ett barn med dålig syresättning behöva syrgas via en så kallad grimma.

I sällsynta fall kan barnet behöva behandlas med en CPAP eller respirator. CPAP är en mask som placeras över mun och näsa så att barnet kan andas in en blandning av syrgas och luft.

Diagnos vid RS-virus

Sök vård om du eller ditt barn behöver hjälp med RS-virus. För att ställa diagnos och vid behov ge behandling gör läkaren en noggrann fysisk undersökning av barnet. Ibland tas ett RS-prov för att ställa diagnos.

Vem kan hjälpa dig vid RS-virus?

Kan RS-virus behandlas av nätläkare?

RS-virus kan inte diagnostiseras av en nätläkare. Däremot kan en vårdgivare online skriva ut recept på läkemedel för lindring av enklare förkylningssymtom.

Publicerad:
30 januari 2023 kl 13:35
Uppdaterad:
20 juli 2023 kl 15:58
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!