Hälsokontroll barn
Sjuksköterska lyssnar på en bebis hjärta med stetoskop

Hälsokontroll barn

Regelbundna hälsokontroller för barn är gratis i Sverige. Kontrollerna görs hos BVC fram tills barnet börjar skolan, sedan tar elevhälsan över dem.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder hälsokontroll barn där det passar dig.

Snabba fakta om Hälsokontroll barn

Pris

Gratis hos BVC och Elevhälsan.

Om hälsokontroll för barn

Hälsokontroller för barn ingår i de kontinuerliga besök hos BVC som alla nyblivna föräldrar erbjuds. När barnet börjar skolan tar Elevhälsan över. Läs mer.

Om hälsokontroll för barn

I Sverige erbjuds alla nyblivna föräldrar regelbundna besök hos BVC (barnavårdscentralen) och hembesök, från det att barnet föds fram till och med 5 års ålder. I dessa besök ingår barnvaccinationer och rådgivning till dig som förälder, men även hälsokontroller för ditt barn. Dessa hälsokontroller är till för att säkerställa att ditt barn mår bra, och växer och utvecklas som det ska. Inför varje besök får du en kallelse av BVC. Hälsokontrollerna rekommenderas, men de är självklart frivilliga.

När ditt barn börjar skolan är det Elevhälsan som tar över ansvaret för att utföra hälsokontroller på ditt barn.

Så går hälsokontrollerna hos BVC till

Metod

Hälsokontrollerna är utförliga undersökningar av ditt barns kropp och kroppsliga funktioner. De utförs av antingen en barnsjuksköterska eller en distriktssjuksköterska. Under en hälsokontroll undersöks till exempel barnets

 • längd
 • vikt
 • hjärta
 • lungor
 • rörelse och motorik
 • mun och ögon
 • könsorgan
 • hud.

Exakt vad som undersöks varierar lite beroende på hur gammalt barnet är.

Den första kontrollen görs i hemmet när barnet är mellan 0-2 veckor. Mellan vecka 2-8 besöker du och barnet BVC på veckobasis. Under perioden när barnet är 3-5 månader undersöks barnet på BVC minst en gång i månaden. Därefter görs kontroller hos BVC när barnet är

 • 6 månader
 • 8 månader
 • 10 månader
 • 1 år
 • 1,5 år
 • 2,5 – 3 år
 • 4 år
 • 5 år.

Innan ditt barns hälsokontroll

Inför en hälsokontroll kan det vara bra att förbereda barnet på vad som ska hända – det kan underlätta själva besöket. Se till att barnet är utvilat vid besöket, och meddela personalen i fall barnet varit oroligt.

Efter barnets hälsokontroll

Om någonting avvikande framkommer vid hälsokontrollen kan sjuksköterskan se till att nödvändiga resurser sätts in.

Vad kostar en hälsokontroll för barn?

I Sverige är hälsokontroller för barn på BVC helt kostnadsfria.

Vad är fördelarna med regelbundna hälsokontroller för barn?

 • Hälsokontrollerna ger dig svar på om ditt barn mår bra och utvecklas som det ska.
 • Med hjälp av hälsokontrollerna kan avvikelser fångas upp i tid, så resurser kan sättas in.
 • Du som förälder har i samband med hälsokontrollerna chansen att ställa frågor och be om råd, och även prata om ditt eget mående.
 • Hälsokontrollerna är gratis.

Vad är nackdelarna med att ta ditt barn på hälsokontroller?

 • Barn kan ibland tycka att hälsokontroller är obehagligt.
 • Du kan tycka att det är jobbigt att se på när någon undersöker ditt barn.

Vem kan hjälpa dig med hälsokontroller för barn?

 • BVC – från 0-5 år.
 • Elevhälsan – från årskurs 1-9.
Publicerad:
27 februari 2023 kl 08:28
Uppdaterad:
20 juli 2023 kl 15:35
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor: