Blåsljud på hjärtat
En kardiolog avlyssnar en patients blåsljud på hjärtat.

Blåsljud på hjärtat

Blåsljud på hjärtat är ljud som kan höras med hjälp av stetoskop. Ljuden uppstår när blodflödet i hjärtat blir påverkat.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med blåsljud på hjärtat på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Blåsljud på hjärtat

Viktiga länkar
Vad är blåsljud på hjärtat?

Blåsljud på hjärtat är ljud som uppstår när blodets flöde i hjärtat av någon anledning blir påverkat. Läs mer.

Vad är blåsljud på hjärtat?

Alla människor har ett hjärta som slår och ger ifrån sig två ljud, eller toner som de också kallas. Den ena tonen uppstår när hjärtat dras samman och klaffarna mellan hjärtats kammare och förmak stängs. Den andra tonen uppstår när hjärtat har dragits samman och klaffarna till stora kroppspulsådern och lungpulsådern stänger sig.

När blodflödet i eller nära hjärtat av någon anledning påverkas kan däremot en annan typ av ljud uppstå, och det är detta ljud som kallas blåsljud. I de allra flesta fall är det inte farligt att ha blåsljud på hjärtat, men ibland kan ett hjärtfel, som behöver behandlas, ligga bakom. Blåsljud känns inte och kan i de allra flesta fall inte höras utan stetoskop.

Hur låter blåsljud på hjärtat?

Ett normalt fungerande hjärta ger ifrån sig ett ljud som låter ungefär ”lub-dub”. Ett blåsljud kan låta på flera olika sätt, men brukar ibland beskrivas som ”swish” eller ”woosh”. Blåsljud kan antingen uppstå mellan den första och den andra hjärttonen och kallas då systoliskt blåsljud, eller efter den andra och innan den första, och benämns då som diastoliskt blåsljud.

Vilka är symtomen på blåsljud på hjärtat?

Du kan själv inte veta om du har blåsljud på hjärtat utan att ha uppsökt en läkare som lyssnar med stetoskop. Om ditt blåsljud däremot beror på ett hjärtfel kan du få symtom som:

  • andfåddhet och trötthet
  • smärta i bröstet
  • yrsel och svimningar
  • en blåaktig ton på läpparna och fingertopparna.

Varför får man blåsljud på hjärtat?

Blåsljud på hjärtat kan ha flera olika orsaker som kan skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som drabbas.

Det är vanligt att nyfödda barn har blåsljud på hjärtat. Detta är ofarligt och beror på att ett barn som ligger i magen får syre från mammans moderkaka, vilket gör att blodet inte behöver passera lungorna utan tar en genväg. När barnet är fött behöver blodet bli syresatt av lungorna och måste då ta en annan väg. Kroppen kan ta tid på sig att ställa om och blåsljudet kan uppstå innan genvägen helt är stängd.

Även vuxna kan ha blåsljud på hjärtat utan att det är farligt eller orsakat av ett bakomliggande hjärtfel, så kallade fysiologiska blåsljud. Orsaken till denna typ av blåsljud är att blodflödet genom hjärtat går för fort, något som exempelvis kan ske när du är gravid, anstränger dig fysiskt eller växer snabbt.

Hos både barn och vuxna kan blåsljud i hjärtat i vissa fall bero på hjärtfel. En anledning till blåsljud i hjärtat är att hjärtklaffarna läcker eller är för trånga. Ett annat hjärtfel som kan orsaka blåsljud är hål mellan hjärtats kammare och förmak.

Vad gör man åt blåsljud på hjärtat?

Du märker sällan själv att du har blåsljud på hjärtat, men uppsök vården om du har en misstanke om det. Om blåsljudet är fysiologiskt behöver du inte göra något, men om det beror på ett hjärtfel behöver du ofta behandling. Du kan då bli remitterad till en kardiolog.

Hur behandlas blåsljud på hjärtat?

Det finns ingen behandling mot blåsljud på hjärtat, utan det växer ofta bort av sig själv. Om det däremot är ett hjärtfel som ligger bakom blåsljuden behöver det behandlas. Behandlingen anpassas efter det bakomliggande hjärtfelet och kan se olika ut beroende på vilken typ av fel det är.

När bör man söka vård?

Uppsök en vårdcentral eller en barnläkare om du tror att du eller ditt barn har blåsljud på hjärtat. Vid en undersökning lyssnar en läkare på hjärtat med ett stetoskop och kan höra om det finns blåsljud. Om läkaren är osäker på vad som är orsaken till blåsljudet kan du få en remiss till en hjärtmottagning där blåsljudet undersöks vidare.

Vem kan hjälpa dig med blåsljud på hjärtat?

Kan blåsljud på hjärtat behandlas av nätläkare?

För att höra om du har blåsljud på hjärtat måste en läkare lyssna med ett stetoskop. En nätläkare kan därför inte hjälpa dig vid blåsljud på hjärtat.

Publicerad:
24 januari 2023 kl 11:56
Uppdaterad:
17 augusti 2023 kl 13:32
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!