Stafylokocker
Ett barn sitter i sin mammas knä och pratar med en läkare.

Stafylokocker

Stafylokocker är ett bakteriesläkte som kan orsaka en rad olika sorters infektioner med varierande allvarlighetsgrad.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med stafylokocker på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Stafylokocker

Viktiga länkar
Vad är stafylokocker?

Stafylokocker är ett bakteriesläkte som kan orsaka en rad olika sorters infektioner med varierande allvarlighetsgrad. Läs mer.

Vad är stafylokocker?

Stafylokocker är ett släkte med bakterier som kan orsaka ett brett spektrum av åkommor och sjukdomar för människan. Begreppet stafylokocker kommer från grekiskans ord för druvklase – staphylé. Namnet syftar på hur bakterierna ser ut när de betraktas i ett mikroskop. Det finns en mängd olika stafylokockarter i vår omgivning, och de flesta av dessa arter lever som normalflora på olika delar av människokroppen. Gula stafylokocker är ett exempel på en vanlig art som många människor bär på utan att få några besvär. Ibland kan dock stafylokockerna ta sig in i kroppen och orsaka infektioner.

Var finns stafylokocker?

De flesta stafylokockarter finns på huden, slemhinnorna och håret. De lever oftast på huden i exempelvis armhålorna eller ljumskarna, men också på näsans eller underlivets slemhinnor. Gula stafylokocker kan i sin tur även sprida sig till livsmedel under tillagning och bilda ett toxin om maten förvaras i olämplig temperatur en längre stund.

Vilka infektioner kan orsakas av stafylokocker?

Det är vanligast att stafylokocker orsakar infektioner som ger hudutslag. Ett par exempel på vanliga hudinfektioner som orsakas av stafylokocker är:

  • svinkoppor – ger rodnad, klåda, vätskande blåsor och/eller gula sårskorpor
  • sårinfektioner – ger rodnad, svullnad, sekret och smärta från ett sår i huden.

Stafylokocker kan även orsaka matförgiftning, som i så fall dyker upp cirka två timmar efter måltiden och håller i sig ungefär ett dygn. Då får du symtom som:

Ibland kan stafylokocker orsaka urinvägsinfektion hos kvinnor. Läs mer om urinvägsinfektion här på Vården.se. Detta kan bland annat ge följande symtom:

  • sveda när du kissar
  • behov att kissa ofta
  • blod i urinen.

Allvarliga stafylokockinfektioner

Ibland kan stafylokocker ge en allvarligare infektion i skelettet eller en led, och i värsta fall kan bakterierna ta sig in i blodcirkulationen och orsaka sepsis. Det innebär att du får lågt blodtryck och nedsatt funktion i kroppens organ. Det är vanligt att få feber, frossa och känna sig mycket sjuk. Sepsis kan bli livshotande och kräver därför snabb behandling. Här på Vården.se kan du läsa mer om sepsis. En annan allvarlig stafylokockinfektion är Toxic Shock Syndrome som bland annat ger feber, hudutslag, diarré, kräkningar och röda ögon. Även denna infektion kan bli livshotande utan behandling.

Varför får man stafylokocker?

Stafylokocker är som nämnt tidigare ett släkte med bakterier som lever på människan och oftast inte ger upphov till några besvär, men som ibland kan orsaka infektioner. En infektion uppstår oftast till följd av att du exempelvis får eksem någonstans eller ett litet sår i näsan som gör att bakterierna kan ta sig in i huden.

Hur smittar stafylokocker?

Stafylokocker kan sprida sig mellan människor genom nära hudkontakt, eller om någon nyser eller hostar. De kan också smitta via föremål som tandborstar eller handdukar. Om du bär på gula stafylokocker kan dessa lätt hamna i livsmedel medan du lagar mat, och då kan bakterien växa till sig och bilda toxin i maten ifall den inte förvaras i rätt temperatur.

Egenvård vid stafylokocker

Det bästa du kan göra för att förebygga stafylokockinfektioner är att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten. Om du har mens är det också viktigt att inte använda samma tampong för länge eftersom det ökar risken att få Toxic Shock Syndrome. Om du har vätskande sår är det i sin tur viktigt att rengöra dessa dagligen, och lägga om dem för att minimera risken för spridning av gula stafylokocker. Se också till att förvara mat i korrekt temperatur för att inte riskera att eventuella stafylokocker bildar ett gift i maten.

Hur behandlar man stafylokocker?

De flesta infektioner som orsakas av stafylokocker läker ut av sig själv, men ibland kan du behöva behandlas med antibiotika. Vid riktigt svåra infektioner kan du behöva få antibiotika direkt in i blodet, och då sker behandlingen på sjukhus.

Diagnos vid stafylokocker

Matförgiftning av stafylokocker går över av sig själv, och oftast även urinvägsinfektion. Om du har ett infekterat sår eller en hudinfektion som inte läker ut inom en vecka är det dock viktigt att söka vård. Du ska också söka vård om du känner dig mycket sjuk och misstänker att du har en allvarlig stafylokockinfektion.

Vem kan hjälpa dig med stafylokocker?

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
15 maj 2024 kl 11:37
Källor:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!