Gulsot
Vuxen hand som håller i en bebis hand.

Gulsot

Gulsot innebär förhöjda halter av bilirubin, vilket orsakar gulaktig hudton och gula ögonvitor.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med gulsot på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Gulsot

Om gulsot
  • Gulsot orsakas av förhöjda halter av färgämnet bilirubin, vilket utsöndras av levern.
  • Vanliga symtom är gul hudton och gula ögonvitor.
  • Nyfödda barn kan få gulsot eftersom deras lever inte är fullt utvecklad än. Det är sällan farligt och går ofta över av sig själv, men ibland kan behandling med ljus krävas.
  • Även vuxna kan få gulsot, vilket nästan alltid beror på bakomliggande sjukdomar i levern eller gallgångarna. Vuxna som får gulsot bör alltid uppsöka vård och få behandling mot sjukdomen som ligger bakom symtomet.
Vad är gulsot?

Gulsot är när ämnet bilirubin blir för högt, vilket vanligtvis drabbar spädbarn, men även vuxna. Läs mer.

Vad är gulsot?

Gulsot, även kallad ikterus, kan drabba både nyfödda bebisar och vuxna och uppstår när det gula färgämnet bilirubin blir för högt. Detta kan ske i samband med förlossning eller senare i livet på grund av bakomliggande sjukdomar.

Är gulsot farligt?

I Sverige är gulsot hos spädbarn sällan farligt eftersom alla nyfödda barn genomgår en kontroll för gulsot och ges behandling vid behov. Om sjukdomen däremot inte behandlas och bilirubinvärdet blir högt finns risk för skador. När en vuxen får gulsot är det viktigt att ta reda på den bakomliggande orsaken, som i vissa fall kan vara en allvarlig sjukdom.

Hur ser gulsot ut?

Symtomen på gulsot kan se lite olika ut beroende på om det är ett barn eller en vuxen som har drabbats. Den gula hudtonen och de gulfärgade ögonvitorna är de mest tydliga symtomen hos både spädbarn och vuxna.

Andra symtom på gulsot hos nyfödda är:

  • trötthet och orkeslöshet.

Andra symtom på gulsot hos vuxna är:

  • klåda
  • mörk urin
  • kittfärgad avföring.

Varför får man gulsot?

Gulsot orsakas av förhöjda halter av ämnet bilirubin, som utsöndras av levern. Alla människor har låga halter av bilirubin i sitt blod.

Varför får bebisar gulsot?

Ett barn som ligger i magen behöver fler röda blodkroppar för att kunna syresätta blodet, och när barnet väl föds börjar kroppen bryta ner de överflödiga blodkropparna. I de röda blodkropparna finns ett rött färgämne som heter hemoglobin. När det bryts ner bildas istället ett färgämne som är gult, bilirubin. Nyfödda barns lever är inte fullt utvecklad, och kan därför inte alltid ta hand om den stora mängden bilirubin som bildas. Detta är en stor orsak till att många spädbarn får gulsot.

Barn kan även få gulsot i samband med amning, då vissa ämnen i bröstmjölken kan ha en inverkan på bilirubin. Denna typ av gulsot brukar oftast vara lindrig och gå över av sig själv.

Varför får vuxna gulsot?

När vuxna människor får gulsot är det ofta sjukdomar i levern eller gallgångarna som är den bakomliggande orsaken. Levern kan förlora sin förmåga att utsöndra eller transportera bilirubin till gallgångarna på grund av bland annat hepatit, cancer, skrumplever eller Gilberts syndrom. Bilirubinet kan även ha svårt att passera gallgångarna på grund av exempelvis gallsten eller en tumör som blockerar vägen.

Andra sjukdomar som malaria och olika typer av tumörer kan öka nedbrytningen av röda blodkroppar, vilket i sin tur leder till att höga halter av bilirubin bildas.

Vad kan man göra vid gulsot?

Om du misstänker att du eller ditt spädbarn har gulsot bör du kontakta vården. Ett spädbarn som har gulsot bör få i sig mycket vätska och mat då bilirubinet försvinner ut med urin och avföring.

Hur behandlas gulsot?

För ett nyfött barn med gulsot krävs sällan behandling och symtomen går ofta över av sig själv. Om symtomen däremot inte försvinner och bilirubinhalterna blir mycket höga kan barnet behöva ljusbehandling. Vid en ljusbehandling får barnet ligga under en lampa eller på en filt som avger ett ljus som gör att bilirubinet inte skadar kroppen. Behandlingen pågår tills kroppen har gjort sig av med bilirubinet och ger inga biverkningar. Däremot måste barnets ögon vara skyddade under hela behandlingen.

I mycket ovanliga fall kan barnets blod behöva bytas ut för att det ska bli helt friskt.

När en vuxen person drabbas av gulsot är det viktigt att ta reda på den bakomliggande orsaken. Behandlingen anpassas därefter.

När bör man söka vård?

Ett nyfött barn kontrolleras alltid för gulsot och får behandling om det krävs. Om barnet får gul hudton och gula ögonvitor efter att ni har kommit hem bör du kontakta BVC. Kontakta en akutmottagning om barnet även verkar vara mycket trött och orkeslöst.

En vuxen person som misstänker gulsot bör alltid kontakta vården.

Vem kan hjälpa dig vid gulsot?

Kan gulsot behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan inte behandla gulsot. Däremot kan en nätläkare vara till hjälp i bedömning av symtom.

Publicerad:
25 januari 2023 kl 16:24
Uppdaterad:
20 juli 2023 kl 15:40
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor: