Influensa
Ett barn ligger nedbäddat i sängen med en febertermometer i munnen.

Influensa

Influensa orsakas av ett virus och ger symtom såsom hög feber och halsont. Här kan du läsa mer om symtom och var du kan söka vård.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med influensa på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Influensa

Viktiga länkar
Viktiga telefonnummer

Ring 112 om du eller någon i din närhet håller på att förlora medvetandet och är väldigt sjuk.

Vad är influensa?

Influensa är en virusinfektion som vanligen sprids via luften. Läs mer.

Vad är influensa?

Influensa är en mycket smittsam infektion som orsakas av virus. Vid influensa får du oftast hög feber, ont i halsen och muskelvärk. Symptomen liknar på många sätt en vanlig förkylning. Men en influensa brukar ta längre tid att bli frisk från än en förkylning.Influensa går oftast över av sig själv efter fem till sju dagar, men ibland kan infektionen leda till följdsjukdomar som bihåleinflammation eller lunginflammation.

Hur sprids influensa?

Influensavirus är väldigt smittsamma och överförs lätt mellan människor. Viruset sprids genom luften mellan människor, främst via nysningar och hostningar. Influensa kan också spridas vid kontakt till exempel via händerna och när man snyter sig. Smittan sprider sig lätt i trånga utrymmen som skolor, daghem och i kollektivtrafiken.

Hur länge smittar influensa?

Det är svårt att säga exakt hur länge influensa smittar. Men influensa smittar oftast något dygn innan symtomen bryter ut. Det betyder att du kan smitta andra utan att veta om det, redan innan du känner dig sjuk. Infektionen smittar sedan som mest när symtomen är som värst. Smittsamheten beräknas vara som störst de första 1–4 sjukdomsdagarna och varar i en vecka. Barn kan vara smittsamma i upp till två veckor.

Vilka är symtomen på influensa?

De vanligaste symtomen vid influensa är:

Många insjuknar plötsligt med feber och påverkat allmäntillstånd och påtaglig sjukdomskänsla. Du kan bli väldigt sjuk från att timmen innan varit helt frisk. Febern går oftast över efter två till fyra dagar. Men du kan vara trött ett tag efteråt och hostan kan sitta i ett bra tag efter att influensaviruset gått över.

Symptom hos barn och äldre

Influensasymtomen hos barn och äldre kan vara lite mer diffusa. Barn kan till exempel få:

Vad orsakar influensa?

Influensa orsakas av en grupp med virus, där influensa typ A och B är de vanligaste virustyperna och ger kraftigare symptom än typ C.

Influensa A – orsakar de största epidemierna.

Influensa B –  ger också typiska influensasymtom.

Influensa C – orsakar i regel endast lindrig förkylning.

Det är främst på vinterhalvåret som spridningen sker.

Egenvård vid influensa

Influensa orsakas av virus och kan inte behandlas med antibiotika. Men det finns saker som du kan göra för att lindra besvären, till exempel:

 • vila mycket
 • ta febernedsättande och smärtstillande läkemedel
 • drick mycket vätska (särskilt viktigt om du har feber)
 • ha extra kuddar bakom ryggen eller halvsitta istället för att ligga ner när du sover (vid hosta)
 • ta halstabletter eller sugtabletter (vid halsont)
 • dricka varm för att lindra halsont.

För att undvika att få influensa kan du:

 • tvätta händerna ofta
 • vaccinera dig mot influensa
 • undvik att röra vid ansiktet (ögon, näsa, mun)
 • undvik nära kontakt med personer som har sjukdomssymptom.

Vilka bör vaccinera sig mot influensa?

Det finns vaccin mot influensa och genom att vaccinera dig minskar du risken att insjukna i influensa, även om vaccinet inte ger ett hundraprocentigt skydd mot sjukdomen men vaccinet minskar väsentligt risken för att bli allvarligt sjuk.

Vissa personer rekommenderas vaccin. Enligt Folkhälsomyndigheten bör personer som har större risk för att bli allvarligt sjuka i influensa vaccinera sig, till exempel:

 • personer som är 65 år eller äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16
 • personer som har kronisk hjärtsjukdom
 • personer som har kronisk lungsjukdom
 • personer med nedsatt lungfunktion
 • personer som har kronisk lever- eller njursvikt
 • personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vaccinationen är gratis om du rekommenderas att vaccinera dig. Om du vill vaccinera dig men inte tillhör någon riskgrupp får du betala för vaccinationen själv. Du kan vaccinera dig mot influensa på en hälsocentral eller vårdcentral.

Behandling vid influensa

Influensa brukar inte behandlas om du är frisk för övrigt. Om du tillhör en riskgrupp eller är gravid kan du behöva behandling i form av virushämmande läkemedel.

I vissa fall kan influensa leda till lunginflammation, då är den vanligaste behandlingen antibiotika.

Diagnos

Influensa går oftast över av sig själv men i vissa fall kan du behöva uppsöka vård. Du bör söka vård om du:

 • tillhör en riskgrupp och får symtom på influensa
 • du har hög feber som inte gett med sig efter fyra-fem dygn
 • din feber kommer tillbaka efter flera feberfria dagar.

Ring 112 om du eller någon i din närhet håller på att förlora medvetandet och är väldigt sjuk.

Vem kan hjälpa dig vid influensa?

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
15 maj 2024 kl 11:37
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!