Hitta vård
En gnagare sitter i en vattenpöl.

Sorkfeber

Sorkfeber är en virussjukdom som sprids till människor från infekterade skogssorkar via deras avföring, urin och saliv.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med sorkfeber på en plats som passar dig.

Vad är sorkfeber?

Sorkfeber, som inom vården kallas nefropathia epidemica, är en virussjukdom som sprids till människor från infekterade skogssorkar via deras avföring, urin och saliv.

Vad är sorkfeber?

Sorkfeber, som inom vården kallas nefropathia epidemica, är en virussjukdom som sprids till människor från infekterade skogssorkar via deras avföring, urin och saliv. En skogssork är ungefär en decimeter lång och är rödbrun på ryggen och ljusgrå eller vit på magen.

Sjukdomen förekommer för det mesta norr om Dalälven. Du kan få sorkfeber om du andas in damm som innehåller urin eller avföring från skogssorkar. Sorkfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, vilket innebär att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska anmäla det till regionens smittskyddsläkare. Sjukdomen smittar dock inte mellan människor, utan enbart från infekterade sorkar.

Symtom vid sorkfeber

Sorkfeber ger i regel symtom i form av:

 • hög feber
 • värk på olika ställen i kroppen (muskelvärk, huvudvärk, yrsel)
 • allmän sjukdomskänsla
 • trötthet
 • illamående och kräkningar
 • hosta och halsont, ibland andfåddhet
 • näsblod
 • svåra smärtor i mage och rygg
 • dimsyn.

Vid sorkfeber är det även vanligt att kissa mindre, främst i början av infektionen.

Vad orsakar sorkfeber

Sjukdomen orsakas av ett virus som heter Puumulaviruset. Detta virus  tillhör gruppen hantavirus. Viruset finns hos skogssorkar och kan sprida viruset med sin saliv, avföring och urin så att människor drabbas. Sjukdomen smittar dock enbart från infekterade sorkar och inte mellan människor. Ett vanligt sätt att bli smittad är att andas in damm från en plats där infekterade skogssorkar har varit, till exempel vid: krattning, hantering av ved, sopning av källare, förråd, lador.

Tiden från smittotillfället tills du blir sjuk (inkubationstiden) uppskattas vara mellan två och sex veckor.

Egenvård vid sorkfeber

Skogssork är den enda art som kan vara bärare av sorkfeberviruset och finns främst norr om Dalälven. För att minska risken för att drabbas av sorkfeber kan du till exempel:

 • vara försiktig i miljöer där sorkar vistas
 • undvik att ha direkt kontakt med gnagare
 • använda handskar om du behöver hantera döda sorkar eller sorkavföring
 • använd handskar om du behöver hantera ved eller andra föremål som finns där det kan finnas sorkar
 • använda handskar vid städning i ett uthus eller annat utrymme där sorkar kan ha varit
 • försök att undvika att sorkar kommer in i huset genom att täta ventiler, rörgenomgångar och springor.

Behandling vid sorkfeber

Det finns idag ingen behandling mot sorkfeber, men de flesta tillfrisknar efter en till två veckor. Du kan använda smärtstillande och febernedsättande läkemedel för att lindra besvär som uppkommer i samband med sorkfeber.

Ibland påverkas njurarna så mycket att förmågan att rena blodet blir nedsatt. Du kan då behöva vård på sjukhus. I sällsynt fall kan sorkfeber bli så allvarligt att det krävs intensivvård.

Diagnos vid sorkfeber

Diagnos ställs efter blodprov, genom att antikroppar mot virus påvisas i blodet. Genomgången infektion anses ge livslång immunitet.

Vem kan hjälpa dig vid sorkfeber?

Kan sorkfeber behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan oftast hjälpa dig bedöma dina symtom och ge rådgivning. Om du mår mycket dåligt bör uppsöka en fysisk mottagning.

Publicerad:
21 september 2023 kl 14:15
Uppdaterad:
21 september 2023 kl 14:15
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!