Vattkoppor
Litet barn med vattkoppor sitter och ritar i ett block.

Vattkoppor

Vattkoppor är en mycket smittsam infektionssjukdom som orsakas av viruset varicella zoster.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med vattkoppor på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Vattkoppor

Vad är vattkoppor?

Vattkoppor är en smittsam infektionssjukdom. Läs mer.

Vad är vattkoppor?

Vattkoppor är en smittsam infektionssjukdom som ger kliande utslag. Sjukdomen orsakas av ett virus. Om du har haft vattkoppor blir du immun och kan inte få sjukdomen igen. Däremot kan viruset finnas kvar i kroppen och orsaka bältros senare i livet.

Vattkoppor är vanligast bland barn i förskole- och skolåldern. Barn får ofta lindrigare besvär än vuxna och därför kan det vara bra att få vattkoppor i tidig ålder.

Vad är bältros?

Bältros är en sjukdom som man kan få om man har haft vattkoppor, då viruset stannar kvar i kroppen. Symtom på bältros är att det först gör ont i ett område på huden, och därefter uppstår kliande blåsor. Blåsorna läker vanligtvis av sig själva inom någon vecka.

Du kan inte smitta någon annan med bältros, med däremot kan en person med bältros orsaka vattkoppor hos en person som inte har haft det tidigare.

Symtom på vattkoppor

Om du har fått vattkoppor är det vanligt att du:

  • har feber
  • har ont i huvudet
  • känner dig trött.

Någon dag efter ovan nämnda symtom uppstår röda, kliande utslag på kroppen. Vissa får några enstaka utslag, medan andra får utslag över hela kroppen.

Hur länge har man symtom?

Inkubationstiden för vattkoppor är mellan 10–20 dygn. Kort efter de första symtomen med feber och huvudvärk uppkommer de karaktäristiska utslagen. Det är vanligt att utslagen kommer i omgångar och det kan ta upp till två veckor från att man får sina första symtom tills vattkopporna har läkt.

Ett barn som blivit smittat i skolan eller på förskolan bör stanna hemma tills det är feberfritt och allmäntillståndet är bra.

Hur ser vattkoppor ut?

Vattkoppor börjar som små röda prickar som sedan blir allt fler. Efter några dagar förvandlas prickarna till vätskefyllda blåsor som sedan spricker. Därefter bildas sårskorpor som läker efter några dagar.

Varför får man vattkoppor?

Vattkoppor orsakas av viruset varicella zoster, som är ett herpesvirus.

När är det farligt att få vattkoppor?

Det är sällan farligt när barn får vattkoppor, men äldre personer bör försöka undvika att bli smittade. För äldre personer blir symtomen ofta värre och sjukdomen pågår vanligtvis en längre tid. Även gravida personer bör vara försiktiga med att utsätta sig för risken att smittas av vattkoppor, även om det är ovanligt att fostret tar skada.

Hur smittar vattkoppor?

Vattkoppor smittas via droppsmitta. Det betyder att viruset sprids genom luften när någon andas, hostar eller nyser. Vattkoppor smittar även vid direktkontakt.

Hur länge smittar vattkoppor?

Vattkoppor smittar ofta redan innan symtomen framträtt, vilket gör det svårt att hindra smittspridning på exempelvis skolor och förskolor. Efter ungefär sex dagar efter att prickarna syns brukar man inte smitta längre, men i vissa fall finns smitta kvar ända tills kopporna har blivit sårskorpor.

Vad gör man själv vid vattkoppor?

Om du eller någon i din närhet har drabbats av vattkoppor är det bra att minimera risken för att få in smuts i kopporna. Håll huden ren genom att tvätta med tvål och vatten och klipp naglarna på den drabbade för att undvika rivsår och att kopporna klias sönder.

För att lindra klådan kan du badda det drabbade hudområdet med kylbalsam, alsollösning eller kallt vatten. Du kan även använda vissa läkemedel som innehåller antihistaminer mot klådan, men läs på förpackningen från vilken ålder som läkemedlet får användas.

För att lindra besvär med smärta och feber kan den drabbade ta läkemedel med paracetamol. Däremot bör man inte använda läkemedel som innehåller ibuprofen vid vattkoppor.

För att undvika att smittas av vattkoppor kan du vaccinera dig. Däremot ingår inte vaccin mot vattkoppor i Sveriges allmänna vaccinationsprogram och du måste bekosta vaccinationen själv.

Hur behandlas vattkoppor?

De flesta som får vattkoppor behöver ingen behandling utöver egenvård. Däremot finns läkemedel som lindrar svår klåda, både receptfria och på recept.

Om du drabbas av vattkoppor i vuxen ålder rekommenderas du genomgå en behandling med läkemedel som hämmar viruset. Nyfödda bebisar och folk med nedsatt immunförsvar kan ibland få förebyggande behandling med antikroppar, vilket minskar risken för att bli sjuk om man utsätts för smitta.

När bör man söka vård?

Vänd dig till en vårdcentral eller akutmottagning om du är över 18 år eller är gravid och misstänker att du har blivit smittad med vattkoppor. Sök även vård för barn som har vattkoppor och får stora besvär med klåda, har hög feber i flera dagar, får infekterade blåsor och/eller får sår i ögonen. Även personer med nedsatt immunförsvar bör söka vård om de blir smittade av vattkoppor, oavsett ålder.

Vem kan hjälpa dig vid vattkoppor?

Publicerad:
25 januari 2023 kl 16:17
Uppdaterad:
20 juli 2023 kl 16:13
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!