Snarkutredning
Kvinna som sover på en säng innan snarkutredning

Snarkutredning

En snarkutredning ger svart på vitt när det gäller andningsuppehåll som du drabbas av medan du sover.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder snarkutredning där det passar dig.

Snabba fakta om Snarkutredning

Om snarkutredning
 • Utredningen kan leda till att du får hjälp med att sluta snarka.
 • En snarkutredning utförs på en klinik eller hemma med lånad utrustning.
Om snarkutredning

En snarkutredning ger svar på i vilken utsträckning du påverkas negativt av att du snarkar. Läs mer.

Om snarkutredning

Syftet med en snarkutredning är framförallt att utreda hur negativt du påverkas av att du snarkar. För vissa innebär snarkningar flera andningsuppehåll varje minut och att nivån av syre i blodet sjunker. Efter en snarkutredning blir det tydligare vilka åtgärder som behöver sättas in för att du ska sluta snarka. Här kan du läsa mer om att snarkningar.

Varför snarkar man?

Orsaken till snarkning är att de övre luftvägarna är för trånga. Det kan gälla svalget såväl som näsan. När det är för trångt kan inte luften passera lika lätt. Själva snarkningarna är vibrationer i gommens och svalgets mjukdelar, som ger det karaktäristiska ljudet när du snarkar. Övervikt är en vanlig anledning till att luftvägarna blir för trånga. Då bildas fettvävnad kring svalget och tungan.

Vad funkar bäst mot snarkning?

Det finns många olika behandlingar och hjälpmedel som kan ha effekt ifall du snarkar så mycket att det är ett problem. Ofta får man pröva sig fram för att hitta en behandling som passar. Här är några exempel på vad som kan hjälpa:

 • Sova på sidan istället för på mage eller rygg.
 • Använda nässpray vid nästäppa.
 • Antiapnéskena (en bettskena som vidgar svalget).
 • Snarkplåster eller näsvidgare som förbättrar andningen genom att vidga luftvägarna.
 • Snarkspray som minskar svullnad i halsen.
 • CPAP-apparat som blåser in luft i halsen genom en mask, så att andningsvägarna hålls öppna.

Snarkutredning – hur går det till?

Metod

Under en snarkutredning använder man medicinsk apparatur för att mäta flödet av luft genom din näsa och mun medan du sover. Detta kallas för nattlig andningsregistrering (NAR). På så sätt ser man hur många andningsuppehåll du har i genomsnitt under en timme. Det går också att mäta hur syresatt blodet är, hur dina andningsrörelser ser ut och vad du har för position medan du sover. Ibland tas även andra prover i samband med en utredning av hur mycket du snarkar.

En snarkutredning kan göras på en sömnmedicinsk avdelning där du sover under en natt efter att ha kommit dit på kvällen. Den kan också utföras i ditt eget hem efter att du fått låna och blivit instruerad i hur du hanterar den utrustning som behövs. Om du gör en snarkutredning på klinik och sover betydligt sämre än normalt kan du behöva göra ett nytt besök, men oftast räcker det med en natt.

Innan en snarkutredning

Innan du får en remiss till en snarkutredning har du i regel genomgått andra tester som har gett en indikation på att du behöver hjälp med detta. Vad du ska tänka på inför en övernattning på en sömnmedicinsk avdelning framgår av kallelsen till behandlingen.

Efter en snarkutredning

Efter en snarkutredning har man förmodligen det underlag som krävs för att kunna behandla snarkningarna, om det behövs. Du kommer att bli kallad till en samtal med den läkare som ansvarar för utredningen, när denne har analyserat datan. I vissa fall görs detta på morgonen efter att du sovit en natt på en sömnklinik. Om det visar sig att du snarkar finns det olika hjälpmedel som kan provas ut. Det kan sägas vara en del av snarkutredningen.

Vad kostar en snarkutredning?

Om du får en snarkutredning på remiss betalar du normala patientavgifter. Att göra en snarkutredning privat kan kosta över 20 000 kronor.

Fördelar med snarkutredningar

 • En snarkutredning kan ge viktig information om ditt hälsotillstånd.
 • Utredningen kan ligga till grund för behandling av sömnapné.

Nackdelar med snarkutredningar

 • Det kan ta tid att bli beviljad en snarkutredning.
 • Det krävs en insats av dig själv oavsett om du gör den hemma eller på klinik.

Vem kan hjälpa dig med snarkutredning?

Kan en snarkutredning utföras av nätläkare?

En nätläkare kan inte genomföra en snarkutredning.

Publicerad:
22 januari 2023 kl 17:11
Uppdaterad:
15 augusti 2023 kl 11:44
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!