Hallucinationer
En kvinna lutar pannan mot sin hand och blir tröstad av någon.

Hallucinationer

Hallucinationer är upplevelser som har sin grund i vår hjärna men som kan kännas lika verkliga som vilka intryck som helst.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med hallucinationer på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Hallucinationer

Viktiga länkar

112 – begär giftinformation om det är hallucinationer på grund av drogintag.

Vad är hallucinationer?

Hallucinationer är upplevelser som har sin grund i vår hjärna men som kan kännas lika verkliga som vilka intryck som helst. Läs mer.

Vad är hallucinationer?

Hallucinationer är sådant vi upplever med våra sinnen som egentligen inte finns. Du kan vara medveten om att du hallucinerar och att det som du är med om har att göra med din inre värld. Men det kan också vara så att den som hallucinerar inte kan skilja sina hallucinationer från verkligheten och lider av vanföreställningar. Det är ett allvarligt tillstånd som kan vara ett tecken på psykos. Hallucinationer kan också vara helt ofarliga och naturliga. Det gäller till exempel hypnagoga hallucinationer, som vissa upplever i gränslandet mellan sömn och vakenhet.

Fem typer av hallucinationer

Hallucinationer definieras ofta som sinnliga upplevelser som inte speglar omvärlden. De kan påverka alla våra sinnen samtidigt, eller bara ett sinne åt gången.

 • Hörselhallucinationer – till exempel röster som inte finns i rummet eller musik som förvrängs.
 • Taktila hallucinationer – upplevelse av beröring och andra taktila sensationer.
 • Visuella hallucinationer – att se saker som inte är där.
 • Lukthallucinationer – att känna dofter utan att det finns något som framkallat dem.
 • Smakhallucinationer – att känna smaker från ingenstans eller något som plötsligt smakar väldigt annorlunda.

Oavsett vilken typ av hallucination vi talar om så kan den vara mycket påtaglig och detaljerad och svår att skilja från verkligheten.

Vad betyder hallucinationer?

Många undrar om hallucinationer betyder något, precis som man kan undra ifall drömmar har en mening som det är värt att fundera över. Hallucinationer kan ha att göra med sådant vi upplevt tidigare men förträngt. I en terapisituation kan det därför vara intressant att ha hallucinationerna som utgångspunkt för ett samtal med en terapeut. Men du ska inte på egen hand ge dig in på att tolka in en mening i dina hallucinatoriska upplevelser.

Symtom på hallucinationer

En hallucination är i sig ett symtom som tillsammans med vanföreställningar och osammanhängande tal kan tyda på psykos eller något annat psykologiskt tillstånd. Om du undrar om en upplevelse du har är en hallucination eller verklighet kan det vara bra att ställa följande frågor:

 • Är upplevelsen extraordinär och ologisk?
 • Har du tidigare haft skov av psykos eller schizofreni?
 • Tycker andra att din beskrivning av vad du är med om stämmer dåligt med deras egen upplevelse?

Är svaret ja på två av frågorna är det troligt att du har hallucinationer. Varningstecken för psykos att vara uppmärksam på är ångest, sömnstörningar och förändrade tankemönster.

Varför får man hallucinationer?

Det kan finna många förklaringar till att du får hallucinationer. Här är några av de vanligaste orsakerna:

 • psykologiska tillstånd som psykos, epilepsi eller schizofreni
 • psykoaktiva droger som till exempel LSD
 • långvarig sömnbrist
 • delirium tremens (allvarlig alkoholabstinens)
 • demenssjukdomar är en vanlig orsak till psykos bland äldre
 • en psykos kan vara stressutlöst eller bero på ett trauma men kan också bero på ärftliga faktorer.

Vad du kan göra vid hallucinationer

Om du tror att du har hallucinationer är det viktigt att försöka ta det med ro och inse att de inte verkliga. Försök prata med en sansad person och se till att komma i kontakt med sjukvårdsupplysningen. Om du äter läkemedel mot något som kan orsaka hallucinationer är det mycket viktigt att du tar dem enligt föreskrifterna. Om du tror att du har hallucinationer på grund av att du har tagit en drog kan du kontakta giftcentralen.

Behandling vid hallucinationer

Hallucinationer behandlas på olika sätt beroende på vad det är som orsakat dem. Vid allvarliga fall handlar det om att lugna patienten och se till så att hen inte utsätter sig eller andra för fara. Många psykologiska tillstånd som kan orsaka hallucinationer kan behandlas framgångsrikt med läkemedel. Även samtal med en psykolog kan hjälpa i många fall.

Diagnos vid hallucinationer

Om du har eller just har haft hallucinationer och inte vet varför är det viktigt att ta reda på vad som är den bakomliggande orsaken.

Vem kan hjälpa dig vid hallucinationer?

Kan hallucinationer behandlas av nätläkare?

Hallucinationer kan vara ett allvarligt tillstånd och det är bättre att söka vårt akut hos en fysisk läkare eller psykolog. Men om besvären inte är så allvarliga kan en nätläkare vara till hjälp.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
17 juli 2023 kl 14:58
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!