Dålig självkänsla
En kvinna sitter lutat mot en vägg med benen uppdragna och lutar hakan i handen.

Dålig självkänsla

Människor med låg självkänsla har ofta mycket höga krav på sig själva och letar efter varje svaghet samt misstag.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med dålig självkänsla på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Dålig självkänsla

Om dålig självkänsla
 • Självkänsla handlar om hur vi ser på oss själva.
 • Många personer som lider av låg eller dålig självkänsla är ofta hårda mot sig själva.
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara till stor hjälp om du upplever dålig självkänsla.
Vad är självkänsla?

En person med låg självkänsla, eller dålig självkänsla, är ofta rädd för att misslyckas och ställer många gånger höga krav på sig själv. Läs mer.

Vad är självkänsla?

Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva. Mer specifikt handlar det om hur vi värderar oss själva. Personer med stark självkänsla tror på sig själva, vågar säga ifrån och har oftast lättare att hålla isär vad de presterar och vem de är.

Det kan vara svårt att må riktigt bra om man har svag självkänsla. Låg självkänsla kan på olika sätt hindra oss i våra liv, till exempel från att våga testa nya saker och kan i förlängningen leda till psykisk ohälsa i form av depression, oro eller ångest. Därför är det viktigt att du får hjälp och stöd.

Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla?

Självkänsla är mycket kortfattat din egen upplevelse av ditt egenvärde. Självförtroende handlar istället om hur vi ser på vår förmåga. Vårt självförtroende är inte nödvändigtvis kopplat till vår självkänsla. Du kan därför ha ett bra självförtroende men fortfarande ha en dålig självkänsla.

Vad är tecken på dålig självkänsla?

Låg självkänsla kan yttra sig på flera sätt, men några symptom på dålig självkänsla är att

 • du bryr dig mycket om vad andra säger, och vad andra tycker om dig
 • du är ofta rädd att misslyckas
 • du tenderar att jämföra dig med andra och tänker att du är sämre än dem
 • du kan ha ett stort behov av bekräftelse från andra och bli överdrivet känslig för kritik
 • du kan ha svårt att ta dina egna behov på allvar och sätta rimliga gränser
 • du tycker inte att du är värd tillräckligt mycket.

Om du känner igen dig i något (eller flera) av detta kan det vara ett tecken på att du lider av låg självkänsla. Det kan vara jobbigt att leva med en dålig självkänsla, men det finns bra hjälp att få.

Varför får man dålig självkänsla?

Dålig självkänsla kan ha många orsaker och ​​byggs ofta upp i barndomen. Det kan finnas både genetiska eller biologiska förklaringar. En dålig självkänsla kan till exempel bero på:

 • att man blivit retad
 • att man fått mycket negativ kritik eller många tillsägelser
 • att man blivit förlöjligad, utskrattad eller hånad, något som kan resultera i dåligt självförtroende.

Men självkänslan kan också påverkas av saker som händer i nutid. Din självkänsla kan bli svagare om du till exempel förlorar ditt arbete eller en viktig relation.

Hur stärker man sin självkänsla?

Dålig självkänsla kan orsakar mycket lidande och begränsa livet på olika sätt. Du riskerar också att drabbas av depression till följd av att du har dålig självkänsla. Om du tror att du lider av svag självkänsla rekommenderas du att söka professionell hjälp. Men det finns några saker du själv kan göra själv för att träna upp din självkänsla så att den blir starkare, till exempel:

 • ta hand om dig själv genom att äta hälsosamt, sova tillräckligt och motionera regelbundet
 • pröva något nytt som ligger utanför din komfortzon
 • umgås med personer som får dig att må bra och känner dig trygg med
 • följ personer och konton som får dig att må bra
 • försök att inte jämföra dig med andra.

Hur hjälper man någon med dålig självkänsla?

Det kan vara jobbigt att se sitt barn eller någon man tycker om lida av dålig självkänsla. Det du kan göra om du vill hjälpa någon som har dålig självkänsla är bland annat

 • lyssna när personen pratar
 • respektera när personen sätter gränser
 • peppa personen att våga testa nya saker
 • var förlåtande mot personen
 • ge komplimanger för saker personen gör.

Behandling vid dålig självkänsla

Vid låg självkänsla ges i regel behandling med psykoterapi, oftast i form av kognitiv beteendeterapi (KBT). En annan behandlingsmetod är stödsamtal. Dessa behandlingsmetoder kan ske enskilt, i grupp eller på nätet. Du kan läsa mer om detta i vår guide om KBT.

Vid behandling av dålig självkänsla utifrån KBT kartlägger du och din psykolog olika beteendemönster. Du kan också få olika hemuppgifter där du får träna på att göra saker på ett annorlunda sätt. Det går att träna upp självkänslan och en psykolog eller psykoterapuet kan ge dig rätt verktyg.

Diagnos vid dålig självkänsla

Låg självkänsla kan göra en mer sårbar för depression, oro och ångest. Det kan vara svårt att komma tillrätta med en dålig självkänsla på egen hand. Du bör därför inte vara rädd att söka hjälp hos en psykolog eller psykoterapuet.

Vem kan hjälpa dig vid dålig självkänsla?

Kan dålig självkänsla behandlas online?

Många psykoterapeuter och psykologer erbjuder hjälp för dålig självkänsla online, som ett alternativ till fysiskt besök på mottagning.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
14 juli 2023 kl 15:08
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!