Dyslexi
Två barn får hjälp med sina läxor av en vuxen.

Dyslexi

Dyslexi är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att man har läs- och skrivsvårigheter. Här kan du läsa mer om dyslexi och vilken hjälp det går att få.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med dyslexi på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Dyslexi

  • Man uppskattar att fem till åtta procent av befolkningen har dyslexi.
  • Dyslexi är vanligare bland män än bland kvinnor.
  • Dyslexi har inget med intelligens att göra. Albert Einstein, John Lennon och Selma Lagerlöf hade alla dyslexi.
Vad är dyslexi?

Dyslexi är en funktionsnedsättning i hjärnan som innebär att du har svårt att läsa, stava och skriva. Läs mer.

Vad är dyslexi?

Dyslexi är en funktionsnedsättning i hjärnan som innebär att du har svårt att läsa, stava och skriva. Det är vanligt och upptäcks ofta i tidig ålder, när barnet går i förskola eller tidig skolålder. Dyslexi kan vara ärftligt ibland men inte alltid. En del personer kan samtidigt ha svårt med siffror och att räkna, något som heter dyskalkyli.

Det är bra att upptäcka besvär som kan bero på dyslexi tidigt, då minskar risken att barnet hamnar efter i skolarbetet och barnet kan också få rätt hjälp. Om du är förälder till ett barn som har läs skrivsvårigheter kan du vända dig till en specialpedagog för hjälp. Specialpedagogen kan hitta bra hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Hur vet man att man har dyslexi?

Dyslexi märka ofta på olika sätt. Ibland har man bara svårt med vissa delar. Vid dyslexi är det vanligt att du

  • har svårt att stava och stavar ofta fel
  • har inlärningssvårigheter
  • läser långsamt och stannar upp på vissa ord
  • läser snabbt missar ord eller delar av ett ord när du läser
  • vänder på bokstäverna i ord
  • skriver otydligt, utelämnar eller byter plats på bokstäver
  • känner dig väldigt trött och uttömd efter läxläsning.

Varför får man dyslexi?

Det är ännu inte helt klarlagt vad som orsakar dyslexi. Men dyslexi är ofta ärftligt. Det finns dock ingen specifik gen som orsakar dyslexi utan det handlar om ett samspel mellan flera olika gener. Däremot är det inte enbart biologiska faktorer som avgör hur stora läs- och skrivproblem ett barn får. Det är också vanligt att dyslexi förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar som ADHD och dyskalkyli.

Hur många i sverige har dyslexi?

I Sverige uppskattas det att mellan fem och åtta procent har dyslexi.

Egenvård vid dyslexi

Det är viktigt att söka professionell hjälp och att man får genomgå en ordentlig utredning. På så sätt kan du få rätt hjälp och råd kring hur du kan bäst hantera din eller ditt barns dyslexi.  Barnet kan också få extra stöd i undervisningen och det finns många effektiva hjälpmedel.

Behandling vid dyslexi

Idag finns det ingen behandling som kan bota dyslexi, men det finns många effektiva hjälpmedel som kan underlätta vardagen. Det finns bland annat olika appar och hjälpmedel som kan underlätta läsning och skrivning. I en del regioner går det att få hjälpmedel utskrivna. Barnet kan också få mycket bra stöd genom enskild undervisning med specialpedagog. Det kan även vara bra med ljudstöd till texterna, till exempel att använda talsyntes eller lyssna på böcker.

Hur diagnostiseras dyslexi?

Diagnos ställs efter utredning. Dyslexi kan utredas av en speciallärare, specialpedagog, logoped eller psykolog.

Om ditt barn har mycket svårt att lära sig läsa och skriva kan du vända dig till barnets lärare och elevhälsan. I vissa regioner är det nämligen skolhuvudmannen som ansvar för att utreda läs- och skrivsvårigheter. I andra regioner är det hälso- och sjukvårdens logopeder som gör dyslexiutredningar.

Det är bra att upptäcka besvär som kan bero på dyslexi tidigt, då minskar risken att barnet hamnar efter i skolarbetet och barnet kan också få rätt hjälp. Det kan dock vara bra att känna till att skolan aldrig kan kräva en utredning eller diagnos för att sätta in stödinsatser för ett barn, men det kan ändå vara bra att göra en utredning för att ta reda på vilka svårigheter barnet har så att insatserna kan anpassas efter ditt barns behov.

Om du som är vuxen har svårigheter att läsa eller skriva och behöver stöd eller hjälp kan du vända dig till din vårdcentral eller till en patientförening för personer med dyslexi, som till exempel Svenska Dyslexiföreningen eller Dyslexiförbundet.

Vem kan hjälpa dig vid dyslexi?

Publicerad:
22 september 2023 kl 09:40
Uppdaterad:
28 juni 2024 kl 10:28
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan. 

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!