Logoped
 

Logoped

En logoped hjälper både vuxna och barn med tal- och språksvårigheter. Läs mer.

220 mottagningar i närheten av dig
 
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Rehabenheten Köping, Västmanlands sjukhus Köping

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Rehabenheten Medicin Västerås

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Logopedmottagningen

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Neurorehabiliteringen Falkenberg

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Neurorehabiliteringen Varberg

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Foniatrisk mottagning, Danderyds Sjukhus AB

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
Rehabenheten Fagersta, Västmanlands sjukhus Köping, Region Västmanland

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
specialist care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad gör en logoped?

En logoped arbetar med tal- och kommunikationssvårigheter hos både barn och vuxna. Inom yrket arbetar man även med alternativa kommunikationssätt och kommunikationshjälpmedel. Det är vanligt att logopeder jobbar inom förskola och skola eller inom hälso- och sjukvård och idag finns även krav på att logopeder ska ha medicinsk kompetens, för att kunna arbeta med exempelvis sväljsvårigheter.

Vem kan gå till en logoped?

Både barn och vuxna kan gå till en logoped. Barn kan behöva uppsöka en logoped om deras tal- eller språk inte utvecklas som det ska och de behöver hjälp med att bli av med sina svårigheter. Även barn med läpp- och gomspalt kan ibland vara i behov av logopedhjälp. Vuxna kan behöva uppsöka logoped efter att ha varit med om en olycka eller drabbats av en stroke eller annan sjukdom där talet blir påverkat. Både barn och vuxna med vissa funktionsvariationer kan vara i behov av logopedhjälp.

Vad är skillnaden mellan en logoped och en talpedagog?

Skillnaden mellan en logoped och en talpedagog är att logopeden har en medicinsk grund, medan en talpedagog har en pedagogisk grund. En logoped har även en lång utbildning som innefattar bland annat medicin och psykologi och kan ställa diagnoser, medan talpedagogen har lärarbakgrund med vidareutbildning.

Här på Vården.se kan du läsa mer om talpedagog. 

Så går ett besök hos en logoped till

Ett besök hos en logoped syftar till att hjälpa barnet att utvecklas inom sitt tal och bli av med sina svårigheter. Även vuxna med tal- och språksvårigheter kan uppsöka en logoped för att få hjälp.

Metod

Hos logopeden får du och ditt barn berätta om hur ni upplever barnets tal. Logopeden lyssnar på barnet och gör olika tester för att sedan ställa en diagnos kring vilken tal- eller språksvårighet barnet eventuellt har. Om behandling är nödvändig blir ni erbjudna att ta del av den och hur den ska läggas upp bestäms i samråd med logopeden.

Vuxna som exempelvis har fått en stroke får träffa en logoped som bedömer tal, språk och sväljfunktion för att sedan avgöra vilka insatser som behöver sättas in. Logopeden finns som ett stöd och ger dig olika övningar som syftar till att utveckla talet.

Innan ett besök hos en logoped

Innan besöket hos en logoped behöver du inte göra någonting särskilt.

Efter ett besök hos en logoped

Efter ett besök hos logopeden kan ni välja att påbörja en behandling för att hjälpa barnet att bli av med sina tal- och språksvårigheter. Behandlingen kan se ut på olika sätt beroende på barnets ålder och graden av svårigheter. Vissa barn rekommenderas att delta i gruppbehandling tillsammans med andra barn som har liknande svårigheter. Logopeden kan även handleda personalen på förskolan eller skolan och således lägga en del av behandlingen där. En vanlig del av behandlingen är övningar som görs hemma och sedan följs upp tillsammans med logopeden.

Det är bra om behandlingen sker på ett så lekfullt sätt som möjligt i bekanta miljöer för barnet, som hemma och i förskolan eller skolan.

Precis som barn behöver vuxna fortsätta med behandlingen hemma och ta hjälp av sina närstående.

Vad kostar det att gå till en logoped?

För barn kostar det ingenting att besöka en logoped. Vuxna personer mellan 18 och 84 år som uppsöker en logoped i öppenvården behöver betala en patientavgift som kan variera mellan olika regioner.