Narcissistisk personlighetsstörning
Man sitter på golvet med uppdragna ben och lutar ansiktet mot knäna.

Narcissistisk personlighetsstörning

Narcissistisk personlighetsstörning är en psykiatrisk diagnos som innebär att du har en överdriven och orealistisk självbild.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med narcissistisk personlighetsstörning på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Narcissistisk personlighetsstörning

Vad är narcissistisk personlighetsstörning?

Narcissistisk personlighetsstörning är en psykiatrisk diagnos som innebär att du har en överdriven och orealistisk självbild, vilket utgör ett allvarligt hinder i livet och i relation till andra människor. Läs mer.

Vad är narcissistisk personlighetsstörning?

Begreppet “narcissist” härstammar från den grekiska mytologin – närmare bestämt berättelsen om vackre Narcissus som blev kär i sin egen spegelbild. Psykoanalysen återupplivade sedan begreppet under 1900-talet och placerade det i en psykologisk förklaringsmodell. Narcissistisk personlighetsstörning är idag en erkänd psykiatrisk diagnos.

Vilka är kriterierna för narcissistisk personlighetsstörning?

Narcissistiska personlighetsdrag är relativt vanliga i befolkningen men det är bara cirka 1 % som lider av den fullt utvecklade personlighetsstörningen. Det har länge ansetts vara en förutsättning att ha en lägre grad av narcissism för att kunna utveckla en hälsosam självbild. Du behöver kunna älska dig själv innan du kan älska andra. Det är inte konstigt att bete sig egocentriskt ibland, och det är i vissa fall även en nödvändig försvarsstrategi.

Om du däremot har en narcissistisk personlighetsstörning så dominerar de egocentriska dragen och orsakar stora problem, framförallt i relation till andra människor. Självupptagenheten utgör helt enkelt ett allvarligt hinder i vardagen för personer som lider av narcissism.

Hur är en person med narcissistisk personlighetsstörning?

En person som lider av narcissistisk personlighetsstörning har ett extremt fokus på sig själv. Självbilden är orealistiskt hög och man ser sig själv som unik och bättre än andra. Många tror att de har rätt till särskilda förmåner, och det är också vanligt att bry sig väldigt lite om andra människor eftersom man anser att de endast finns till för ens egen skull.

En person med narcissism strävar efter att ständigt framhålla sig själv, och är i mycket stort behov av uppmärksamhet och bekräftelse. Personen kan till exempel uppträda på ett till synes osjälviskt sätt, men har ett dolt motiv att få beröm och uppskattning. Samtidigt har personen i grund och botten en väldigt skör självkänsla vilket skapar en hög känslighet för kritik. Narcissistisk personlighetsstörning kan bland annat ge symtom som:

  • en överdriven och uppblåst självbild
  • en förväntan att andra ska behandla en som överlägsen
  • en känsla av att vara extremt överlägsen alla andra
  • en vilja och ett stort behov av beröm och beundran
  • ointresse och ignorans för andras känslor eller behov
  • känslor av missunnsamhet, svartsjuka och avund
  • en stark uppfattning av att andra känner avund mot en
  • extrem känslighet för kritik
  • ett arrogant beteende mot andra
  • en vilja att få det bästa av allt – även obetydliga saker.

Depression och narcissism

En narcissistisk person har enligt listan ovan väldigt orealistiska förväntningar på livet och verkligheten. Detta gör att många med narcissistisk personlighetsstörning blir deprimerade och söker sig till psykoterapi. I dessa fall är det väldigt vanligt att enbart nöja sig med en terapeut som fått extremt goda recensioner och anses vara bäst.

Vad är orsaken till narcissistisk personlighetsstörning?

Precis som med mycket annat inom psykologin så är det inte helt klarlagt varför vissa personer utvecklar en narcissistisk personlighetsstörning. En vanlig psykodynamisk förklaringsmodell är att det grundar sig i en obefintlig eller väldigt svag självkänsla. För att hantera dessa jobbiga känslor utvecklar en narcissist istället en överdriven och uppblåst självbild.

Allt det här kan vara ett resultat av upplevelser i barndomen – till exempel att man inte blivit bekräftad eller att man haft orimliga krav på sig. Det är också sannolikt att genetiska faktorer spelar in.

Egenvård vid narcissistisk personlighetsstörning

Då narcissistisk personlighetsstörning är ett medfött drag så kan du inte bli av med störningen på egen hand. Det du däremot kan göra är att söka vård och gå i behandling. På så vis kan du leva ett hälsosamt, produktivt och bättre liv.

Om personer i din närhet uttrycker allvarlig oro för att du har en narcissistisk personlighetsstörning är det viktigt att ta detta på allvar, och trots ditt eget tvivel vända dig till vården.

Behandling vid narcissistisk personlighetsstörning

Det går inte att bota en narcissistisk personlighetsstörning, eftersom det är en del av en persons grundläggande personlighet. En legitimerad psykiatriker eller psykolog kan däremot hjälpa dig att hitta tillvägagångssätt och verktyg för att fungera bättre, precis som personer med exempelvis autism kan träna på att utveckla sina sociala färdigheter. Vid depression i samband med narcissistisk personlighetsstörning kan det bli aktuellt med läkemedel.

Diagnos vid narcissistisk personlighetsstörning

Om du själv eller personer i din omgivning tror att du lider av en narcissistisk personlighetsstörning är det viktigt att söka vård.

Vem kan hjälpa dig vid narcissistisk personlighetsstörning?

Kan narcissistisk personlighetsstörning behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan i de flesta fall behandla en narcissistisk personlighetsstörning.

Publicerad:
11 juli 2023 kl 09:06
Uppdaterad:
17 juli 2023 kl 15:17
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!