Missfall

Missfall innebär att en graviditet upphör av sig själv, innan fostret har vuxit färdigt. Missfall är vanligt och de flesta missfall sker före graviditetsvecka 12. Ofta finns ingen tydlig orsak till missfallet och vanligtvis minskar det inte heller möjligheten att bli gravid igen. Här har vi sammanfattat viktig information om just missfall.

Sammanfattning

OmMissfall innebär att graviditeten avbryts av sig själv innan fostret har vuxit färdigt.
SymtomVanliga symtom är blödningar från slidan och smärta i magen och/eller underlivet.
OrsakVanliga orsaker är kromosomavvikelser eller andra utvecklingsproblem hos fostret, samt olika infektioner.
Utredning och behandlingOfta behövs ingen behandling men ibland behövs en skrapning av livmodern. Vid upprepade missfall med samma partner kan en utredning göras för att försöka fastställa orsaken.
EgenvårdFör att veta om du fått missfall kan du göra ett graviditetstest. Så länge du blöder är livmodern infektionskänslig och därför bör du undvika att bada, använda tampong/menskopp eller ha penetrerande sex under tiden.
VårdgivareBeroende på hur långt gången du är och dina symtom kan du vända dig till en barnmorskemottagning, gynekolog eller förlossningsklinik. Uppsök alltid akutmottagning vid akuta besvär.
NätläkareVid symtom på missfall kan du vända dig till en nätläkare, som kan göra en första bedömning och hänvisa dig vidare om hen bedömer att det finns vidare behov av vård.

Vad innebär missfall?

Missfall innebär att en graviditet avbryts av sig själv, innan fostret har vuxit färdigt. Det blir alltså inget barn av graviditeten. Enligt den medicinska definitionen är det endast ett missfall om graviditeten avslutas före vecka 22. Efter vecka 22 är fostret så pass utvecklat att det har en liten chans att överleva och då handlar det istället om en för tidig förlossningsstart. Man kan då sätta in behandling för att försöka få fostret att fortsätta utvecklas och överleva. Om fostret då ändå inte överlever brukar man istället för missfall använda termen fosterdöd.

Det finns även olika typer av missfall:

Fördröjt missfall

Fördröjt missfall innebär att graviditeten avslutas utan att du märker det. Det kan upptäckas vid en ultraljudsundersökning eller genom att du så småningom – ibland flera veckor efter själva missfallet – får en blödning.

Sena missfall

Missfall efter vecka 12 är ovanligt och benämns då som ett så kallat sent missfall. Efter vecka 22 talar man om fosterdöd snarare än missfall.

Upprepade missfall

Det kallas för upprepade missfall om du har haft tre eller fler missfall med samma partner.

Hur vet jag om jag fått missfall?

Vid missfall kan du få ett eller flera av följande symtom:

 • Blödning från slidan som ofta består av slem och tunn vätska och ibland även blodklumpar.
 • Smärta i magen och/eller underlivet som ofta är krampliknande och påminner om kraftig mensvärk. Smärtan kan även kännas av i ländryggen.

Dessa symtom behöver dock inte innebära att du har fått missfall utan ofta beror de på andra saker. Längre ner på sidan kan du läsa om hur och när du bör söka vård för dina symtom.

Ett annat tecken på avstannad graviditet kan vara att symtom som bröstspänningar och illamående, som är vanligt i början av graviditeten, plötsligt försvinner.

Varför får man missfall?

Missfall är vanligt och upp till hälften av alla graviditeter avslutas på det sättet. Det vanligaste är att missfallet inträffar tidigt i graviditeten och då oftast före vecka 12. Många gånger finns ingen tydlig förklaring till varför en kvinna får missfall men forskning har visat att vanliga orsaker är kromosomavvikelser eller andra utvecklingsproblem hos fostret. Även olika infektioner kan ge upphov till missfall.

Utredning och behandling vid missfall

För att kunna fastställa att du drabbats av ett missfall får du ofta genomgå en gynekologisk undersökning med hjälp av vaginalt ultraljud. Ofta behövs ingen behandling vid ett tidigt missfall (före vecka 12) men ibland kan kroppen behöva hjälp med att avlägsna de sista resterna från graviditeten. I sådant fall behandlas du antingen medicinskt med hjälp av tabletter eller så genomförs en så kallad skrapning av livmodern under ett kortare kirurgiskt ingrepp.

Om du och din partner har drabbats av upprepade missfall kan det ibland behövas en utredning för att om möjligt fastställa orsaken och försöka förhindra ytterligare missfall. Vid en sådan utredning undersöks bland annat livmodern, ägg och spermier. Vid sena missfall brukar även livmoderhalsen undersökas och ibland kan denna behöva förstärkning vid en ny graviditet i form av ett band som man fäster runt livmoderhalstappen.

Om du önskar bli gravid igen efter ett missfall anpassar sig kroppen ofta snabbt och normalt sett får du ägglossning igen några veckor efter missfallet. Det är däremot inte ovanligt att du påverkas psykiskt negativt av ett missfall och att du kan känna behov av att träffa exempelvis en psykolog eller psykoterapeut för att få hjälp att bearbeta upplevelsen.

Vad kan jag själv göra om jag fått missfall?

Får du en blödning tidigt under graviditeten, som varar under några veckor tillsammans med mensliknande smärtor, har du sannolikt fått ett missfall. För att vara säker på att du inte längre är gravid kan det dock vara bra att göra ett graviditetstest.

Om du väl har fått missfall finns det tyvärr inte mycket som vården kan göra. Däremot finns det några saker som kan vara bra att tänka på så länge du blöder, eftersom du då är mer känslig för infektioner i livmodern än annars. För att försöka undvika infektioner bör du därför, så länge du blöder, undvika att bada, använda tampong/menskopp eller ha penetrerande sex. Efter ca en månad är kroppen vanligtvis helt återställd.

Det går inte helt att förebygga missfall, men för att öka dina chanser att bli gravid och i möjligaste mån undvika missfall finns det ändå några saker som kan vara bra att tänka på:

 • Undvik alkohol, koffein, rökning och droger
 • Ta folsyra som vitamintillskott
 • Om du lider av kraftig övervikt kan du försöka gå ner i vikt
 • Försök att undvika läkemedel i största möjliga mån (läs bipacksedeln eller fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på eventuella biverkningar som kan påverka graviditeten)

Vissa kroniska sjukdomar kan också innebära en ökad risk för missfall och därför är det alltid bra att rådgöra med din läkare före och under graviditeten.

När och var ska jag söka vård?

Ibland kan det vara svårt att veta när du bör söka vård och inte. Här följer därför några råd kring var och när du bör söka vård om du upplever symtom som tyder på att du fått missfall.

I första halvan av graviditeten söker du vård på en akutmottagning eller en gynekologisk mottagning. Efter graviditetsvecka 22+0 söker du vård på en förlossningsavdelning. Om du är osäker på om du ska söka vård kan du alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177. Där kan du också få hjälp med var du ska söka vård.

Hur bråttom det är att söka vård beror på hur mycket blod det kommer, hur länge du har varit gravid och hur du mår i övrigt. Ofta behöver du inte alls söka vård för mindre blödningar.

Vid följande symtom bör du söka vård omgående:

 • Kraftig blödning
 • Blödning, samtidigt som du får ont i ena sidan av, eller långt ner, i magen
 • Blödning samtidigt som du mår allmänt dåligt, exempelvis om du känner dig väldigt trött eller matt

Vid följande fall bör du också kontakta vården, men det är vanligtvis inte lika brådskande och det räcker ofta om du söker vård inom de närmsta dagarna:

 • Mindre blödning efter upprepade missfall
 • Upprepade småblödningar första halvan av graviditeten
 • Mindre blödning eller blodig flytning efter samlag första halvan av graviditeten
 • Mindre blödning i vecka 12-22

Beroende på dina symtom och var i graviditeten du befinner dig (se information ovan), kan du få hjälp av följande vårdgivare:

Vid akuta besvär bör du alltid uppsöka akutmottagning.

Kan en nätläkare hjälpa dig som (eventuellt) drabbats av missfall?

Om du upplever symtom som tyder på missfall kan du vända dig till en nätläkare, som kan göra en första bedömning och hänvisa dig vidare om hen bedömer att det finns vidare behov av vård.

Känslomässigt stöd

Det är inte ovanligt att du som drabbats av ett missfall känner dig nedstämd eller i behov av känslomässigt stöd. Om du behöver hjälp med detta kan du vända dig till följande vårdgivare:

Källor

1177 Vårdguiden (Om missfall)

1177 Vårdguiden (Om blödningar under graviditeten)

Relaterade blogginlägg

Vid ofrivillig barnlöshet kan man få hjälp med en fertilitetsutredning. Här berättar vi mer om hur utredningen går till och vem som kan genomgå den.

Innehåll från GynStockholm.
Läs mer

NIPT och KUB är två tester som kan göras i början av en graviditet för att se om fostret har vissa kromosomavvikelser, som t.ex. Downs syndrom.

Läs mer

Under tre veckor har vi tema fertilitet på bloggen och detta inlägg berättar om behandlingsmöjligheter vid infertilitet.

Läs mer

Under tre veckor har vi tema fertilitet på bloggen och detta inlägg berättar vi om infertilitetsutredning.

Läs mer

Publicerad: 16 oktober 2020 kl 16:13
Uppdaterad: 23 februari 2021 kl 09:06

Författare:

Faktagranskad av:

Ann-Christin Höjdén, Verksamhetschef, Cevita Care GynStockholm.

Snabba fakta

Om missfall

 • De flesta missfall sker tidigt i graviditeten. Det betyder oftast inte att det är något fel på ens kropp.
 • Missfall efter vecka 12 är ovanligt. Efter vecka 22 räknas det inte som missfall längre utan som fosterdöd.
 • Risken för missfall ökar med åldern och du kan ha större sannolikhet att få missfall om du är över 30 år.

Viktiga länkar

Om blödning vid graviditet och när och var du ska söka vård (1177 Vårdguiden)

Information om missfall (1177 Vårdguiden)

Information om graviditet (1177 Vårdguiden)

Viktiga telefonnummer

1177, Sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden

Genom att använda Vården.se godkänner du att vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Läs mer om cookies här.