Mastektomi

Mastektomi innebär att man opererar bort all bröstvävnad från ett eller båda brösten. Vid bröstcancer kan det bli aktuellt att operera bort ett eller båda brösten. Men mastektomi kan också utföras som behandling vid könsdysfori. Här har vi sammanställt information om mastektomi – borttagande av bröstvävnad.

Person som har genomgått mastektomi.

Vill du boka tid för mastektomi redan idag? 

Boka mastektomi redan idag hos någon av våra bokningsbara vårdgivare här på Vården.se. 

Hitta specialist inom allmänkirurgi

Hitta plastikkirurgi

Sammanfattning

OmMastektomi innebär att all bröstvävnad opereras bort och används som behandlingsmetod vid bröstcancer samt utförs som behandling vid könsdysfori.
MetodOperationstekniken vid mastektomi kan skilja sig åt beroende mellan olika patienter och syftet med mastektomin.
KostnadPriserna varierar beroende på om operationen ingår som en del i större avtal med regionen, då gäller högkostnadsskyddet. Mastektomi hos en privat kirurg kostar omkring 40 000–60 000 kronor.
FördelarFördelarna med mastektomi är att metoden kan förhindra att cancer utvecklas och användas i förebyggande syfte. Det kan även vara en fördelaktig åtgärd för vissa personer som har könsdysfori och vill må bättre.
NackdelarDet finns alltid risker med operationer. Du kan även ha ont efter mastektomin och behöva vara sjukskriven en tid.
VårdgivareHär hittar du vårdgivare i din närhet som erbjuder allmänkirurgi och plastikkirurgi. Den som upplever könsdysfori, och önskar mastektomi som en del av behandlingen av könsdysfori, behöver genomgå en utredning för detta – ta kontakt med en psykiatrimottagning eller en vårdcentral.

Vad är mastektomi?

Mastektomi är ett ingrepp där hela bröstet, eller brösten, med hud och oftast även bröstvårtan opereras bort. Där en vanlig operation vid behandling av bröstcancer. Vid bröstcancer avlägsnas antingen en del av bröstet, där tumören finns – så kallad partiell mastektomi. I vissa fall tas hela bröstet bort. Vissa önskar att få ett nytt bröst samtidigt som cancern opereras, något som inom vården kallas bröstrekonstruktion. Du kan läsa mer om rekonstruktiv kirurgi här på Vården.se. Mastektomi som en kirurgisk behandling kan även ske i förebyggande syfte, främst för kvinnor som har en hög risk att utveckla bröstcancer och som har flera fall av bröstcancer i familjen.

Mastektomi är också en behandling vid könsdysfori som syftar till att skapa en plattare bröstkorg. Könsdysfori innebär att könsidentiteten inte överensstämmer med det biologiska könet, det vill säga födelsekönet. Här har vi sammanställt information om könsdysfori och vad det innebär. Operationen görs då för att hjälpa personer med könsdysfori att få en kropp som stämmer så bra överens med deras könsidentitet som möjligt. Det finns ingen åldersgräns i lagen, men Socialstyrelsen skriver i sina råd att sjukvården även före 18 års ålder kan erbjuda mastektomi, efter det att diagnosen könsdysfori ställts. Men mastektomi, som en del av transition erbjuds oftast inte innan 16 års ålder

Hur går mastektomi till?

Metod 

Tillvägagångssättet för en mastektomi kan skilja sig åt beroende på patient och syftet med operationen. Nedan beskrivs kortfattat och översiktligt hur en mastektomi går till vid bröstcancer och könsdysfori

Mastektomi – operation vid bröstcancer

En vanlig behandling vid bröstcancer är mastektomi. Det är ett kirurgiskt ingrepp då hela bröstet med tumören opereras bort. Oftast opereras bara den del av bröstet där tumören finns bort, vilket kallas bröstbevarande kirurgi eller partiell mastektomi. Det är din läkare som tar ställning till om du behöver en mastektomi – alla operationsmetoder passar inte alla. 

Förberedelser inför mastektomi vid bröstcancer

Du kallas oftast till mottagningen en tid innan operationen för att träffa kirurgen och kontaktsjuksköterskan. De berättar hur mastektomin kommer att gå till, och ger din information om eventuella förberedelser inför operationen. Till exempel bör man försöka sluta röka, eller åtminstone införa ett rökstopp inför operationen och till dess att såret har läkt. Detta eftersom rökning försvårar läkningsprocessen. Läs mer om tobaksavvänjning här. Du bör även avstå från alkohol innan operation. Tänk också på att ta med en fast behå till operationsdagen, till exempel en sportbehå.

Så går mastektomi vid bröstcancer till

Vid partiell mastektomi, det vill säga bröstbevarande operation, kan hudsnittet läggas på olika sätt. Vad som blir aktuellt beror bland annat på tumörens storlek och placering, och bröstets form. Detta bedöms av kirurgen i varje enskilt fall. Många kan gå hem samma dag som operationen sker. Vid mastektomi, det vill säga i de fall då hela bröstet behöver tas bort, görs det oftast via ett horisontellt snitt mitt över bröstet. Sedan används en dräneringsslang, en liten slang av silikon, i operationssåret för att kunna dränera blod och sårvätska. Dränaget kan oftast tas bort efter cirka ett dygn, och då kan du åka hem. 

Bröstrekonstruktion efter mastektomi

Att förlora ett bröst efter mastektomi kan vara jobbigt. Alla som genomgår mastektomi har rätt att få sitt bröst rekonstruerat. En bröstrekonstruktion innebär att ett bröst som tagits bort återskapas och detta kan ske i samband med operationen, eller vid ett senare tillfälle. Detta är något som du kan diskutera med kirurgen.

Efter mastektomi

Efter en mastektomi är det normalt med en svullnad i operationsområdet. Det kan hålla i sig i några månader. Det går oftast bra att duscha redan dagen efter operationen men du bör vänta med bad i två veckor. Det är viktigt att röra sig normalt, i den mån det går – efter operationen, men du bör undvika tunga lyft i 4–6 veckor. I vissa fall kan det bli aktuellt med sjukskrivning, men det beror helt på ingreppets omfattning, hur du mår efteråt och om det blir några komplikationer. Prata med din kirurg eller kontaktsjuksköterska för att ta reda på vad som gäller dig.

Det är vanligt att kallas till uppföljningsbesök cirka 4–8 veckor efter mastektomin.

Mastektomi – könsbekräftande kirurgi

Operationstekniken för maskulinisering av bröstkorg skiljer sig från den som används vid bröstcancer, och det är inte alla kirurger som utför mastektomier som riktar sig till personer som har könsdysfori. Här kan du läsa om hur en mastektomi vid könsdysfori kan gå till. 

Innan mastektomi vid könsdysfori

Inom den allmänna hälso- och sjukvården krävs det en diagnos där könsdysfori för att bli remitterad till en plastikkirurgisk mottagning som specialiserar sig på könsbekräftande kirurgi. En del privata plastikkirurgiska mottagningar utför mastektomier. En genomförd utredning för könsdysfori eller och en ställd könsdysforidiagnos är inte alltid ett krav, men ibland efterfrågas det.

Före operationen får du vanligen träffa kirurgen som berättar om särskilda förberedelser inför mastektomi, och ni går igenom exakt hur ingreppet kommer att ske samt diskuterar dina önskemål. Din kirurg kommer även att gå igenom risker och komplikationer som kan uppstå i samband med mastektomin. 

Så går mastektomi vid könsdysfori till

Det kirurgiska ingreppet vid mastektomi kan ske på olika sätt. Ett vanligt tillvägagångssätt är att lägga snittet runt bröstvårtan, en metod som ofta förutsätter att du har relativt lite bröstvävnad som ska tas bort. Vid mer bröstvävnad brukar kirurgen göra två parallella snitt, under bröstmuskeln. Du är sövd under ingreppet.

Återhämtning efter operationen

Du får oftast stanna kvar på sjukhuset någon dag efter operationen, och ibland längre beroende på hur du mår. I de flesta fall behöver du använda ett bröstband under en tid om 6 veckor. Efter operationen bör du också undvika tunga lyft. Du kan även komma att bli sjukskriven på heltid, om så bedöms vara lämpligt.

Vad kostar mastektomi?

Om du får mastektomi genom regionen som du tillhör så kostar operationen i regel inte mer än ett vanligt läkarbesök, och högkostnadsskyddet gäller. Det kan tillkomma kostnad om du blir inlagd på sjukhus över natten. Detta gäller i regel både vid behandling av bröstcancer och mastektomi som könsbekräftande kirurgisk behandling.

Vänder du dig istället till en privat klinik, till exempel vid behandling av könsdysfori, så behöver du bekosta operationen själv. Priset för mastektomi hos en privat kirurg brukar vara runt 40 000–60 000 kronor.

Fördelar med mastektomi

  • Mastektomi är en vanlig behandling vid bröstcancer. Genom att ta bort  bröstvävnaden kan man förhindra att cancer utvecklas från ett bröst till ett annat.
  • Mastektomi kan också användas i förebyggande syfte, för kvinnor som har en hög risk att utveckla bröstcancer. 
  • Det kan även vara en fördelaktig åtgärd för vissa personer som har könsdysfori och vill må bättre.

Nackdelar med mastektomi

  • Mastektomi är en behandling med permanenta effekter, och erbjuds tidigast vid 16 års ålder som behandling av könsdysfori.
  • Det kan vara kostsamt om du går till en privat mottagning.
  • Det finns alltid risker med operationer.
  • Du kan ha ont efter operationen och behöva vara sjukskriven en tid.

Vem kan hjälpa dig med mastektomi?


Publicerad: 18 juni 2023 kl 22:13
Uppdaterad: 18 juni 2023 kl 22:14

Författare:

Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor
1177
Akademiska Sjukhuset
ANOVA – Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin
Cancer.nu
För dig som är bröstopererad – Karolinska Universitetssjukhuset (PDF)
Transformering – RFSL Ungdom
Patientinformation inför din mastektomi/borttagning av bröst – Gastro Center Skåne (PDF)
Plastikguiden
RFSL

Relaterade blogginlägg

Person applicerar solskydd i form av kräm sittandes i solstol
Olika typer av solskydd: Vilket ska man välja?

Sommaren och solen lockar oss utomhus. Läs vårt blogginlägg om vikten av solskydd och olika typer av solskyddsprodukter.

kvinna håller för ögonen med händerna
Nu introduceras de första nationella riktlinjer för ätstörningsvård

De första nationella riktlinjerna för ätstörningar i Sverige har introducerats, inklusive behandling för bulimi, anorexi och ARFID. Läs mer nu!

Bild på pass och EU sjukförsäkringskort
Ska du resa i sommar? Glöm inte EU-sjukförsäkringskortet!

Ska du resa i Europa i sommar? Tänk på att beställa EU-kortet i god tid! Vi guidar dig till hur du beställer EU-kortet redan idag.

Närbild på gammal person och bebis
Bantningshysterin skapar läkemedelsbrist för diabetiker

Rusningen efter diabetesmedicinen Ozempic för med sig konsekvenser för diabetiker i Sverige. Läs mer om varför här!


Vill du boka tid för mastektomi redan idag? 

Boka mastektomi redan idag hos någon av våra bokningsbara vårdgivare här på Vården.se. 

Hitta specialist inom allmänkirurgi

Hitta plastikkirurgi

Snabba fakta

Om mastektomi

  • Mastektomi innebär att all bröstvävnad opereras bort.
  • Tidigare statistik från Socialstyrelsen har visat på att det genomförs knappt 4 000 mastektomier i Sverige varje år.

Viktiga länkar

Läs mer om bröstcancer (Vården.se)

Läs mer om könsdysfori (Vården.se)