• Sök

  Sök

 • Jämför

  Jämför

 • Boka

  Boka

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

Blogginlägg december 2016

Skillnaden mellan botox och fillers

10:15 - 26 dec, 2016 0 Blogg Skönhet

Intresset är stort för injektionsbehandlingar. Men vad skiljer de olika klinikerna och preparaten åt? Vi har träffat injektionsexperten Stina Auer på en exklusiv intervju. Hon är injektionstekniker och har över tio års erfarenhet inom området.

Medicinsk-behandlare-Stina-Auer
Injektionsteknikern Stina Auer
Foto: Elin Sylvan

Stina Auer är medicinsk behandlare och har under åren jobbat på tre olika stora kliniker i Stockholm. Stina har under tio års tid kontinuerligt vidareutbildat sig för att vara en tillförlitlig person i branschen.

– Jag fick intresse för läkarområdet och valde därför att läsa till sjuksköterska, säger certifierade injektionsteknikern Stina Auer. När jag var klar med min utbildning blev jag headhuntad och rekryterades till Stureplanskliniken i Stockholm.

Skillnaden mellan de olika injektionspreparaten

Stina utför fillers- och botoxbehandlingar på patienter, men preparaten skiljer sig åt eftersom de används på olika områden. Botox innehåller en aktiv substans botulinumtoxin typ A och är ett muskelavslappnande medel. Botox är ett litet protein som injiceras ner i den muskelgrupp som man vill paralysera under ett antal månader. Med botox kan behandlaren få en muskel att slappna av så att patienten ser mer avslappnad och fräschare ut.

Fingertoppskänsla och kunskap är A och O när man jobbar med injektioner. Det är därför viktigt att den som injicerar vet var och hur hen ska sticka, då man behandlar nervområden.

Botox läggs oftast mellan ögonbrynen, i pannan, i horisontella linjer och för att minimera kråksparkarna kring ögonen. Att få bort sura mungipor, apelsinhy på hakan eller på halsen, är också områden där botox används. Men patienter kan även bli av med tandgnissling eller få bukt med utspända käkmuskler med hjälp av botox.

Om patienten vill bli fri från sina linjer med botox rekommenderar Stina att preparatet injiceras var tredje månad. När man blockerar en nervcykel får patienten avvakta med ny behandling i tolv veckor tills en ny nervcykel är igång. Därefter kan behandlingen göras var fjärde till var femte månad.

Kvinna-rynkor-öga

Produkter som ger volym heter fillers. Fillers används vanligtvis för att fylla kinderna, läpparna eller linjerna från näsan till munnen med fillers.

– Med fillers kan du modulera ansiktet, säger Stina. Du kan skapa något som du inte har, vilket du inte kan göra med botox.

Produkterna består i de flesta fall av stabiliserad hyaluronsyra som finns naturligt i människans kropp. Hyaloronsyra fungerar på så sätt att när det injicerats så binds den gamla hyaloronsyran samman och bildar ett mer bestående resultat. Fillers hållbarhet beror helt på var det injiceras och vilka individuella förutsättningar patienten har. För att bibehålla resultatet krävs det att behandlingen upprepas. Efter första gången som fillers har injicerats görs en ny behandling ganska tätt inpå för att resultatet ska hålla längre.

Fillers rekommenderas inte till minderåriga, gravida, de som ammar, på extremt utseendefixerade personer och för de som lider av vissa sjukdomar.

Kollagen minskar med åren

Många använder injektioner för att se hälsosammare ut då huden har förlorat elasticitet och produktionen av kollagen har minskat.

– Jag gör inga konstiga behandlingar och vill alltid att resultatet ska se naturligt ut, säger Stina.

Stina brukar avråda alltför unga personer från att göra behandlingar för tidigt då många vill göra det av fel anledning. Kollagen är ett protein som håller ihop och stärker huden. Efter att man har fyllt 25 år minskar kollagen i huden med en procent per år. Därför behöver personer inte injicera varken botox eller fillers innan de fyllt 25 år.

Kvinna-skönhet-botox

Skillnaden mellan Juvederm och Restylane

Två av de mest välkända fillersmärkena i Sverige är Juvederm och Restylane. Stina berättar att det som sammankopplar dem båda är att de innehåller väldigt ren hyaloronsyra och är välbeprövade. Det som skiljer dem åt är att de är bundna på olika sätt i deras DNA, vilket gör att de verkar på olika sätt.

– När man har jobbat lika länge som jag har gjort, så vet jag vilken produkt som passar bäst på patientens behandlingsområde, säger Stina. Då har det ingen betydelse vilket av dessa två märken som används, jag tar den produkt som jag tror blir bäst på patienten.

Om man gör injektioner på en klinik som använder orena material och billiga produkter kan det i värsta fall leda till kroniska skador såsom blindhet, nervskador, förlamning eller invärtes skador.

Komplikationerna med botox

De vanligaste biverkningarna av botox är svullnad eller blåmärken. Allergi mot proteinet är extremt ovanligt men kan förekomma och då krävs det att det finns en adrenalinspruta i närheten av patienten.

Botox rekommenderas inte att göra på de som lider av muskelsjukdomar, använder antibiotika, eller äter andra typer av läkemedel som kan påverka nervsignalerna i musklerna. Det bör heller inte användas på de som är under 25 år (undantag görs), gravida, de som ammar eller har en infektion.

Uppföljning av resultat på patienter

Alla nya patienter som kommer till Stina bokas in på återbesök efter tre veckor oavsett vart de bor.

– I långa loppet är återbesök väldigt lönsamt, säger Stina. Hur ska jag som sköterska annars kunna veta om jag är nöjd med resultatet? Du måste vara din största kritiska källa, så jag granskar mina patienter om jag är nöjd med mitt jobb. Mitt varumärke ska representeras på ett positivt sätt.

Improvments by Stina Auer
Soft Lift by Stina Auer - Stina har lyft näsroten, fyllt ihåligheter under ögonen (Tear Through), fyllt ut kinderna lite samt läpparna och tinningarna, och gjort Botox mellan ögonbrynen och runt ögonen (kråksparkarna).

Priset varierar från klinik till klinik

De seriösa klinikerna tar högre priser då de använder säkrare produkter som det finns vetenskaplig forskning bakom. Vissa kliniker tar väldigt låga priser och som kund bör du vara observant på vilken klinik du går till, då många oseriösa kliniker ofta använder orena material.

Billigare produkter blir oftast dyrare i längden om patienten får komplikationer. Det förekommer att patienter söker hjälp på dyrare kliniker efter en komplikation, som i sin tur tar ut en avgift, vilket resulterar i att patienten måste betala för sin egna behandlingsläkning.

– Jag har valt att inte skriva ut mina priser för att patienterna inte ska förvirra sig för mycket, säger Stina. Många vet inte vad en ml innebär och därför är det bättre att jag förklarar det, rekommenderar mängd och ger en prisbild väl på plats.

Patienter ska alltid var noga med vilken klinik de väljer att gå till och du ska inte lockas för mycket av billiga priser. Dyra produkter behöver inte alltid vara bäst men Stina upplyser alla att inte utsätta sitt ansikte för något som kan ge allvarliga komplikationer.

Du kan gå in på Estetiska Injektionsrådet och söka på behandlares namn som du har tänkt gå till. Om behandlarens namn inte finns med på sidan kan du med säkerhet veta att hen inte har ett certifikat inom injektionsbehandlingar.

Gå gärna in på Stina Auer blogg

Text: Michaela Olsson

av Moa Wikström Kommentera

Själens förkylning - depression

16:45 - 13 dec, 2016 0 Blogg Psykisk hälsa

Har du ofta hungerkänsla, ökat sömnbehov eller andra symptom såsom nedstämdhet, brist på energi och självförakt? Det kan betyda att du är en av många som har drabbats av årstidsbunden depression. Sara Bengtzon , legitimerad psykoterapeut, delar med sig av sina kunskaper kring depression.

Leg. psykoterapeuten Sara Bengtzon
Sara Bengtzon, fil.kand, legitimerad psykoterapeut KBT-inriktning samt utbildning i schematerapi.

Årstidsbunden depression

Den amerikanske forskaren Norman Rosenthal myntade tillståndet årstidsbunden depression, Seasonal Affective Disorder (SAD), på 1980-talet. Personer som led av depression eller bipolär sjukdom under höst- och vinterhalvåret, tenderade att tillfriskna under vår- och sommarhalvåret.

Rosenthal introducerade då något som kom att kallas för ljusterapi. Då Rosenthal misstänkte att orsaken till årstidsbunden depression berodde på mörker togs en terapi fram i form av ljus.

Sen ljusterapi introducerades har det varit svårt att kunna bedöma effekten, då det inte finns några vetenskapliga bevis på att det faktiskt fungerar. Man tror att ljusterapins påverkan kan bero på placebo då det konstgjorda ljuset inte har samma inverkan som solljus.

Vanligt med depression under senhöst/vinter

– Årstidsbunden depression är en egen upplevelse, säger psykoterapeuten Sara Bengtzon. Det kan vara vanligare under höst- och vinterhalvåret, men det finns även vår- och sommardepression. Depression kan bero på att du upplever förändringar eller skiften, och under en tid kan du då vara särskilt sårbar.

En man i depression

Så yttrar sig årstidsbunden depression

Depression kan diagnosticeras och det finns tydliga kriterier som psykologer utgår från. Vanliga symptom som förkommer vid depression är:

 • Förändrad aptit
 • Viktuppgång
 • Kraftlöshet
 • Ökad trötthet
 • Ökat sömnbehov
 • Brist på energi
 • Självförakt
 • Koncentrationssvårigheter
 • Oförmåga att känna sig glad
 • Muskelspänningar

– Problemet med depression är att när du börjar bli nedstämd så drar du dig undan och till slut orkar du inte längre, säger Sara. Då kan mörker eller skiften upplevas ganska tungt.

De som drabbas av årstidsbunden depression

Varje år drabbas människor av depression. Det är svårt att bedöma hur många procent det rör sig om men det talas ofta om en siffra runt tre procent som egentligen anses vara för låg. Det misstänks att en del av de som drabbas inte söker vård, utan istället väljer att acceptera sjukdomen och leva med den då en del tenderar att tillfriskna efter en tid.

Det finns olika beståndsdelar som kan spela in såsom arv, miljö, könsroller och genetik. Generellt drabbas fler kvinnor än män av depression. Om du har varit nere i depression tidigare och fått bra hjälp, kan det vara lättare att känna igen varningstecken och då kan du agera tidigare eller söka hjälp igen.

Fler orsaker som kan leda till depression är ensamhet, har mörka framtidsutsikter, om man varit med om stora förluster, brist på socialt engagemang och inte kan ta hjälp av andra, men även blyghet kan ha inverkan på den psykiska hälsan.

Humlegården med två människor

Att förebygga depression

I förebyggande syfte kan du motionera mycket, få dagsljus på ögat, sova lagom och äta bra. Det vill säga alla bassaker för att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt. Förutom detta är det viktigt att du trotsar dina negativa tankar, känslor och att du behåller dina sociala kontakter.

Det finns antidepressiva läkemedel mot svårare depression. Behandlar du symptom med läkemedel så kommer du inte ur depressionen helt utan det krävs i de flesta fall att du genomgår en terapi.

Behandla depression

Människan har grundläggande känslor: det finns positiva, neutrala och negativa som styr oss. Om du går runt och tänker att det finns de som har det sämre än dig själv så kanske du väljer att bära på din nedstämdhet. Nedstämdhet är en ledsnad, en pusselbit som saknas. Du kan inte köpa lycka, utan agera istället på problemet.

Terapi hos Sara Bengtzon

Sara jobbar främst med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och schematerapi som görs tillsammans med klienten i form av kartläggning för att se aktuella symptom. Inom KBT fokuseras det mycket på kognition och beteendeanalys av samspelet mellan patienten och hens omgivning.

Schematerapi är en vidareutveckling av KBT, där fokuset ligger på djupare personlighetsproblematik. Man kan se det som en modell som man arbetar utifrån. Tillsammans med en terapeut jobbar du med bilden av dig själv.

– Jag brukar rita upp ett isberg, hur det har sett ut tidigare och hur det ser ut framöver, säger Sara. Det kommer då ofta fram att det kan handla om förluster, stora förändringar, stress, skolgång eller missnöje med karriären.

En kortare behandling kan vara mellan 10-20 gånger, under den tiden kan terapeuten fånga in problematiken, vara ett stöd på vägen och kanske hinna skapa beteendeförändringar hos patienten.

– Ibland tar det längre tid, säger Sara. Jag har klienter som jag har jobbat med under många år. Men då har de haft ett ”jag” som har varit väldigt många dysfunktionella tankar som vi behöver jobba med under lång tid. Då kan en behandling vara under många år. Under den första tiden kanske vi träffas en gång i veckan och sedan mer sällan.

Ord om känslor och styrka

Att söka hjälp

Fler personer söker idag hjälp för sjukdomen och det är lätt att hitta information på egen hand via nätet. För att veta om du behöver söka hjälp så bör du utvärdera hur du mår och om det är något i ditt liv som känns tungt.

– Jag tycker att du ska söka hjälp om det blir ett mönster och betraktas som depression för att få stöd, säger Sara. KBT och depression kombineras på ett bra sätt. Nedstämdhet däremot drabbar de flesta och det får du leva med då alla människor har upp och nedgångar i livet.

Vad kan man göra som anhörig

– Anhöriga ska vara vaksamma, säger Sara. Jag tror att de flesta känner på sig om någon anhörig inte mår bra. När du ser att någon i din närhet drar sig undan eller beter sig annorlunda så kan du försöka prata med personen i fråga.

Om du har en tonåring som du har svårt att nå fram till kan det bästa vara att ta ett steg tillbaka. Som förälder kan du kartlägga om det finns någon i ditt barns omgivning som kan nå fram lättare än vad du själv kan. Det kan isåfall vara bättre att hen pratar med ditt barn.

Hjärta-av-snö

Om du behöver söka hjälp

Psykisk ohälsa hos vuxna

 • Vårdcentraler erbjuder psykologisk hjälp för både unga och vuxna.
 • Privata kliniker som erbjuder psykoterapi.
 • Internetpsykiatri - internetbehandling med KBT.

Psykisk ohälsa hos unga

 • Kommuner har mottagningar för barn och ungdomar, Socialtjänsten bär ansvar för att du ska få den hjälp du behöver.
 • Skolor kan erbjuda hjälp via skolsyster och skolkurator.
 • Ungdomsmottagningen erbjuder stöd och hjälp i form av samtal.
 • Barn-och ungdomspsykiatrin BUP, erbjuder alla unga under 18 år gratis hjälp.
 • Akuta fall till exempel självmordstankar ska vändas till akutmottagning.

Text: Michaela Olsson

Källor:
Ljusterapi
Vetenskaphälsa
Råd och fakta om psykisk ohälsa/ årstidsbunden depression
Läkartidningen
Lundbystudien- välkänd studie av psykiater och forskare

av Moa Wikström Kommentera