• Sök

    Sök

  • Jämför

    Jämför

  • Boka

    Boka

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

Blogginlägg oktober 2017

Fertilitetstema: Vad kan vi få för hjälp vid ofrivillig barnlöshet?

09:22 - 26 okt, 2017 0 Fertilitet

I förra veckans blogginlägg ”Svårt att bli gravida?” kunde ni läsa om hur en infertilitetsutredning går till. Thomas Brodin, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi på Carl von Linnékliniken, hjälper oss denna vecka att berätta om olika behandlingsmöjligheter som finns vid ofrivillig barnlöshet.

Bi suger nektar ur blomma

Vad kan infertilitet bero på?

När graviditet uteblir kan det till exempel bero på att spermierna inte fungerar som de ska – att de är för få eller att det inte finns några spermier alls. Kvinnan kan exempelvis ha problem med ägglossningen, förändringar i äggledare eller i livmodern, eller – vilket numera är vanligt – ha åldern emot sig.

En infertilitetsutredning kan ge svar på vad som orsakat just er barnlöshet och ni kan ofta få ett eller flera behandlingsförslag. Ibland hittar läkarna ingen förklaring till barnlösheten, det vill säga att man inte säkert kan säga var problemet sitter. Det kallas för oförklarad barnlöshet.

– Vad man kan erbjuda i behandlingsväg beror på vad en utredning utmynnat i, säger Thomas Brodin. Utöver allmänt stöd i situationen kan man till exempel få stimulering till ägglossning och det kan bli aktuellt med insemination eller IVF i olika varianter. IVF är den effektivaste metoden. Ibland behöver man använda donerade spermier eller donerade ägg.

Liten växt kommer upp ur jorden

Behandlingar vid ofrivillig barnlöshet

Ägglossningsstimulering – Hormonell stimulering som hjälper vid störd ägglossning, till exempel om kvinnan inte har mens alls eller om den kommer väldigt sällan. Ägglossningsstimuleringen gör så att en äggblåsa växer till och kan släppa ut ett moget ägg. Paret har sedan samlag vid tiden för ägglossning.

Insemination – Insemination hjälper spermierna förbi livmoderhalsen och in i livmodern så att de inte behöver simma så långt. På så vis ökar antalet dugliga spermier ute i äggledarna, vilket ökar chansen till befruktning om det kommer ett ägg som fungerar som det ska. Inseminationen kan göras i en naturlig menscykel eller kombinerat med ägglossningsstimulering.

Om ni som par har en oförklarad infertilitet, om mannen har ett normalt eller lätt nedsatt spermaprov, eller problem med utlösningen, kan insemination prövas. Med stigande ålder avtar chansen att kvinnan lossar ett ägg som fungerar normalt. Insemination görs därför i regel bara om kvinnan är yngre än 36-37 år.

IVF/Provrörsbefruktning – Innebär att ägg tas från kvinnans äggstock och befruktas utanför kroppen med mannens spermier. Om befruktningen lyckas sätts ett befruktat och vidaredelat ägg in i livmodern efter några dagars odling i labbet. En förutsättning för IVF är att det finns kvalitativa ägg och spermier, antingen egna eller donerade, och att kvinnans livmoder fungerar.

Provrörsbefruktning är den mest effektiva behandlingsmetoden vid ofrivillig barnlöshet och kan hjälpa de flesta par.

Spermiedonation – Insemination med donerade spermier kan användas för ensamstående kvinnor, lesbiska par eller heterosexuella par där mannen saknar spermier.

Idag är inte IVF med donerade spermier tillåtet vid privata kliniker utan görs bara på offentliga kliniker. Samtliga donatorer är öppna och det är inte tillåtet att använda anonyma donatorer i Sverige. Det innebär att barn som blir till efter användning av donerade könsceller kan få information om donatorn inklusive dennes namn.

Äggdonation – Kan till exempel användas då kvinnans äggreserv är så nedsatt att de ägg som finns kvar i äggstockarna är defekta. Detta är vanligt hos kvinnor över 42 år.

Äggdonationsbehandling innebär att mottagarparet tar emot obefruktade ägg från en donator. Som vid vanlig IVF befruktas äggen med mannens spermier och ett embryo återförs till kvinnan efter några dagars odling. Precis som vid spermiedonation är samtliga donatorer öppna. I Sverige är äggdonation bara tillåtet vid offentliga kliniker och där har man en gräns på 40 år för kvinnan.

Operation – Om kvinnan har polyper eller muskelknutor i livmodern, vätskefyllda äggledare eller uttalad endometrios, kan det vara aktuellt med en operation.

– På Carl von Linnékliniken strävar vi efter att ge en så bra prognosbedömning som möjligt, det vill säga hur stora chanser ni borde ha att lyckas med någon av metoderna, alternativt utan någon behandling alls, säger Thomas Brodin. Man får också komma ihåg att det finns alternativa sätt att bilda familj, till exempel genom adoption.

Par håller handen som ett hjärta

Vad kostar det och hur lång tid tar det?

Väntetiderna för fertilitetsbehandling är olika. IVF omfattas av vårdgarantin och då är väntetiden max tre månader (gäller inte vid donation).

– Beroende på ålder och bakgrund bekostas IVF av landstinget och görs många gånger även på privata kliniker med landstingsfinansiering och med kort väntetid efter utförd infertilitetsutredning, säger Thomas Brodin. På vår klinik kan vi oftast starta en IVF i samband med kommande eller därefter kommande mens.

Vid offentligt finansierad IVF betalar du gällande patientavgift för undersökningar och behandlingar upp till frikortsbelopp. Läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet.

För privat IVF får du betala hela kostnaden själv och hur mycket det kostar beror på typ av behandling och vilken klinik du vänder dig till. Läkemedel omfattas dock fortfarande av högkostnadsskyddet. Har du möjlighet att få så kallat bruttolönavdrag blir en privat IVF-behandling betydligt billigare.

Text: Moa Wikström

Källor:
www.linne.se/behandling/
www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ofrivillig-barnloshet/

av Moa Wikström Kommentera

Fertilitetstema: Svårt att bli gravida?

09:57 - 20 okt, 2017 0 Fertilitet

I förra veckans blogginlägg tog vi upp temat ”Bestämt er för att skaffa barn?” och den här veckan fokuserar vi på er som har svårt att bli gravida. Vart ska ni vända er med era problem? Och när ska ni egentligen söka hjälp? Fertilitetsläkaren Thomas Brodin på Carl von Linnékliniken hjälper oss att besvara frågorna!

par håller om varandra

Vad innebär fertilitet och infertilitet?

Kvinnans fertila ålder startar i tonåren och pågår upp i 40-årsåldern. Den fertila perioden är i regel slut cirka 10 år innan menopaus (sista mensen). Mannen är fertil hela livet, från puberteten till ålderdomen, men även för män avtar fertiliteten vid högre ålder.

– Att vara fertil innebär förmåga och möjlighet att bli gravid, säger Thomas Brodin, specialistläkare inom obstetrik och gynekologi på Carl von Linnékliniken. Infertilitet innebär det omvända: att inte, inom viss tidsram, bli gravid när man själv önskar bli det. Man kallar det ofta för ofrivillig barnlöshet istället.

Infertilitet är klassat som sjukdom och för att kalla det infertilitet ska graviditet ha uteblivit under ett års oskyddat samliv. Infertilitet innebär i strikt mening att det föreligger ett absolut hinder och ofta talar man istället om ”subfertilitet”. Med det menas lägre chans till graviditet jämfört med andra i samma ålder, men att det inte måste råda ett absolut hinder.

blomma med pastiller

Att söka hjälp för ofrivillig barnlöshet

Om ni inte har blivit gravida inom ett år med oskyddat samliv bör ni söka hjälp hos en gynekolog med kompetens att utföra infertilitetsutredningar. En sådan läkare kan du finna på en specialiserad mottagning eller klinik som till exempel Carl von Linnékliniken. Det finns både offentliga och privata alternativ runtom i landet. Oftast behövs ingen remiss för att boka tid för utredning.

– Åldern har stor betydelse för fertiliteten, säger Thomas Brodin. Är kvinnan i övre 30-åren eller kring 40, är det klokt att söka redan efter cirka ett halvårs försök. Har kvinnan gles och oregelbunden, eller helt utebliven mens, ska hon också söka tidigare.

man och kvinna i skor med skor mellan

Hur går en infertilitetsutredning till?

Målet med infertilitetsutredningen är, utöver att eventuellt ge en förklaring, att få svar på om någon form av fertilitetsbehandling gynnar er eller inte. Beroende på kvinnans ålder har utredningen olika upplägg. Eftersom fertiliteten minskar snabbt hos kvinnor i sena 30-åren och efter 40, så är det oftast inte meningsfullt att söka efter orsaker som eventuellt kräver åtgärder som drar ut ännu mer på tiden.

– Kortfattat omfattar en basal utredning samtal/sjukhistoria, ultraljudsundersökning av livmoder och äggstockar, ibland även av äggledarna, vissa blodprover och för mannens del ett spermaprov, säger Thomas Brodin. Ofta räcker det med ett eller två besök.

En infertilitetsutredning omfattas av det allmänna sjukförsäkringssystemet vilket innebär att kostnaden för utredningen faller under gällande patienttaxa och att frikort gäller. Vissa privata kliniker kan sakna avtal med landstinget och har då en egen prissättning.

Här kan du läsa mer ingående om hur en infertilitetsutredning går till hos Carl von Linnékliniken.

växt kommer upp ur jorden

Behandling vid ofrivillig barnlöshet

En infertilitetsutredning utmynnar i ett sammanfattande samtal med gynekologen där man går igenom vilket resultat utredningen givit. Då får ni också oftast ett eller flera behandlingsförslag.

I nästa blogginlägg berättar vi mer om vilka resultat en infertilitetsutredning kan ge samt vilka behandlingsförslag ni kan få.

Text: Moa Wikström

Källor:
linne.se/utredning/
1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ofrivillig-barnloshet/

av Moa Wikström Kommentera

Ny design på Vården.se!

10:55 - 17 okt, 2017 1 Nytt på sidan

Vi på Vården.se kan stolt presentera en ny design av vår webbplats www.varden.se. Vi har fått ett rejält ansiktslyft och helt bytt kostym till en mer modern design och samtidigt passat på att byta logotyp! Vår tekniska chef Jesper Johansson är den som byggt vår nya hemsida och berättar lite mer om tankarna bakom designen.

Sedan lanseringen av vår webbplats i april 2013 har sajten sett ungefär likadan ut med bara några mindre justeringar.

– Vi släpper en ny design eftersom vi haft den andra designen i fem år och det var dags för oss att få ett ansiktslyft, säger Jesper Johansson, teknisk chef på Vården.se.

Planeringen och produktionen av sajten har pågått under en längre tid och när de första designskisserna togs fram fanns det tre värdeord som var viktiga.

– De värdeord vi använde för denna designskiss såg lite annorlunda ut jämfört med vid lanseringen för fem år sedan, säger Jesper. De ord vi valde att arbeta med nu är trovärdigt, tydligt och modernt, där trovärdigt är det absolut viktigaste.

Nya funktioner på sidan

Funktionerna på sidan är fortfarande densamma; du kan fortfarande söka, jämföra och boka behandlingar inom sjukvård, friskvård och hälsa hos legitimerade vårdgivare. Men en stor teknisk nyhet är att mobilversionen av sajten är ersatt med responsiv design.

– Att sidan har blivit responsiv betyder att den passar för alla skärmar, säger Jesper. Det har gjort att från mobilenheter kommer våra användare nu åt mycket mer information, vilket har varit väldigt viktigt för oss eftersom majoriteten av våra användare besöker oss via mobilen.

Även om vi har några småsaker som fortfarande behöver ordnas med, som det alltid är vid en stor lansering, finns det en till stor förändring som kommer ske inom snar framtid.

– Nu när designen är på plats fortsätter arbetet med att skapa flera bra och nya spännande produkter på Vården.se, säger Jesper. Den största förändringen som kommer härnäst är att vi kommer göra söket enklare genom att visa vilka vårdområden och vårdgivare vi har. Det gör att vi kan guida våra användare till rätt vårdgivare.

Text: Moa Wikström

av Moa Wikström Kommentera

Fertilitetstema: Bestämt er för att skaffa barn?

10:40 - 13 okt, 2017 0 Fertilitet

Har du och din partner tagit det stora beslutet att ni ska skaffa barn? När ni fattat det beslutet finns det några saker som kan vara bra att tänka på. Vi ger er därför information och tips som kan hjälpa er att öka möjligheterna till graviditet.

Fötter på bebis

Då är du som mest fertil

För att kunna bli gravid behöver du som kvinna ha ägglossning. Ägglossningen infaller normalt 12-16 dagar före nästa mensstart och när ägget har lossnat kan det befruktas i upp till ett dygn. Men eftersom mannens sädesceller kan leva i upp till 72 timmar i kvinnans äggledare efter ett samlag, ibland längre, kan du bli gravid av samlag som skett upp till en vecka innan ägglossningen.

Störst chans att bli gravid är två dagar före och fram till ägglossningen, då sekretet i slidan och livmoderhalsen blir tunnare så att spermierna lättare kan simma fram till ägget. Men bara något dygn efter ägglossningen är chansen den månaden förbi.

Lär känna din kropp

Första steget för att bli gravida är att sluta med preventivmedel. Vissa preventivmedel påverkar inte fertiliteten efter att du slutat med dem, medan andra gör det. Fertiliteten kan påverkas eftersom vissa preventivmedel hämmar ägglossningen och därför kan det ta några månader innan kroppen återhämtat sig och ägglossningen har kommit igång igen.

När du väl slutat med preventivmedel är det viktigt att du som kvinna lära känna din kropp och hur den fungerar. Det kan vara bra att få koll på hur regelbunden din menstruationscykel är. En menstruationscykel brukar vara runt 28 dagar och det är vanligt att intervallen mellan menstruationerna kan variera med några dagar. Har du regelbunden mens så har du oftast också regelbunden ägglossning och då är det enklare att beräkna dagen för ägglossning.

Många använder ägglossningstest för att samlaget ska ske i samband med ägglossningen och på så sätt öka chansen att ”träffa rätt dag”. Det finns också många appar som kan användas för att registrera menstruationen och som också räknar ut ägglossningsdag.

Par håller på gravid mage

Finns det några tips och råd för att lyckas snabbt?

Förutom att sluta med preventivmedel och få koll på menstruationscykeln, finns det en del livsstilsfaktorer som också påverkar fertiliteten. Till exempel:

Rökning – Har negativ påverkan på kvalitén på ägg och spermier, transporten av det befruktade ägget till livmodern, samt möjligheten för embryot att fästa i livmodern. Kvinnor som röker har även en ökad risk för utomkvedshavandeskap och missfall. Dessutom påverkar rökning äggreserven så att den minskar snabbare, något som leder till en förkortat fertil period.

Under- och övervikt – Kan ge ökad risk för oregelbundna menstruationscykler och utebliven ägglossning. Viktproblem, i synnerhet fetma, innebär också ökad risk för missfall, fosterskador, allvarliga graviditetskomplikationer, svåra förlossningar och försämrad barnhälsa. Män med övervikt har oftare sämre spermaprov.

Träning – Kvinnor som tränar hårt eller på elitnivå har en risk för utebliven ägglossning. Tränar du mycket kan det därför varar bra att minska träningsfrekvensen och/eller träningsintensiteten.

Stress – Uttalad stress kan ibland leda till oregelbundna menstruationer och utglesad ägglossning.

Folsyra – Livsmedelsverket rekommenderar att alla kvinnor som försöker bli gravida bör öka sitt intag.

Par håller om varandra

När ska man söka hjälp?

Har ni testat ”allting” och fortfarande inte lyckats bli gravida? Nästa vecka släpper vi del 2 på vårt bloggtema som berättar när ni ska söka hjälp och vart ni ska vända er.

Text: Moa Wikström

Källor:
www.linne.se
www.niomanader.se/fertil-nar-ar-man-mest-fertil/
www.niomanader.se/preventivmedel-och-dess-paverkan/

av Moa Wikström Kommentera