Sök
Sök
Hitta rätt vård
Jämför
Jämför
Boka
Boka

Sök i sökformuläret eller navigera bland våra kategorier för att hitta ett urval av vårdgivare.

Blogginlägg september 2018

Bröstcancer – en sjukdom som drabbar många

10:53 - 28 sep, 2018 0

Idag är det nationell bröstcancerdag och vi uppmärksammar sjukdomen som är en av de vanligaste cancerformerna. Cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag, men chanserna att bli botad har ökat de senaste årtiondena.

Rosa bandet

Bröstcancer är mycket vanligt, efter prostatacancer är det den vanligaste cancerformen och cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag. Sjukdomen drabbar framför allt äldre och medelålders kvinnor, mindre än fem procent av dem som drabbas är under 40 år.

Vad är ADHD?

11:32 - 21 sep, 2018 0

ADHD är en funktionsnedsättning som bland annat kan påverka din koncentrationsförmåga och ge problem med hyperaktivitet. Både barn och vuxna kan ha ADHD, och det kan skapa olika problem i vardagslivet. Men det finns hjälp att få!

Tjej sitter i klassrum och tittar bort

ADHD är en förkortning som står för engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är en funktionsnedsättning som kan ge svårigheter med koncentration och i vissa fall även hyperaktivitet. Cirka fem procent av barn och tre till fyra procent av vuxna har ADHD.

Vad är förmaksflimmer?

17:25 - 12 sep, 2018 0

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och innebär att hjärtat slår oregelbundet. Risken att drabbas av förmaksflimmer ökar med åldern och det är viktigt att sjukdomen upptäcks i tid, för att kunna sätta in rätt behandling.

Man blir undersökt med EKG

Förmaksflimmer är en form av rytmrubbning i hjärtat. Det innebär att hjärtat inte slår som det ska, utan har en oregelbunden rytm och ibland slår snabbare. Förmaksflimmer kan antingen komma attackvis eller vara kroniskt.

Vad är astma?

13:18 - 07 sep, 2018 0

Astma är en sjukdom som påverkar luftvägarna och som kan ge besvär med andnöd och hosta. Cirka 10 % av Sveriges befolkning lider av någon form av astma, och det kan hindra på många sätt i vardagen. Här får du veta mer om sjukdomen och vilken hjälp du som lider av astma kan få.

Läkare lyssnar på lungor med stetoskop

Astma är en sjukdom som påverkar luftvägarna och bland annat kan ge besvär med andnöd och hosta. Besvären kommer av en kronisk inflammation i luftrören, vilket leder till att slemhinnorna svullnar och det blir svårt att andas. Ungefär 10 % av vuxna och 9 % av barn lider av astma.