• Sök

    Sök

    Hitta rätt vård
  • Jämför

    Jämför

  • Boka

    Boka

Sök i sökformuläret eller navigera bland våra kategorier för att hitta ett urval av vårdgivare.

Blogginlägg september 2018

Vad är förmaksflimmer?

17:25 - 12 sep, 2018 0

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och innebär att hjärtat slår oregelbundet. Risken att drabbas av förmaksflimmer ökar med åldern och det är viktigt att sjukdomen upptäcks i tid, för att kunna sätta in rätt behandling.

Man blir undersökt med EKG

Förmaksflimmer är en form av rytmrubbning i hjärtat. Det innebär att hjärtat inte slår som det ska, utan har en oregelbunden rytm och ibland slår snabbare. Förmaksflimmer kan antingen komma attackvis eller vara kroniskt.

av Karin Sjödahl Kommentera Läs mer

Vad är astma?

13:18 - 07 sep, 2018 0

Astma är en sjukdom som påverkar luftvägarna och som kan ge besvär med andnöd och hosta. Cirka 10 % av Sveriges befolkning lider av någon form av astma, och det kan hindra på många sätt i vardagen. Här får du veta mer om sjukdomen och vilken hjälp du som lider av astma kan få.

Läkare lyssnar på lungor med stetoskop

Astma är en sjukdom som påverkar luftvägarna och bland annat kan ge besvär med andnöd och hosta. Besvären kommer av en kronisk inflammation i luftrören, vilket leder till att slemhinnorna svullnar och det blir svårt att andas. Ungefär 10 % av vuxna och 9 % av barn lider av astma.

av Karin Sjödahl Kommentera Läs mer