• Sök

    Sök

  • Jämför

    Jämför

  • Boka

    Boka

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

Blogginlägg Vaccin

Vad är vaccin?

11:01 - 12 jan, 2018 0 Vaccin

ANNONS. Innehåll från Stockholm Medical Office.

Många vet inte vad vaccin egentligen är och hur de fungerar. Tillsammans med Nathalie Liljeberg, legitimerad sjuksköterska på Stockholm Medical Office, får vi svar på vilka sjukdomar du bör vaccinera dig mot och varför det är viktigt att vaccinera sig.

Stockholm Medical Office flaskor

Stockholm Medical Office startade 1989 och erbjuder idag hälsokontroller, företagshälsovård, läkarvård och vaccinationer. De är experter på all världens vaccin och har vaccinerat flera tusentals patienter.

Vad är vaccin och hur fungerar det?

Vaccin hjälper kroppens immunförsvar att lättare känna igen och bekämpa bakterier, virus och andra mikroorganismer som orsakar sjukdom. Kroppens immunförsvar identifierar vaccinationens antigener som i sin tur stimulerar produktionen av antikroppar.

– Vaccinet stimulerar ditt immunförsvar så att du får ett skydd mot den aktuella sjukdomen, säger Nathalie Liljeberg, legitimerad sjuksköterska på Stockholm Medical Office.

Vaccin brukar delas upp i levande och inaktiverade vaccin. De som hör till levande vaccin innehåller bakterier eller virus som fortfarande kan föröka sig, medan övriga vaccin innehåller inaktiverade smittämnen.

Med ett inaktiverat vaccin tillförs allt antigen som ska framkalla immunitet när vaccinet ges. Levande vaccin behöver däremot inte innehålla så mycket antigen utan immunsystemet stimuleras istället i takt med att allt fler virus/bakterier produceras.

– Levande smittämnen liknar mer en naturlig infektion som i sin tur stimulerar immunförsvaret, säger Nathalie på Stockholm Medical Office.

spruta

Risker och biverkningar med vaccinering

Den vanligaste biverkningen efter att ha tagit en vaccinationsspruta är rodnad och/eller svullnad vid insticksstället. Det är övergående och helt ofarligt.

Med inaktiverade vaccin ses lokala eller generella biverkningar vanligtvis inom ett dygn. Levande vaccin orsakar oftare biverkningar som påminner om en mildare variant av den naturliga sjukdomen som du vaccinerats mot. Biverkningar från dessa kommer vanligtvis senare.

– Även om vacciner är väl utprovade och risken för biverkningar i regel är mycket låg, så ges vaccin till så pass många att också sällsynta biverkningar inträffar någon gång, säger Nathalie på Stockholm Medical Office.

Rekommendation av vaccin

I Sverige erbjuds och rekommenderas alla barn att vaccineras enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Programmet har utarbetats för att ge oss skydd mot sjukdomar som är farliga för samhället i stort. Dessa vaccinationer görs på BVC tills barnet fyllt 5-6 år, därefter tar skolhälsovården vid.

Förutom de vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet rekommenderas även andra vaccin. För att veta vilka just du bör ta kan du kontakta en vaccinationsmottagning, exempelvis Stockholm Medical Office.

– Hos oss gör vi alltid en personlig bedömning utifrån bland annat ålder, hälsotillstånd och var man bor, säger Nathalie på Stockholm Medical Office. Bor du till exempel i ett område där det finns TBE så rekommenderar vi vaccination mot det. Och om du tillhör en riskgrupp så bör du exempelvis ta influensasprutan varje år.

resmål

Vaccin inför din resa

Inför en utomlandsvistelse kan du också behöva ta ett eller flera vaccin. Vilka vaccin du behöver beror på vilket land du ska till, hur länge du planerar att stanna där, vilket boende och umgänge du kommer att ha på resmålet, samt ett antal andra riskfaktorer.

Till vissa länder är det inte nödvändigt att vaccinera sig med något utöver det grundskydd som rekommenderas i Sverige, medan det i andra länder kan vara ett krav att du är vaccinerad mot en viss sjukdom.

– Det är viktigt att i god tid ta reda på om du behöver komplettera med några vacciner innan din resa, säger Nathalie på Stockholm Medical Office. Det tar nämligen några veckor innan vaccinet ger god skyddseffekt och ibland kan det behövas flera doser.

glada människor

Därför ska du vaccinera dig

Inga vaccinationer är obligatoriska, men om du blir vaccinerad löper du väsentligt lägre risk att bli infekterad av den aktuella sjukdomen. I många fall är det allvarliga, och till och med dödliga, sjukdomar det rör sig om.

– Genom att vaccinera dig skyddar du både dig själv och även indirekt de individer som tillhör en riskgrupp som av olika anledningar inte kan vaccineras, säger Nathalie på Stockholm Medical Office. Det kan till exempel vara barn som är för unga för vaccination och cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling.

ANNONS. Innehåll från Stockholm Medical Office.

Text: Moa Wikström

av Moa Wikström Kommentera

Fästingsäsongen är här!

09:01 - 15 maj, 2017 0 Vaccin

Nu när fästingsäsongen är här är det viktigt att se över sin vaccination mot TBE, en fästingburen virusinfektion. Med hjälp av Peter Gutniak, VD på Vaccinationsgruppen, får vi veta mer om de fästingburna sjukdomarna TBE och borrelia och hur du kan skydda dig mot dem.

Sommaräng med högt gräs

TBE är vanligast vid östkusten

Fästingsäsongen i Sverige brukar pågå från mars till slutet av oktober eftersom fästingar är aktiva när temperaturen överstiger fem grader. TBE är vanligast vid kusten i Stockholms, Södermanlands- och Uppsala län men har under de senaste tio åren brett ut sig mer geografiskt och sjukdomen har också blivit vanligare.

– Det har med fåglarnas rörelsemönster att göra, säger Peter Gutniak, VD på Vaccinationsgruppen i Stockholm. TBE är vanligare österut, i Ryssland och Baltikum, men fåglarna sprider det hit. Sedan sprids fästingarna, och därmed smittan, vidare med andra djur som rådjur och sorkar. Viruset har dessutom spridit sig mer norrut och västerut de senaste åren, både beroende på klimatförändringar och att vi breder ut oss mer.

Virusinfektionen TBE

TBE är en fästingburen virusinfektion som kan leda till inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Ungefär två tredjedelar av de som smittas får lindriga besvär och blir friska efter någon vecka medan upp till en tredjedel drabbas av hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

Oftast kommer symptomen 4-10 dagar efter fästingbettet och symptomen brukar då vara huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber. Om viruset sprids vidare till hjärnan får du ytterligare symptom efter ungefär en vecka. Då kan du få hög feber, svår huvudvärk och även drabbas av kräkningar, ljuskänslighet och yrsel. Det kan ta flera månader innan du blir frisk och har du otur kan du få bestående besvär.

Varning för TBE

Vaccinera dig mot TBE

Endast några få procent av fästingarna är bärare av viruset vilket gör att risken att smittas av TBE efter ett enstaka fästingbett är ganska liten. Men sedan 2000-talet har fallen av TBE mer än fördubblats och smittan har spridits utanför de vanligaste riskområdena. Då det inte finns något botemedel mot TBE är vaccin ett bra alternativ för att skydda sig.

– De som rör sig i skog och mark mellan vår och höst i riskområden bör vaccinera sig mot TBE, säger Peter. Det är viktigt att hålla koll på TBE-vaccineringen eftersom du behöver fylla på den regelbundet.

Vaccinet mot TBE kan tas från ett års ålder och grundvaccinationen består av tre doser om man är under 60 års ålder och inte immunsupprimerad. De två första doserna tas med en månads mellanrum och den tredje dosen tas inför nästa säsong. För att behålla skyddet bör du vaccinera dig en fjärde gång efter tre år och därefter är det var femte år som gäller.

Äldre och immunsupprimerade bör ta en extra dos två månader efter dos två, men sedan kan de följa samma schema som alla andra, alltså en dos inför nästa säsong och ytterligare en efter tre år och sedan var femte år.

– Sammanfattningsvis, och för att svara på den fråga som vi får oftast, så kan yngre och fullt friska fylla på med en dos vart femte år efter totalt fyra doser, medan de äldre bör göra det efter minst fem tagna doser, säger Peter.

Här kan du hitta en vårdgivare som kan vaccinera dig mot TBE!

Sommaräng i sol

Borrelia är vanligare än TBE

En vanligare fästingburen sjukdom är borrelia. Ungefär 10-20 % av fästingarna bär på borreliabakterier och i Sverige smittas upp mot 10 000 personer varje år. Det första symptomet på borrelia brukar vara en rodnad runt bettet. Rodnaden är minst fem centimeter i diameter och brukar uppstå en till fyra veckor efter fästingbettet. Du kan också få en sjukdomskänsla och feber, och får du ingen behandling kan infektionen sprida sig till nervsystemet och lederna. Om du misstänker en borreliainfektion ska du kontakta sjukvården.

Behandling mot borrelia

Visar det sig att du har borrelia behandlas du med antibiotika. Tyvärr finns inget vaccin mot borrelia men du kan tänka på att titta så att du inte fått någon fästing när du varit i ett riskområde.

– Det tar en till två dagar för smittämnet att överföras till människan, säger Peter. Det betyder att du kan förhindra att få smittan om du tar bort fästingen så snart som möjligt. Det är en skillnad jämfört med TBE då du blir smittad direkt när fästingen biter dig.

Text: Lisa Sjögren

av Moa Wikström Kommentera

Vaccinering mot årets influensa

18:02 - 22 okt, 2015 0 Vaccin Blogg

Hösten är här och snart även årets influensa. För att minska risken att få influensan den här säsongen och förhoppningsvis slippa undan sjukstugan, kan du vaccinera dig.

Minska risken att få influensan - vaccinera dig!

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Det smittar genom luften och sprids om någon som är sjuk nyser eller hostar. Om du vaccinerar dig mot influensa får ditt immunförsvar hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset, och om du ändå skulle insjunkna får du mildare symtom.

Vad innehåller influensavaccinet?

Det är Världshälsoorganisationen, WHO, som i februari varje år bestämmer hur vaccinet för kommande säsong ska sättas samman. Grunden för vaccinet har använts sedan 1970-talet och anpassas för att klara av det senaste viruset.

Varje säsong brukar vaccinet mot influensa innehålla tre olika influensatyper eftersom att det kan vara flera olika utbrott under ett år med olika influensavirus. Vaccinet innehåller de viktigaste av de virusstammar som cirkulerar i världen och som förväntas nå Europa under vinterhalvåret. Eftersom det är olika virus som sprids varje år måste du förnya ditt skydd årligen.

Vilka bör vaccinera sig mot influensa?

Att få influensa är oftast ofarligt, men om du tillhör en riskgrupp är det extra viktigt att du vaccinerar dig eftersom du kan bli svårt sjuk och drabbas av svåra följdsjukdomar såsom lunginflammation och blodförgiftning.

De som tillhör riskgruppen är de som antingen har någon kronisk sjukdom, kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom, svårbehandlad diabetes, extrem fetma, neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen, barn med flerfunktionshinder eller svår astma samt personer som är över 65 år. Även gravida har ökad risk att bli svårt sjuka av influensa och det framför allt i slutet av graviditeten.

Vaccinera dig mot säsongens influensa hos en vårdcentral

Hur vaccinerar jag mig?

Vaccinationen sker vid ett tillfälle, en gång om året, och då får du vanligtvis en spruta i överarmen. Efter vaccinationen kan du bli öm och svullen runt nålsticket och en del kan även få lite feber, men besvären brukar gå över inom några dagar.

Du kan vaccinera dig från och med den 3 november och hos oss på Vården.se kan du hitta en vårdgivare som kan hjälpa dig med årets influensavaccination. Du kan antingen boka en tid på en vaccinationsmottagning eller hos en vårdcentral.

Text: Moa Wikström

av Moa Wikström Kommentera