• Sök

    Sök

  • Jämför

    Jämför

  • Boka

    Boka

Skicka en bokningsförfrågan eller ring för att komma i kontakt med den vårdgivare du valt.

Blogginlägg juni 2017

Precis fått veta att du är gravid?

08:47 - 26 jun, 2017 0 mvc

Att få ett positivt svar på graviditetstestet kan kännas omtumlande och om du bestämt dig för att behålla barnet kanske du inte vet vad nästa steg är. Tillsammans med Birgitta Skarlöv, Leg. Barnmorska och ägare av Privata Barnmorskor, ger vi dig informationen du behöver så att du har koll på de kommande graviditetsveckorna!

"Första gången är det en resa som är både spännande och skrämmande, det är både plus och minus, men framförallt är det plus om man som barnmorska hjälper kvinnan till det!" - Birgitta Skarlöv

Man och kvinna håller på gravid mage

Första steget efter du ”plussat”

Så snart du fått veta att du är gravid kan du kontakta en barnmorskemottagning för att boka ett inskrivningssamtal. Inskrivningen på barnmorskemottagningen sker oftast i graviditetsvecka åtta till tolv men ibland tidigare, och vid inskrivningssamtalet är det bra om din partner är med. På inskrivningstiden får ni sedan träffa en barnmorska som förhoppningsvis blir den barnmorska som följer er under graviditeten.

– Hos oss på Privata Barnmorskor är vi väldigt strikta med att det är den barnmorska som skriver in som också följer patienten under hela graviditeten, säger Birgitta Skarlöv. Jag tycker att kontinuitet är jätteviktigt för kvinnan eftersom man inte ska behöva upprepa sin historia varje gång, utan ska kunna få en relation och ett förtroende för barnmorskan.

Vid inskrivningstillfället tas blodprover, din vikt kontrolleras och ni pratar om livsstilsfrågor såsom rökning, motion, kost och alkohol. Barnmorskan frågar också om eventuella sjukdomar och om du tar några mediciner. Om behov finns kan du även få träffa en läkare för en gynekologisk undersökning.

All mödravård i Sverige är frivillig och kostnadsfri och alla barnmorskemottagningar arbetar efter ett basprogram, riktlinjerna kan dock variera över landet. I Stockholm är det fritt vårdval och det innebär att du själv väljer var du vill få din mödravård, och vill du kan du byta mottagning under graviditeten om du inte är nöjd.

gravid kvinna

Olika typer av fosterdiagnostik

Vid ditt inskrivningssamtal pratar barnmorskan också om fosterdiagnostik. Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret i magen. Med ultraljud, KUB, NIPT, fostervattenprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar.

KUB är en kombinerad ultraljuds- och blodprovsanalys som görs för att se om det finns en eventuell kromosomavvikelse hos fostret. KUB görs vanligtvis mellan vecka 11-13.

– KUB-testets ger svar på trisomi 21, 18 och 13, säger Birgitta. Det ger ganska bra säkerhet men är inte alls lika säker som NIPT. Bastestet när man gör NIPT har 99 procents säkerhet på de tre trisomierna och då kollar man också alla könskromosomer och barnets kön.

NIPT, Non-Invasive-Prenatal-Test, är ett enkelt blodprov som tidigast görs vecka 10+0 men kan också tas senare under graviditeten. NIPT mäter det fria DNA som den gravida kvinnan har i sitt blod under dessa veckor. Innan du kan göra NIPT måste du ha gjort ett ultraljud för att se hur många foster det är och för att beräkna barnets ålder, det vill säga vilken graviditetsvecka du är i. Landstinget subventionerar all fosterdiagnostik förutom NIPT. Men om du gör ett KUB-test och ultraljud som visar att du har en hög risk med exempelvis trisomi 21, så kan du få göra NIPT på landstingets bekostnad.

Mellan vecka 18-20 görs RUL, rutinultraljud, då scanning sker av barnets alla inre organ. Scanningen görs för att upptäcka eventuella allvarliga missbildningar. Vid RUL kan man också oftast se barnets kön och du kan få ett säkrare BP-datum, beräknad förlossningsdag.

växt i sand

Remiss till en ultraljudsmottagning

Fosterdiagnostiken görs på en ultraljudsmottagning och för att komma dit behövs remiss, annars måste du själv betala för besöket. Barnmorskan kan ge exempel på vart du kan gå och du väljer själv till vilken mottagning du vill att barnmorskan ska skicka remissen. Det är vanligt att välja en mottagning som ligger närmast hemma eller jobbet.

– Du går till en ultraljudsmottagning där det jobbar ultraljudsbarnmorskor, säger Birgitta. Barnmorskorna som har ultraljudsutbildning utför ultraljuden, KUB-testet och Rutinultraljudet. Om det finns en speciell indikation kan du behöva gå till ett läkarhus där läkarna utför ultraljudet.

modell bebis i mage

Hur ofta träffar jag barnmorskan under graviditeten?

Under graviditeten gör du flera besök på barnmorskemottagningen och din partner är välkommen vid alla besök. Hur täta kontroller som görs under graviditeten varierar något mellan de olika landstingen och också om du är förstföderska eller omföderska.

– Förstföderskor träffar barnmorskan var tredje vecka fram till vecka 32-33, sedan varannan vecka, och i slutet varje vecka om det behövs, säger Birgitta. Omföderskor kommer lite glesare. Hur ofta vi träffas beror då på vad de har för behov, om de är friska eller sjuka, och hur oroliga de är.

Blodtrycket kontrolleras vid varje besök och urinprov tas ett par gånger under graviditeten. Om du har högt blodtryck lämnas urinprov vid varje besök. Blodprov tas också vid cirka fem tillfällen för att till exempel mäta ditt blodsocker och järnvärde.

Ungefär från vecka 20 brukar barnmorskan även lyssna på barnets hjärtslag vid besöken. Från vecka 24 mäts livmoderns tillväxt, det så kallade SF-måttet, för att se så att se så att barnet växer som den ska. Efter vecka 25 kontrollerar också barnmorskan barnets läge i livmodern och mot slutet av graviditeten kontrolleras det att barnet har vänt sig och ligger med huvudet nedåt.

gravidmage

Föräldrastöd under graviditeten

Under graviditeten får du och din partner stöd av barnmorskan att förbereda er inför förlossningen och föräldraskapet. Mottagningen kan ordna så att ni får träffa andra föräldrar och det kan ske i föräldragrupper eller i form av föreläsningar. Där får ni information om förlossningens start och dess olika skeden, smärtlindringsalternativ och om vad som händer i kroppen under förlossningen. Man tar också ofta upp amning, information om det nyfödda barnet och föräldraskapet. En del barnmorskemottagningar ordnar också träffar som riktar sig speciellt till blivande pappor/partners.

– Många barnmorskemottagningar har FUB, föräldrautbildning, vid ett tillfälle och kanske då en eftermiddag, säger Birgitta.

Andra kurser som barnmorskemottagningen arrangerar eller kan ge information om är bland annat gravidmassage, gravidyoga eller profylaxkurser där man bland annat tränar på andnings- och avslappningstekniker.

blommor

Att välja förlossningsklinik

Tidigast i graviditetsvecka 25 (24+0) väljer ni i samråd med barnmorskan, vilken förlossningsklinik som ni vill föda på. Barnmorskan kan se hur beläggningen ser ut på förlossningsklinikerna i området och utifrån det ge er en rekommendation.

– Vi har fritt vårdval vilket betyder att föräldraparet själva får välja vilket sjukhus de vill föda på, säger Birgitta. När de gjort sitt val listar vi dem på förlossningskliniken som de har valt.

Fria vårdval gäller inom den offentligt finansierade vården, det vill säga vårdenheter som drivs av landsting eller privata vårdgivare som har vårdavtal med något landsting. Men även om du valt en förlossningsklinik kan du bli tvungen att åka till en annan mottagning om vårdgivaren inte har kapacitet att ta emot dig.

– Om du till exempel är listad på ett ställe och det är fullt när du ska föda, då är det deras skyldighet att skaffa dig en plats på en annan förlossningsklinik. Det finns då en koordinator som har koll på vilka platser som finns runtomkring.

vita blommor

Efter att barnet är fött

Barnmorskemottagningen ansvarar för mamman i 16 veckor efter förlossningen. Under de veckorna har barnmorskan och du framförallt ett samtal om förlossningen, så kallat postpartumsamtal, där ni går igenom hur förlossningen gick och hur din upplevelse var av den. Det görs för att kunna förhindra eventuell förlossningsdepression.

8-10 veckor efter förlossningen görs också en gynekologisk efterkontroll då barnmorskan känner på bäckenbotten, kollar bristningar och förskriver preventivmedel om du vill ha det.

– Eftervården på barnmorskemottagningen brukar oftast bara vara i åtta veckor för då brukar de allra flesta kvinnor vara friska, säger Birgitta. Två besök efter förlossningen brukar räcka men det finns ju kvinnor som måste gå flera gånger.

Barnet tar barnavårdscentralen hand om. När ni kommit hem med bebisen kontaktar ni den BVC som ni har valt. Om det är ert första barn kommer de hem på besök, annars får ni komma till BVC-mottagningen. Här kan du läsa mer om BVC!

nyfödd bebis

Text: Moa Wikström

av Moa Wikström Kommentera

Veckans 5 tips – så stressar du ner inför semestern!

14:02 - 15 jun, 2017 0 Psykisk hälsa

Inför sommaren och semestern är det många som känner sig stressade för att hinna klart med allt jobb, trots att vi egentligen borde varva ner innan ledigheten. Magnus Sjöström, legitimerad psykoterapeut på SjöströmSvebeck AB, delar här med sig av sina fem bästa tips på hur du kan stressa ner inför semestern!


Tips 1: Undvik att öka tempot på jobbet

Många ökar tempot på jobbet innan semestern, men det bästa är att göra det motsatta! Ökat tempo leder ofta till slarv vilket spär på stressen ännu mer och skapar en ond cirkel.

Jobb-dator


Tips 2: Stressa ner tillsammans

Lever du i en relation är det bra att stödja varandra i att varva ner och återhämta sig. Är ni båda stressade kan det tyvärr lätt smitta av sig på varandra och skapa mer stress.

stressa-ner-tillsammans


Tips 3: Glöm inte motionen

Gå ut och gå eller jogga i ett lugnt tempo på morgonen, gärna i grönområden. En rofylld start på dagen gör att du känner dig lugnare och mer fokuserad på jobbet under resten av dagen.

motion-naturen


Tips 4: Peppa dig på morgonen

Efter morgonpromenaden är det bra att ta några djupa andetag och säga några peppande ord till dig själv inför dagen. Lugn, ro och glädje är effektiva stressdödare!

kvinna-mindfulness


Tips 5: Träna på att leva i nuet

Gå ut i naturen, sträck på dig och öppna ögonen. Se, lyssna och känn dofterna! Genom att vara uppmärksam och använda dina sinnen utan att tänka på något speciellt kan du finna ro och harmoni.

skog-natur


Lycka till!

Text: Lisa Sjögren

av Moa Wikström Kommentera

”Jag låg i riskzonen för typ 2-diabetes”

09:44 - 07 jun, 2017 1 Hälsa

Innehållet sponsras av Werlabs.

Typ 2-diabetes är en livsstilssjukdom som utvecklas under lång tid innan eventuella symtom märks. Josefin valde att göra Werlabs Hälsokontroll XL för att ta reda på om hon låg i riskzonen för typ 2-diabetes.

Provrör på VC

– Jag valde att göra Hälsokontroll XL för att snabbt och enkelt kunna upptäcka eventuell ohälsa, säger Josefin. Men det var också för att se om jag låg i riskzonen för att utveckla typ 2-diabets, samma diabetes som min mamma har.

Cirka tre-fyra procent av Sveriges befolkning har typ 2-diabetes, och många har också sjukdomen utan att veta om det. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige, utan över hela världen då den är starkt associerad med en livsstil där mat, övervikt och mycket stillasittande har stor betydelse. Risken för typ 2-diabetes ökar även successivt med åldern.

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är en sjukdom som beror på att cellernas insulinkänslighet minskar. Insulin är ett hormon som ökar cellernas sockerupptag och en minskad känslighet för detta leder till ett försämrat blodsockerupptag i cellerna och högre blodsockernivåer. Det är på sikt skadligt då det bland annat är associerat med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Diabetes och socker

Typ 2-diabetes går att upptäcka innan den utvecklas

Josefin gjorde en hälsoanalys via blodprov hos Werlabs där ett flertal tester kunde ge henne indikationer på om hon låg i riskzonen för typ 2-diabetes. Innan symtom uppträder kan man upptäcka begynnande diabetes med ett blodsockerprov, bland annat genom att analysera fasteblodsockret eller analysen HbA1c som är ett mått på det genomsnittliga blodsockervärdet de senaste 2-3 månaderna.

Josefin upptäckte att hon låg i riskzonen

Efter att Josefins blodprov varit på analys fick hon ta del av resultatet som visade att hennes blodsockervärden låg i riskzonen och att hon hade så kallad prediabetes, det vill säga förhöjda blodsockervärden men utan att hon hade symtom av detta.

– Direkt när jag fick tillbaka mina provsvar kontaktade jag min husläkare för att få hjälp med att ändra på min livsstil, säger Josefin. För att förhindra att insjukna i typ 2-diabetes skulle jag lägga om mina matvanor och vardagsmotionera mer samt gå ner i vikt.

Övervikt är en stark riskfaktor för typ 2-diabetes. Viktminskningen gör så att den egna insulinproduktionen räcker till igen och ökad fysisk aktivitet förbättrar känsligheten för insulinet, vilket kan göra blodsockernivåerna mer normala.

Tjej på cykel

Werlabs blir ett stöd i livsstilsförändringen

– Eftersom jag nu vet om att jag ligger i riskzonen för att utveckla diabetes så kommer jag att följa upp hur min livsstilsförändring påverkar blodsockret. Så om några månader är det dags för mig att beställa nya prover hos Werlabs för att se om det har blivit någon förändring, det ska bli spännande att se!

Josefin heter egentligen något annat och hennes berättelse och åsikter är hennes egna.

Vilka är Werlabs?

Werlabs erbjuder hälsoanalyser via blodprov. De har över 100 provtagningsställen i samarbete med aktörer inom den svenska sjuk- och hälsovården som Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris. Genom Werlabs får du som användare tillgång till en privat onlinejournal där du kan följa dina blodvärden över tid genom regelbundna tester. Werlabs är idag ledande på den skandinaviska marknaden inom hälsoanalyser direkt till privatpersoner.

Werlabs logotyp

Innehållet sponsras av Werlabs.

Text: Moa Wikström

av Moa Wikström Kommentera

Allt om barnhälsovård och BVC!

08:47 - 02 jun, 2017 0 bvc

Funderar du på vad barnhälsovården i Sverige innebär? Helsa BVC Hornstull i Stockholm bidrar med sin kunskap!

Två glada tjejer

Det här gör barnavårdscentralen - BVC

I Sverige är barnhälsovård, BVC, gratis och frivillig, och under barnets första år ansvarar BVC för hälsokontroller, vaccinationer och utvecklingen av yngre barns hälsa. BVC arbetar med förebyggande hälsovård och följer barnets utveckling från födelse till skolstart, därefter tar elevhälsan vid.

BVC ser till så barnet har det bra, både fysiskt och psykiskt, och föräldrar kan få kunskap och stöd om vad som är bra för barnets hälsa och omsorg. Många BVC erbjuder föräldragrupper under barnets första år.

– De frågor som kommer upp i föräldragrupperna är mycket kring det nya barnet, omställningen i livet att bli förälder, föräldraskapet, mat- och sovrutiner och barnsäkerhet, säger BVC-sköterskan Malin på Helsa BVC Hornstull. Genom föräldragrupperna har man också möjlighet att som nybliven förälder lära känna andra som är föräldralediga och delge varandra erfarenheter.

En glad bebis

På en BVC arbetar distriktsjuksköterskor eller barnsjuksköterskor som båda har en grundutbildning till sjuksköterska och är vidareutbildade i hälso- och sjukvård för barn. På BVC arbetar även allmänläkare eller barnläkare och varje BVC har tillgång till en psykolog.

Barnhälsovårdens nationella program

Barnhälsovårdsprogrammet i Sverige har som mål att bidra till en jämlik och rättvis barnhälsovård samt en ökad användning av evidensbaserad praktik. Den ska möta varje barn och familj utifrån deras behov och när det behövs ska de sätta in riktade insatser. De allra flesta BVC arbetar utifrån Barnhälsovårdens program som påbörjas så snart barnet fötts till det att barnet är 5-6 år.

– Första kontakten med barnavårdscentralen brukar ske när föräldrarna har kommit hem från BB med sin nyfödda, säger BVC-sköterskan Rose-Marie på Helsa BVC Hornstull. Då ringer de till oss på BVC och vi bokar ett hembesök.

Hembesöket brukar ske 0-14 dagar efter hemkomst från BB och därefter sker regelbundna sköterskebesök, främst på BVC. Vid en del besök träffar barnet också en läkare. Utöver de besök som ingår i barnhälsovårdens basprogram erbjuder även vissa mottagningar också rådgivning och stöd utifrån varje familjs behov.

Nyfödd bebis

Det svenska vaccinationsprogrammet

I Barnhälsovårdprogrammet ingår kostnadsfri vaccinering enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.

I det svenska vaccinationsprogrammet ingår vaccination mot nio allvarliga sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Alla flickor erbjuds dessutom vaccination mot humant papillomvirus (HPV) under skolåldern. Vissa barn erbjuds även vaccin mot andra sjukdomar enligt speciella riktlinjer. Vissa landsting väljer också att erbjuda ytterligare vaccinationer än de som rekommenderas nationellt.

Vaccinationerna i vaccinationsprogrammet ges från det att barnet är nyfött fram till dess att barnet fyller sexton år. För att ge ett långvarigt skydd måste några av vaccinerna ges flera gånger. Vid vissa vaccinationstillfällen kan flera vaccin ges med samma spruta. På BVC vaccinerar de barnet tills det är 5-6 år, därefter tar skolans elevhälsa över.

Tre pojkar

Lista ditt barn hos en BVC

I Sverige gäller fritt vårdval för barnhälsovård. Det betyder att föräldrarna kan välja vilken BVC de vill gå till, oavsett var man bor. Många väljer en mottagning som ligger nära hemmet eller jobbet, eller som har personal som talar hemspråket.

När ditt barn föds skickar förlossningskliniken ett förlossningsmeddelande till den BVC ni har valt under graviditeten. Om ni inte redan valt en BVC skickas förlossningsmeddelandet till den mottagning som ligger närmast där ni bor. Vill ni sedan byta till en annan mottagning går det bra och då är det viktigt att ta med barnets journal.

Om ditt barn är sjuk - vänd dig till vårdcentralen!

Trots att det heter barnavårdscentral så är det inte hit du vänder dig när ditt barn är sjuk. Eftersom det är många nyfödda som besöker BVC så ska de undvikas att utsättas för infektionsrisker. När barnet är sjukt ska du därför vända dig till din vårdcentral eller kontakta Vårdguiden 1177.

Text: Moa Wikström

av Moa Wikström Kommentera