Sök
Sök
Hitta rätt vård
Jämför
Jämför
Boka
Boka

Sök i sökformuläret eller navigera bland våra kategorier för att hitta ett urval av vårdgivare.

Coronaviruset - listan för dig som vill veta mer

I takt med att coronaviruset sprider sig, är det många som har frågor kring hur farligt det är, hur man ska undvika att bli smittad och vad man gör om man fått symtom. Det kan vara svårt att navigera bland all information som finns tillgänglig, så för att underlätta för dig som har frågor har vi sammanställt en lista med informationskällor och vårdgivare. Listan består av både svenska myndigheter och privata aktörer.

enter image description here

Det nya coronaviruset, det vill säga covid-19, har varit aktiv sedan slutet på december 2019. Från att ha börjat sin smittspridning i Wuhan, Kina, har det nu kommit till Sverige. Läs gärna vår sammanfattning av coronaviruset. I takt med att smittan sprids ökar trycket på svensk sjukvård. Om du har svårt att komma fram hos 1177 eller din vanliga husläkare/vårdcentral, kan det vara bra att veta vilka övriga aktörer som du kan vända dig till för vård och information.

Gå inte till vårdcentralen om du misstänker att du har coronaviruset

Om man uppvisar symtom på coronaviruset (feber, hosta, svårt att andas) och har befunnit sig i några av de utsatta områdena (Hubei-provinsen i Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien) ska man inte gå till sin husläkare, vårdcentral eller lokala akutmottagning, enligt Folkhälsomyndigheten. Detta för att minska en eventuell smittspridning.

Det man ska göra är att ringa 1177 och berätta om vilka symtom man har. Då får man prata med en sjuksköterska som bedömer ifall ditt ärende ska tas vidare. I så fall blir du ombedd att stanna hemma och invänta samtal från en infektionsläkare. Det är den läkaren som gör bedömningen ifall du behöver göra en provtagning. Då får du veta om vilken provtagningsenhet du måste gå till.

Vad händer om jag har coronaviruset?

Får du ett positivt svar kommer du att få mer information om hur ditt ärende kommer att hanteras. Dessutom kommer det att göras en så kallad smittspårning. Det innebär att vården kommer att försöka reda ut var smittan kan ha kommit ifrån, lista vilka människor du har varit i kontakt med sedan du känt av dina symtom, samt att identifiera alla personer som kan vara i riskzon för att ha blivit exponerad för smittan.

Viktiga telefonnummer

  • Ring 1177 om du har symtom och har befunnit dig i något av de utsatta områdena.
  • Ring 113 13 om du är orolig och vill ha mer information om coronaviruset.

Lista på informationskällor och vårdgivare:

1177 Vårdguiden
https://www.1177.se/
Nationell vårdguide

Denna nationella vårdguide är en tjänst från alla Sveriges regioner, där du kan läsa om hälsa, sjukdomar och var du kan hitta vård. Via e-tjänsterna på sidan kan du logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Du ringer telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Misstänker du att du kan ha fått coronaviruset, är detta första numret du ska ringa. För information om coronaviruset: https://www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/
Svensk myndighet

Folkhälsomyndigheten är myndigheten som ansvarar för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och samordnar smittskyddet på nationell nivå. För att säkerställa ett effektivt smittskyddsarbete tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter, rekommendationer och vägledningar till hälso- och sjukvårdspersonal. För information om coronaviruset: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/
Svensk webbplats

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. För information om coronaviruset: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Utrikesdepartementet (UD)
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/
Svensk myndighet

UD är ansvarig för Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer, samt för bistånds- och internationell handelspolitik. Det är UD som avråder vilka länder man kan resa till. För information om coronaviruset: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Världshälsoorganisationen (WHO)
https://www.who.int/
Internationell myndighet

Världshälsoorganisationen är ett av Förenta nationernas fackorgan, som strävar efter att alla människor ska ha så god hälsa som möjligt. I akuta hälsosituationer är det WHO som är ansvariga för att förbereda inför hälsokriser eller epidemier, att tillhandahålla information, att agera på epidemier med utrustning, forskning och stöd, samt att hjälpa till med de viktigaste tjänsterna som behövs för att svara på en hälsokris. För information om coronaviruset (på engelska): https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Vården.se
https://www.varden.se
Svensk söktjänst

Vården.se är Sveriges största privata söktjänst för legitimerad vård och hälsa. Varje månad hjälper de över 350 000 svenskar att hitta rätt vård. För information om coronaviruset: https://www.varden.se/blogg/147/coronaviruset-beh%C3%B6ver-man-vara-orolig

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
https://www.ecdc.europa.eu/en
Internationell myndighet

ECDC är ett av EU:s decentraliserade organ och syftar till att stärka Europas försvar mot smittsamma sjukdomar. De övervakar utvecklingen av sjukdomar och bidrar med stöd, forskning, information och råd om sjukdomarna till allmänheten, samt expertis till andra enheter som undersöker sjukdomarna. För information om coronaviruset (på engelska): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Arbetsmiljöverket (AV)
https://www.av.se/
Svensk myndighet

Arbetsmiljöverket ska se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.De har information om hur du som arbetsgivare kan arbeta med smittskydd på arbetsplatsen. För information om coronaviruset:
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

Skolverket
https://www.skolverket.se/
Svensk myndighet

Skolverket ansvarar för att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. De tillhandahåller aktuell information enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolor och förskolor. För information om coronaviruset: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/coronaviruset-covid-19---information-till-skolor-och-forskolor

KRY
https://www.kry.se/
Vårdapp (privat)

KRY är Sveriges största privata nätläkartjänst. Genom deras app kan du få prata eller chatta med en läkare, sjuksköterska eller psykolog. Mer om coronaviruset: https://www.kry.se/fakta/coronavirus/

Doktor.se
https://doktor.se/
Vårdapp (privat)

Doktor.se är en privat nätläkartjänst. Genom deras app kan du få prata eller chatta med en läkare, sjuksköterska eller psykolog. Mer om coronaviruset: https://doktor.se/fakta-rad/coronavirus/

Alltid Öppet
https://www.slso.sll.se/vard-hos-oss/alltid-oppet/
Vårdapp (Region Stockholm)

Alltid Öppet erbjuds av Region Stockholm. I deras app kan du få prata eller chatta med en husläkare, barnmorska eller vårdpersonal från ungdomsmottagningen online.

Närhälsan Online
https://www.narhalsan.se/e-tjanster/narhalsan-online/
Vårdapp (Västra Götalandsregionen)

Närhälsan Online erbjuds av Västra Götalandsregionen. I deras app kan du få prata med en läkare, sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Min Doktor
https://www.mindoktor.se/
Vårdapp (privat)

Min Doktor är en privat nätläkartjänst. Genom deras app kan du få prata eller chatta med en läkare, sjuksköterska eller psykolog. Mer om coronaviruset: https://www.mindoktor.se/om-coronaviruset/

Bra Liv Nära
https://rjl.se/vardcentralernabraliv/Utbud-och-tjanster/bralivnara/
Vårdapp (Region Jönköpings län)

Bra Liv Nära är en vårdcentral online som kan hjälpa dig med besvär. I deras app kan du träffa sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, eller någon från deras psykosociala team. För information om coronaviruset: https://rjl.se/vardcentralernabraliv/Nyheter/coronaviruset/

Doktor24
https://doktor24.se/
Vårdapp (privat)

Doktor24 är en privat nätläkartjänst. Genom deras app kan du få prata eller chatta med en läkare, sjuksköterska eller psykolog. Mer om coronaviruset: https://doktor24.se/fakta/infektioner/coronavirus/

Digitala Vårdcentralen
https://www.1177.se/Ostergotland/hitta-vard/kontaktkort/Digitala-vardcentralen-Region-Ostergotland
Vårdapp (Region Östergötland)

Digitala Vårdcentralen erbjuds i Östergötland. I deras app kan du träffa en läkare eller fysioterapeut.

Capio Go
https://capio.se/capio-go/
Vårdapp (privat)

Capio Go är en privat nätläkartjänst. Genom deras app kan du få prata eller chatta med en läkare, sjuksköterska eller psykolog. Mer om coronaviruset: https://capio.se/mer-om-vard/aktuellt-om-coronaviruset/

Min Vård
https://se.visibacare.com/dalarna/
Vårdapp (Region Dalarna)

Min Vård är den digitala vårdcentralen som erbjuds av Region Dalarna. I deras app kan du få träffa läkare eller besöka ungdomsmottagning.

Hur söker du vård i mobilen?

För dig som vill söka vård hos en nätläkare, har vi sammanställt en guide till hur du gör det.

14:53 - 06 mar, 2020

0 Kommentarer

Det vore ju himla kul om du blev den första att lämna en kommentar.

Skriv kommentar

Kul! Du vill skriva en kommentar. Det är toppen! Du kanske undrar varför kommentaren inte visas direkt?
Det är för att vi vill undvika spam och måste därför godkänna kommentaren först. Tack för din kommentar!