Sök
Sök
Hitta rätt vård
Jämför
Jämför
Boka
Boka

Sök i sökformuläret eller navigera bland våra kategorier för att hitta ett urval av vårdgivare.

Coronaviruset - behöver man vara orolig?

UPPDATERAT 2020-02-19. Ett virus allmänt känt som coronaviruset sprider sig just nu över världen. Utbrottet startade i den kinesiska miljonstaden Wuhan och i skrivande stund har över 73 332 personer bekräftats ha insjuknat. Men vad innebär egentligen sjukdomen och vad kan man göra för att skydda sig? Vi har sammanfattat det viktigaste du behöver veta om just coronaviruset.

enter image description here

Den nya formen av coronaviruset tillhör en redan existerande virusfamilj där till exempel vanlig förkylning ingår, men också allvarligare sjukdomar som SARS och MERS. Viruset kan bland annat orsaka andningssvårigheter och sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, även känt som droppsmitta. Det påminner om influensa och ger symtom såsom feber, halsont och hosta.

Vilka smittas av coronaviruset?

Enligt WHO kan människor i alla åldrar smittas av coronaviruset. I dagsläget verkar äldre och de som redan har underliggande sjukdomar (t.ex. astma, diabetes eller hjärtsjukdomar) vara mer känsliga.

Kan smittan sprida sig i Sverige?

Trots att det funnits enstaka bekräftade fall i Sverige bedömer Folkhälsomyndigheten risken för att smittan ska sprida sig i landet som väldigt låg, men det är inte uteslutet att det omfattande resandet i världen kan leda till att fler fall upptäcks här. Om detta skulle ske har Folkhälsomyndigheten och sjukvården beredskap för att snabbt ställa diagnos och hantera eventuell konstaterad smitta för att undvika ytterligare spridning.

Kan jag ha fått coronaviruset?

Om du har symtom som påminner om coronaviruset (t.ex. feber och hosta), men inte befunnit dig i Hubei-provinsen i Kina under 2020, är det inte troligt att du smittats av sjukdomen. Symtomen kan snarare tyda på andra sjukdomar och besvär, till exempel influensa eller en förkylning. Om du däremot varit i Hubei-provinsen och känner av symtomen inom två veckor efter avresa ska du ringa 1177 med en gång för att få information och hjälp om hur du söker vård.

Så skyddar du dig

Världshälsoorganisationen (WHO) har listat allmänna rekommendationer för att minska smittorisken för en rad olika sjukdomar, däribland coronaviruset:

  • Tvätta händerna ofta
  • Vid nysningar eller hosta, släng näsduken direkt och tvätta händerna
  • Undvik närkontakt med personer som har feber eller hosta
  • Sök snabbt vård om du har hosta, feber och problem med andningen
  • Var försiktig med råa animaliska produkter och opastöriserade mejeriprodukter

Följ utvecklingen och få den senaste informationen om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Källor

World Health Organisation (WHO)
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200218-sitrep-29-covid-19.pdf?sfvrsn=6262de9e_2

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

1177.se Vårdguiden
www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-2019-ncov/

Författare: Sofia Nyström, Praktiserande webbredaktör, Vården.se
Granskad av: Karin Sjödahl, Webbredaktör, Vården.se

14:48 - 31 jan, 2020

0 Kommentarer

Det vore ju himla kul om du blev den första att lämna en kommentar.

Skriv kommentar

Kul! Du vill skriva en kommentar. Det är toppen! Du kanske undrar varför kommentaren inte visas direkt?
Det är för att vi vill undvika spam och måste därför godkänna kommentaren först. Tack för din kommentar!