Hur testar man sig för covid-19?

Innehåll från Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center.
2020-11-05 | coronaviruset covid-19

En viktig del i arbetet med covid-19 är testning, för att identifiera personer som har eller har haft sjukdomen. Regeringen vill se en kraftig ökning av testning och smittspårning, och sakta men säkert börjar testerna bli mer tillgängliga. Vi reder ut vad som gäller med Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center, en av de privata aktörer som var snabba med att erbjuda testning.

Tester för covid-19 är något som diskuterats ända sedan coronaviruset först spreds till Sverige, och det utvecklas ständigt nya metoder för testning. Att testa personer för covid-19 är både viktigt för prioritering, smittskydd och resursfördelning inom sjukvården, och för att kartlägga hur spridningen ser ut i samhället i stort.

Utökad testning för covid-19

Utifrån ett regeringsuppdrag i april har Folkhälsomyndigheten tagit fram en nationell strategi för hur man ska kunna öka antalet tester för covid-19 och vilka som ska prioriteras i testningen. De prioriterade grupperna är i första hand patienter på sjukhus och omsorgsboenden, personer som tillhör en riskgrupp och personer som arbetar inom vård och omsorg. Utöver det prioriteras personer som är verksamma inom annan samhällsviktig verksamhet, och slutligen övriga relevanta delar av samhället.

Vad är det som testas?

Det finns olika tester för covid-19 och de kan delas upp i två kategorier: PCR-test och serologiska test.

PCR-test undersöker om du har en pågående virusinfektion och är det test som används inom svensk sjukvård för att konstatera smitta. Vid testet tar man prover från bakre delen av näsan och svalget med hjälp av en provtagningspinne, och ibland tar man även prov på saliven. Detta är alltså en undersökning som utförs när man har pågående symtom som misstänks bero på covid-19.

Serologiskt test är ett test som undersöker om man har antikroppar mot covid-19 i blodet och kan visa om man har haft sjukdomen och sedan blivit frisk. Eftersom det kan ta upp till två veckor för antikroppar att bildas är det viktigt att man inte tar testet för tidigt, utan att man är helt frisk och inte har några symtom.

Serologiska test kontrollerar alltid antikropparna i blodet, men kan göras på två olika sätt. Det ena är ett snabbtest där man gör ett stick i fingret och testar blodet direkt för att se om det finns antikroppar. Testet går snabbt och du får ett resultat inom ungefär 15 minuter. Det andra är ett laboratorietest, då man tar ett blodprov i armvecket, som sedan skickas till ett laboratorium för analys. Inom några dagar får man svar på om det finns antikroppar i blodet eller inte.

Var kan jag testa mig?

I och med regeringens önskemål om utökad testning är det nu många regioner som arbetar för att erbjuda testen till fler personer, och många privata aktörer har också börjat erbjuda möjligheten att testa sig. En av dem är Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center i Stockholm. De lanserade sitt snabbtest redan i mitten av maj.

“Vi testar om man har haft en infektion med covid-19 genom att mäta två slags antikroppar (IgM och IgG) som är specifika för viruset.” berättar Stefan Nydahl, läkare på Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center. “Testet är mycket tillförlitligt. Får man ett svar att man har antikroppar, vilket är ett positivt testsvar, så är tillförlitligheten kring 99 %. Får man svar att testet är negativt, alltså att antikroppar inte har påvisats, så ligger tillförlitligheten på mellan 87 – 98 %.”

Viktigt att komma ihåg med serologiska test är att man inte ska ha några symtom när man tar dem, eftersom det tar lite tid för antikropparna att bildas. Tar man testet för tidigt kan man alltså få ett felaktigt resultat.

“Man bör inte testa sig hos oss om man har symtom på smitta, utan man bör vara symtomfri i 48 timmar innan man kommer. Man bör också ha haft de första symtom minst 14 dagar tidigare. Det kan nämligen ta 14 dagar efter det att man har blivit smittad innan man har utvecklat antikroppar mot viruset.”, fortsätter Stefan Nydahl.

Man ska fortfarande följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Om man tar ett test som visar att man har haft covid-19 är det fortfarande viktigt att man följer de gällande rekommendationerna. Men har man haft sjukdomen är det åtminstone inte troligt att man smittas igen.

“Om man testar positivt så kan man räkna med att vara immun mot covid-19, åtminstone denna säsong” säger Stefan Nydahl.


Publicerad: 10 juni 2020 kl 10:32
Uppdaterad: 5 november 2020 kl 17:15

Författare:

Faktagranskad av:

Stefan Nydahl, leg. läkare, Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center

8 Kommentarer

2020-06-18

Ana P skrev:

Dear sir/madam,

I have very urgent sitation because I need to do PCR test fot Kovid 19 beacuse in Friday I have a flight to my coontry and at the border I have to give a negative PCR test if I i want to go home.

Please let mi know if your labarotary do PCR test and if yes how many days takes for the resaults.

Thanks in advance,
Ana

svara
2020-06-18

Vården.se skrev:

Hello Ana, thank you for your question! Vården.se is a platform for healthcare providers, and we are not care providers ourselves. We can therefore not help you with a PCR test – you will have to contact your GP if you need help with this. Hope you manage to get help with this before your flight! Kind regards, Vården.se

svara
2020-07-02

Eva F skrev:

Måste man gå till den hälsocentralen som är skriven på för att ta prov om man har Covid-19?

svara
2020-07-02

Vården.se skrev:

Hej Eva! Man behöver inte testa sig för Covid-19, men det beror på regionens riktlinjer samt om du plötsligt mår sämre, eller du får andningsbesvär när du vilar, och måste ta dig in till din vårdcentral eller jourmottagning. Då måste du ringa till mottagningen innan du kommer dit. Om du vill veta ifall du har haft Covid-19, gör du ett serologiskt test för att kolla nivåer av antikroppar. Det är regionerna som ansvarar för detta, så du får undersöka vad just din region säger. Du kan även vända dig till en privat aktör för att ta ett test, så det behöver inte specifikt vara din vårdcentral. Du kan läsa mer här: https://www.1177.se/covid19-prov. Vänligen, Vården.se

svara
2020-07-10

Eddie skrev:

Hejsan jag skall till uruguay i november o man måste tag med sig ett covid-19 intyg som är negativt annars blir jag inte insläppt in i landet och jag undrar vart jag kan ta ett sådant prov?

svara
2020-07-27

Vården.se skrev:

Hej Eddie! När det gäller just reseintyg kan du läsa mer om vad Folkhälsomyndigheten säger, där de också listar aktörer som kan utfärda sådana intyg: https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/testning-for-reseintyg/. Lycka till! Vänligen, Vården.se

svara
2021-04-12

Annica skrev:

Om
Man har symptom som halsont och nästäppa sedan 20 timmar kan man då testa sig för
Covid19 eller är det för tidigt?

svara
2021-04-13

Vården.se skrev:

Hej Annica!

Tack för din fråga! Det är bäst att ta provet så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, så vänta inte för länge för att ta testet för covid-19.

Vänligen,
Vården.se

svara

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.