Coronaviruset – behöver man vara orolig?

2021-02-24 | coronaviruset covid-19

UPPDATERAT 2021-02-12. Ett virus allmänt känt som coronaviruset sprider sig just nu över världen och i skrivande stund har över 106 miljoner fall bekräftats. Utbrottet startade i den kinesiska miljonstaden Wuhan och i Sverige har över 604 500 fall rapporterats sedan dess. Men vad innebär egentligen sjukdomen, vad kan man göra för att skydda sig och vad ska du göra om du misstänker att du är smittad? Vi har sammanfattat det viktigaste du behöver veta om coronaviruset.

Den nya formen av coronaviruset (som orsakar sjukdomen covid-19) tillhör en redan existerande virusfamilj, där till exempel vanlig förkylning ingår, men också allvarligare sjukdomar som SARS och MERS. Viruset kan bland annat orsaka andningssvårigheter och sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, även känt som droppsmitta. Det påminner om influensa och kan ge följande symtom:

 • Feber
 • Hosta
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Snuva
 • Värk i muskler och leder
 • Torrhosta
 • Andningsbesvär

Många känner sig också väldigt trötta när de blir sjuka i covid-19. Dessutom är det vanligt med nedsatt lukt och smak, och vissa får utslag på huden på grund av coronaviruset. Det har även rapporterats att vissa kan plötsligt må sämre efter någon vecka. Då känner de sig sjukare och får det jobbigt med andningen, blir andfådda, eller känner sig svaga eller förvirrade.

Vilka smittas av coronaviruset?

Människor i alla åldrar kan smittas av coronaviruset, men enligt Folkhälsomyndigheten finns det några grupper som riskerar att drabbas av allvarligare symtom från sjukdomen. Utifrån de studier som finns i nuläget verkar hög ålder vara den största riskfaktorn, så personer över 70 år räknas därför som den främsta riskgruppen.

Hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, till exempel högt blodtryck, diabetes, lungsjukdom, hjärt- och kärlsjukdom eller fetma, är också en riskfaktor för att drabbas hårt av covid-19. Människor med flera underliggande sjukdomar är extra utsatta. De tillgängliga studier som finns idag visar inte att personer med astma eller njursjukdomar är särskilt utsatta.

Det är viktigt att komma ihåg att viruset fortfarande är nytt. Därför finns det inte tillräckligt många studier för att veta säkert vilka grupper som riskerar att bli svårt sjuka. Ny information tillkommer kontinuerligt.

Coronavirusets spridning i Sverige

Vi har en bekräftad samhällsspridning av covid-19 i Sverige just nu och hittills har 604 577 fall av coronaviruset konstaterats. I och med att sjukdomen i många fall ger väldigt milda symtom, och att Folkhälsomyndigheten har valt att bara testa ett urval av människor för covid-19, finns det högst sannolikt många fler fall av coronaviruset än vad som rapporteras i statistiken. De flesta sjukdomsfallen har bekräftats i regionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland, men det finns även många fall i Östergötland och Halland.

Hur smittar coronaviruset?

Coronaviruset smittar genom så kallad droppsmitta, det vill säga att smittan överförs till slemhinnorna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en person som är sjuk hostar eller nyser. Det har funnits rapporter på att människor har kunnat smitta andra, trots att man inte uppvisar några symtom, men Folkhälsomyndigheten bedömer att det är en begränsad andel som blir smittade på det sättet. Det är dock viktigt att man arbetar med att minska smittspridningen så mycket som möjligt.

Så undviker du att smittas av coronaviruset

Vi kan alla bidra till att minska smittspridningen! Det här kan du göra för att skydda dig själv och andra:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • Har du ingen tvål att tillgå, använd handsprit
 • Nys och hosta i armvecket
 • Håll avstånd till människor omkring dig, minst en armlängds avstånd
 • Undvik att ta dig i ansiktet, särskilt i ögonen, munnen eller näsan
 • När du nyst och hostat, släng näsduken direkt och tvätta händerna
 • Undvik närkontakt med personer som har feber eller hosta
 • Avstå från onödiga resor
 • Undvik att resa i kollektivtrafiken i rusningstid

Om du uppvisar några av symtomen på covid-19 bör du hålla dig hemma och undvika att träffa andra människor. Det gäller även om du har lindriga symtom.

Kan jag ha fått coronaviruset?

Eftersom det pågår en allmän smittspridning i Sverige finns det en risk att du kan bli smittad av covid-19. Du bör vara uppmärksam på de symtom som kännetecknar covid-19 och stanna hemma om du uppvisar något av dem. De allra flesta som får coronaviruset brukar få lindriga symtom och brukar kunna återhämta sig hemma, utan att behöva söka vård. Om du däremot upplever att du plötsligt blir mycket sämre, eller att du har andningssvårigheter trots att du vilar, så ska du alltid ringa en vårdcentral eller en jouröppen mottagning för hjälp. Vänd dig till en akutmottagning om dessa är stängda och du har svåra besvär. Kom ihåg att alltid ringa till mottagningen innan du åker dit.

Är du osäker på om du ska söka vård? Du kan alltid kontakta 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. Flera av regionerna har också tagit fram självskattningstest för coronaviruset, som du kan göra för att få en uppfattning om ifall du bör söka vård.

Region Stockholm: https://corona.sll.se/

Region Uppsala: https://corona.regionuppsala.se/

Region Kalmar: https://coronatest.regionkalmar.se/

Region Gotland: https://corona.gotland.se/

Region Västernorrland: https://coronatest.rvn.se/

Region Västerbotten: https://coronatest.regionvasterbotten.se/

Region Dalarna: https://coronasjalvtest.regiondalarna.se/

Region Skåne: https://coronatest.skane.se/

Region Örebro län: https://coronatest.regionorebrolan.se/

Region Halland: https://corona.regionhalland.se/

Region Jönköpings län: https://corona.rjl.se/

Region Västmanland: https://corona.regionvastmanland.se/

Region Värmland: https://corona.regionvarmland.se/

Jag har luftvägssymtom – vad gör jag?

Sedan 10 mars 2020 uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symtom på luftvägsinfektion samt allmänna förkylningssymtom (snuva, hosta eller feber), även om de är lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Detta gäller i arbetslivet och i privatlivet. Arbetar man inom äldreomsorg och vård av äldre ska man inte gå till jobbet om man har symtom på luftvägsinfektion. Då minskar man risken att sprida smitta till äldre. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Är munskydd bra mot corona?

Det har uppstått många frågor kring hur bra munskydd är för att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi har besvarat alla de vanligaste frågorna om det i vårt blogginlägg om munskydd.

Hur testar jag mig för covid-19?

Det finns två typer av tester du kan göra:

 1. Ett test som visar om du har en pågående covid-19 infektion, ett så kallat PCR-test.
 2. Ett test som visar om har haft covid-19 genom att se om du har antikroppar mot covid-19. Detta test kallas för ett serologiskt test.

Mer om hur testerna fungerar kan du läsa i vårt blogginlägg.

Om du skulle vilja boka ett antikroppstest för covid-19, kan du hitta listan på de vårdgivare som kan hjälpa dig med det här:

Var kan jag få mer information?

Vi har sammanställt en lista på både informationskällor och vårdgivare i detta inlägg.

Följ utvecklingen och få den senaste informationen om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats här.

Du kan också ringa in till nationella informationsnumret 113 13 för att få information om coronaviruset. Den information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Källor

World Health Organisation, WHO (Novel Coronavirus 2019)
World Health Organisation, WHO (Myth Busters – Coronavirus 2019)
Folkhälsomyndigheten (statistik)
Folkhälsomyndigheten (Frågor och svar)
1177.se Vårdguiden
ECDC


Publicerad: 31 januari 2020 kl 14:48
Uppdaterad: 24 februari 2021 kl 13:44

Författare:

125 Kommentarer

2020-03-02

Ronak skrev:

Hej Mina barn har kroniska astma o ofta får lunginflammation fler gånger per år än andra barn! Jag är orolig men ska skicka de till skolan ändå. Jag tänker på att det smittas lätt. Behöver tips. Tack

svara
2020-03-02

Catherine skrev:

Man borde stänga Sveriges gränser innan coronaviruset sprider sig mer. Kanske alla gränser där coronaviruset förekommit i någon månad så kanske vi är av med coronavisuset.

svara
2020-03-09

Pelle skrev:

Jag tycker man borde stänga skolor i de områden man har bekräftade fall i någon vecka och se vart detta leder hittills har det ju bara blivit värre och värre. Jättebra sida med uppdaterad info:)

svara
2020-03-10

Nicklas skrev:

Hur kommer det sig att trots att viruset kan överleva 1-9 dagar på olika ytor, färdas 4-5 meter och överleva timmar i luften så kommuniceras det att det ”inte är troligt” att man kan få sjukdomen utan att ha vistats eller varit i kontakt med människor från drabbade regioner?

svara
2020-03-11

Visman skrev:

Det har uppdagats ett flertal fall där patienter konstaterats vara smittade men initialt blivit avvisade av 1177 och sjukhus för att de inte rest i “riskländer”, hur kan vården va så säkra på att det inte pågår dold spridning av viruset även i andra länder, som kanske ännu bara inte uppdagats eller blivit bekräftat av sjukvård? Risken när ni skriver att det inte är troligt att man blivit smittad i andra länder blir ju att folk faktiskt tar med sig smittan, importerat från andra länder utöver “riskländerna”. Det kanske är sanningsenligt att vissa länder utgör större risk utifrån de bekräftade datan alla länder bidrar med, men hur kan man förlita sig på att andra länders vårdsystem verkligen är effektiva på att identifiera fall? Spridningen i Italien gick ju obemärkt ett bra tag, trots deras tidiga förhållningsåtgärder mot Kinas spridning.

Vården måste bli bättre på att ge direktiv och givetvist är det inte hållbart att ta in alla möjliga personer för tester, men man bör åtminstone kräva personer som varit utomlands i andra närliggande länder där kanske risken ändå finns, men ännu inte blivit bekräftat, att stanna hemma för säkerhets skull och undvika folk tills symptomen är borta, alternativt testa människan bara.

Tycker varje person som är sjuk, oavsett från att ha varit utomlands eller inte, från riskområde eller ej, borde få rekommendationen eller direktiv att stanna hemma vid symtom, oavsett sjukdom eller typ av virus. Folk är alldeles för respektlösa idag och går utanför deras hem, går och jobbar när de är sjuka (väldigt troligt om de har milda besvär dessutom), hostar och nysar rätt ut i luften och äcklar sig. Enda sättet att besegra viruset, är genom att folk skaffar lite vett och etikett, god hygien och respekt för sina medmänniskor genom att stanna hemma vid sjukdom.

Jag tror starkt på att det är de milda fallen som har varit bovarna i de mest utsatta länderna och kommer bli den stora boven i smittspridningen i Sverige, och har befarat det ända sen detta virus verkade ge många milda fall. Viruset är smart, den la sig på en nivå där den kan spridas obemärkt och effektivt till många personer och säkra dess överlevnad. Det är bara en nackdel för oss människor, när vi har generationer av människor med stressade jobb och liv som tvingar oss tillbaka i samhället så fort som mäjligt för att inte släpa efter. Positivt för viruset dock som anpassat sig för att effektivt spridas. Sjukdomar med högre grad av allvarlighet hinner iaf aldrig smittas vidare till person till person lika effektivt då symptomen är mycket mer uppenbara och begränsar den infekterade i högre grad (t.ex. MERS) än vad Covid-19 gör.

Summasummarum, ni borde ge direktiv att folk som är sjuka, STANNA HEMMA för guds skull.

svara
2020-03-17

Patrick skrev:

Hur farlig är den egentligen?

svara
2020-03-17

Vården.se skrev:

Hej Patrick! Vad gäller din fråga kan du hitta svar om sjukdomen bland Folkhälsomyndighetens Frågor och Svar, som du hittar här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/. Där står det bland annat hur sjuk man blir, hur länge man är sjuk, osv.
Vänligen,
Vården.se

svara
2020-03-21

Tiia Ojala skrev:

Kan corona även ge utslag i övre delen av kroppen?

svara
2020-03-24

Vården.se skrev:

Hej Tiia!
Enligt 1177 är utslag i övre delen av kroppen inte ett av symtomen av coronaviruset. Du kan hitta mer information om sjukdomen och dess symtom här: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/.
Vänligen,
Vården.se

svara
2020-04-04

Julie skrev:

Mycket intressant Tiia! Jag har precis tillfrisknat från ”sannolik” Corona och har börjat få utslag!

svara
2020-05-01

Alexandra skrev:

Jag har legat i troligtvis corona i flera veckor men börjar bli frisk nu men plötsligt fått massa utslag på ovanför brösten. Googlade om det att det är många som undrar samma.. då de fått på ett eller något av dessa oråden armar. Mage. Rygg och bröst…

svara
2020-05-02

Tina skrev:

I denna grupp som främst består av personer med varierande ev. covid19-symptom vilka håller på veckovis (10v för mig nu) har jag sett att vissa har fått utslag: https://www.facebook.com/groups/498890450992682/?ref=share

svara
2020-07-27

Natalie skrev:

Hej jag har också fått konstiga utslag på kroppen

svara
2020-08-09

Caroline skrev:

Jag har fått utslag efter Corona. Finns det något som hjälper ?

svara
2020-03-23

Gunnar skrev:

Hur många har sett den här artikeln??: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9vd2Bp/studie-rokning-bakom-hog-corona-dodlighet

Ska man vidta en riktigt radikal och kraftfull åtgärd mot svåra coronarelaterade sjukdomar – varför inte helt enkelt förbjuda all rökning och försäljning av rökningsrelaterade produkter, åtminstone tills pandemin är över??

svara
2020-03-25

Egil skrev:

Jag misstänker att de kan vara så att den cigaretten du tar idag spelar en marginell roll och att det snarare är den flera år långa ovanan som leder till ökad dödlighet.

svara
2020-03-27

ida skrev:

hej jag undrar om man har coronaviruset om man hostar ibland och har snuva. ibland nyser och har feber.

svara
2020-03-30

Vården.se skrev:

Hej Ida! Du kan hitta en lista på vilka symtom som gäller för coronaviruset på 1177: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus. Vänligen, Vården.se

svara
2020-03-29

Elin skrev:

Hej
Jag undrar hur lång tid det ta innan andningen bli normal igen efter man blivit positiv för Corona?.

svara
2020-03-30

Vården.se skrev:

Hej Elin! Information om symtomen och hur sjuk du kan bli finns på 1177: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/. Om du upplever några av de symtom som nämns så ska du ringa 1177 för rådgivning. Vänligen, Vården.se.

svara
2020-05-14

Yvonne skrev:

Hej, Mycket bra fråga. Covid innebär en lång konvalescens. Och jag hoppas att jag blir helt frisk. Jag insjuknade 9e mars och idag 14e maj är jag fortfarande sjuk. Jag har varit på sjukhus 2 ggr, inga tester av COVID maa resursproblem inom sjukvården. Jag har andningsproblem, ont i bröst och ned mot lungor, diarré, ont i magen, ont i halsen, feber runt 37,5 varje dag samma tid som sedan passerar bort på ca 1 timme. Jag har under dessa 9 veckor varit sängliggande med enorm trötthet och andningsproblem, hosta, andnöd, halsont i två vändor (3 dagar samt 3 dagar). Jag har trott (under dessa 9 veckor) att jag blivit frisk flera ggr – eller att jag blir bättre. Men en till två dagar efter den bättre dagen så är jag betydligt sämre igen. Det går aldrig bort! Att man blir frisk på 2-6 veckor stämmer inte alls, men jag ser ingen dialog om detta någonstans. Har ni hört att detta också gäller för andra personer? Var kan jag läsa mer om dessa fall? (Observera att min man har varit sjuk lika länge med ungefär samma symtom – så inte bara jag), Med vänlig hälsning, Yvonne

svara
2020-05-18

joakim skrev:

Tydligen kan symtom sitta i mycket länge, har själv gått i drygt 8 veckor med trötthet, frusenhet, lätt andningspåverkan, tryck värk i bröstet, heshet, tryck i bihålor, förhöjd vilopuls och lätt huvudvärk mm…precis när man tror att det ska släppa, så dras man tillbaka nästa dag. Börjar tyvärr blir som ett normaltillstånd. Fått förklarat av min läkare 2ggr att mellan 2-3 månader och längre än så är inte ovanligt att man känner sig påverkad. Även när man ev blivit frisk, så kan det sitta restsymtom i veckor därefter. Tycker det är väldigt märkligt att det inte skrivs mer om detta? Denna typ av långvarig Covid19 har ingenting med grundfysik, riskfaktorer, ålder eller immunförsvar att göra.

svara
2020-08-09

Robert skrev:

Jag har precis likadant. Kusligt att det inte går över. Från April till Augusti..

svara
2020-08-24

Stella skrev:

Usch, jag har själv varit mkt sjuk i covid sedan mars och är fortfarande dålig. Är endast 38 år men har astma i grunden. Så har åkt mer ambulans än vanlig bil denna sommar. Vissa dagar känner man sig lite bättre för att sedan ramla tillbaka på ruta ett igen med andningssvårighet, andfåddhet, tryck över bröstet, ont i muskler, svår huvudvärk samt den totala tröttheten. Undrar om man nånsin blir av med viruset helt eller om det ligger och vilar och muterar om i all evinnerlighet!

svara
2020-03-30

Fia skrev:

Hej!
De gamla som tillhör riskgruppen har ju fått rådet att inte gå ut, tex och handla. Hur ska de som jobbar och tillhör en riskgrupp (tex hjärtsjukdom) göra när det har ett jobb som det inte går att jobba hemifrån med? Myckets olustigt att vara trungen att vara bland många människor dagligen.
Hade hellre sett att de kunde få ngn slags “sjukpenning” för att undvika kontakt och smitta. Diskuteras några sådana förslag?

svara
2020-03-31

Vården.se skrev:

Hej Fia!
Det är i första hand arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är säker för de anställda. För att läsa mer om det hänvisar vi till Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/. För att hålla dig uppdaterad om rekommendationer för specifika riskgrupper, hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/. Vänligen, Vården.se

svara
2020-03-31

Anders skrev:

Hej. Jag är en 50 åring med Astma, Diabetes, högt blodtryck och även väldigt överviktig.
Är jag i en hög riskgrupp? Jag jobbar inom hjälpmedel som tekniker och träffar ofta människor med
olika typer av sjukdom. Hur ska jag tänka, törs jag vara på mitt arbete inom vården?
Vad kan min chef kräva av mig. Läser ju hela tiden om att man ska undvika social samvaro
Med vänlig hälsning Anders

svara
2020-03-31

Vården.se skrev:

Hej Anders!
Folkhälsomyndigheten skriver om riskgrupper här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=68581#_68581.

Det är i första hand arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är säker för de anställda. Mer om detta kan du läsa på Arbetsmiljöverkets sida: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-03

Mia skrev:

Har haft ont I halsen i många veckor innan
Corona viruset kom. Nu ovanligt trött och lätt irriterad, slö i lederna men ingen feber, börjat hosta idag.
Ska jag stanna hemma ifrån jobbet/
hur Länge i sådana fall ?
Tack på förhand

svara
2020-04-03

Vården.se skrev:

Hej Mia! Enligt Folkhälsomyndigheten bör man stanna hemma vid minsta luftvägssymtom och vänta minst två dagar efter du blivit helt frisk innan du kan gå tillbaka till jobbet. Du kan läsa mer om det här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=68974#_68974. Blir du sämre ska du ringa 1177 för rådgivning. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-03

Carina skrev:

Hej! Jag undrar hur länge man kan ha feber om man har covid-19? Jag har haft feber nu dryga 2 veckor. Ingen hög feber men mellan 37,4-38,0.

svara
2020-04-03

Vården.se skrev:

Hej Carina! Du kan läsa mer om sjukdomsförloppet på 1177s hemsida här: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus.
När det handlar om hur länge man är sjuk, har Folkhälsomyndigheten skrivit ett svar här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=68689#_68689. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-16

Elmira skrev:

Hej! Jag har haft samma nu i några dagar , mellan 37,5-38,3 .. undrar vad det kan vara 😫

svara
2020-04-03

Jeanette skrev:

I slutet av november början på december så fick jag från ingenstans svårigheter med andningen, fick alltså inte ner ordentligt med luft lungorna men kände mig inte förkyld. På SÖS sa dom att det kunde va ångest som bidrog och på serafen där jag va dagen efter sa dom att det kunde va ångest men att jag även hade lite svullna halsmandlar. Min fråga är, kan jag ha fått Corona redan då?

svara
2020-04-07

Vården.se skrev:

Hej Jeanette! Vården.se är en samlingsplats för vård och vi är inte utbildad vårdpersonal. Vi kan därför inte bedöma symtom och diagnoser. För mer information om de symtom som gäller för coronaviruset (covid-19) kan du läsa mer hos 1177: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/. Har du allmänna frågor om coronaviruset och dess spridning kan du ringa 113 13. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-03

Suzan H skrev:

Jag har sedan igår väldigt stel i lederna och har lite ont vid rörlighet samt upptäckte idag att jag har tungt att andas vid fysiska aktiviteter ( normala aktiviteter som gå från punkt till punkt eller värst blir det när jag går uppför trappan) är det Corona eller är det andra orsaker?

svara
2020-04-03

Vården.se skrev:

Hej Suzan! På 1177s hemsida kan du läsa mer om vanliga symtom för coronaviruset: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus. Du kan även testa att göra Region Stockholms självskattningstest för att se om dina symtom stämmer in. Det hittar du här: https://corona.sll.se/. Om du blir sämre rekommenderar vi att du ringer 1177 för rådgivning. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-06

Cecilia skrev:

Hej, jag tycker ni borde uppdatera sidan eftersom man nu medger att det visst kan smitta även om man inte uppvisar symptom. Även om det ör mindre andel. Men i artikeln står det att FHM säger att det inte kan smitta då. Vänligen Cecilia

svara
2020-04-07

Vården.se skrev:

Hej Cecilia! Du har rätt! Vi har nu uppdaterat det i vårt inlägg enligt svaret från Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=68579#_68579. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-07

Pontus skrev:

Hej jag och min fru har varit
Hängiga i nu 3 veckor utan hög feber men nu har min fru blivit sämre och har fått röda utslag på magen och ryggen ! Är det ett tecken på corna? Hon har torr hosta och snuva hoppas på svar ! Är ganska orolig Med vänlig hälsning, pontus

svara
2020-04-08

Vården.se skrev:

Hej Pontus! Vården.se är en samlingssida för vård och hälsa, och vi är inte utbildad vårdpersonal. Behöver du rådgivning ska du ringa 1177. De kan hjälpa dig vidare. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-12

Peter skrev:

Hej! Har senaste dagarna känt ett litet tryck i övre delarna av lungorna !framförallt närvjag tränar så blir det svårare att andas! Pigg i övrigt men tungt att andas stundtals! Även min sambo upplever liknande! Kan det vara något ?

svara
2020-04-16

Vården.se skrev:

Hej Peter! Du kan läsa mer på 1177.se på vad som gäller för covid-19 och vilka symtom man kan få: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19-coronavirus/. Där skriver 1177 om när du ska söka vård. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-20

Annomyn skrev:

Hej! Detta gäller en fråga om corona!

Om man är lite små förkyld men mår bra och bor på samma boende. Kan man vara med varandra och hos över

svara
2020-04-24

Vården.se skrev:

Hej! Så länge de du bor med inte har några symptom så kan de göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet. Du kan läsa mer här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=69220#_69220. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-21

stefan skrev:

hej
jag har högt blodtryck och har haft en stroke. jag jobbar i skolan med ca 400 elever idag skall jag vara orolig för min hälsa mvh stefan

svara
2020-04-21

Vården.se skrev:

Hej Stefan! Det är i första hand arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön är säker för de anställda. För att läsa mer om det hänvisar vi till Arbetsmiljöverket: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/. För att hålla dig uppdaterad om rekommendationer för specifika riskgrupper, hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-till-riskgrupper/. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-21

Isabell skrev:

Hej!
Har varit förkyld en ovanligt lång tid i mars(för mig), 2 veckor. Då var jag hemma. Nu arbetar jag igen som vanligt. Min fråga är: Om jag hade Covid-19 utan att veta om det och blivit frisk, kan jag då lätt få det igen? Eller hur fungerar det? Känner att jag blir orolig så fort det känns som en förkylning är på gång. Tacksam för svar!

svara
2020-04-24

Vården.se skrev:

Hej Isabell! Enligt Folkhälsomyndigheten så är risken låg att få covid-19 igen under en och samma säsong. Däremot vet man inte hur länge man kan vara immun. Mer kan du läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=69077#_69077. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-06

Irene skrev:

Hej
Jag har fått ett blåmärksliknande utslag på huden som inte försvinner. Kan det vara Covid-19? Känner mig inte sjuk för övrigt.

svara
2020-05-07

Vården.se skrev:

Hej Irene! Vi på Vården.se är inte utbildad medicinsk personal. Du kan läsa mer om vilka symtom som gäller på 1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-21

Victora S skrev:

Hej! I början av december förra året kom jag hem från en resa i norra Italien, inklusive Milano/Bresciaområdet/Venedig. Fick vid hemkomsten en mycket akut hosta som var torr och satt ganska långt ner som höll mig vaken i flera nätter, men blev frisk inom en vecka. Det konstiga var att jag inte hade andra symptom. Kan det ha varit Covid-19? Tack

svara
2020-04-21

Vården.se skrev:

Hej Victoria!
Vården.se är en samlingsplats för vård och vi är inte utbildad vårdpersonal. Vi kan därför inte bedöma symtom och diagnoser. För mer information om de symtom som gäller för coronaviruset (covid-19) kan du läsa mer hos 1177: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/. Har du allmänna frågor om coronaviruset och dess spridning kan du ringa 113 13. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-27

Anna-Kari K skrev:

Hej, jag tycker det skrivs för ensidigt om symptomen. Jag insjuknade för en månad sen precis i diarre, frossa, hög feber, kräkningar, huvudvärk, ont i lederna, tappat smak/luktsinne, tryck över bröstet. Dessa symptom har vandrat fram och tillbaka och för tre dagar sedan kom röda utslag på armar med ökad tinnitus. Jag har inte haft någon hosta eller snuva/förkylning..Corona behöver inte börja som en förkylning m hosta/snuva uppenbarligen.

svara
2020-05-03

Lotta skrev:

Håller helt med dig om alla symtom Anna-Kari. Exakt så… och oj, så dålig jag känt mig.
Är testad positiv för 14 dagar sen. Aldrig haft hosta, men stort obehag över bröstet. Anfåddhet, huvudvärk, kräkts, illamående, yrsel. Blåsor på armar och händer. Feber första dagarna.
Även tinnitus som ibland är kraftigare. Obehag hela kroppen.
Avslutar nu med nässelutslag – i massor.

svara
2020-05-07

t skrev:

hej

hjälp mig har den problem nu

svara
2020-05-08

Vården.se skrev:

Hej! Vi på Vården.se är inte utbildad medicinsk personal, utan hänvisar till 1177 Vårdguiden för specifika frågor kring coronaviruset och symtomen: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19-coronavirus/. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-18

Ida skrev:

Har ni blivit friska nu? Hur länge är man sjuk ungefär? Insjuknade i förrgår med samma symptom.

svara
2020-05-18

Vården.se skrev:

Hej Ida! Enligt Folkhälsomyndigheten så blir man vanligtvis frisk inom några veckor om man har lindriga sjukdomssymtom såsom feber och hosta. De som blir allvarligt sjuka kan det ta mycket längre tid att bli helt återställd. Mer kan du läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=68689#_68689. Vänligen, Vården.se

svara
2020-04-27

Carina B skrev:

Hej Jag undrar varför ni tar upp astma som riskgrupp när socialstyrelsen har konstaterat att astmatiker inte är en riskgrupp.

svara
2020-04-27

Vården.se skrev:

Hej Carina! Vi skriver inte att astma är en riskgrupp, utan att personer med underliggande sjukdomar kan vara mer känsliga för sjukdomen. Mer om det kan du hitta på Världshälsoorganisationens (WHO) sida: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-05

Viktor skrev:

Jag har sedan 4 dagar tillbaka haft ont i halsen men främst väldigt ont i händerna är det ett tydligt covid-19 symptom? Har inga underliggande sjukdomar

svara
2020-05-06

Vården.se skrev:

Hej Viktor! Vården.se är en samlingsplats för vård och hälsa och är inte utbildad medicinsk personal. Du kan läsa mer om symtomen för coronaviruset covid-19 på 1177.se: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19-coronavirus/. Vänligen, Vården.se

svara
2021-02-12

Sofia skrev:

Hej Viktor! Jag har haft samma i dryg vecka. Hade du covid?

svara
2020-05-06

Anni skrev:

Efter samtal med 1177 igår är jag drabbad av Corona. Var så orolig att jag missade mycket av vad som sas. Jag ska dricka mycket vatten, vila mycket och träna lungorna. Min fråga är hur mycket jag ska vila. Får jag ta lugna promenader (utan möte med andra så klart)?

svara
2020-05-07

Vården.se skrev:

Hej Anni! Vi på Vården.se är inte utbildad medicinsk personal, utan vi utgår ifrån information från 1177 Vårdguiden. Där står det att om du har feber och mår dåligt så är det bra att vila. Man ska dock inte vila för länge då det försvårar lungornas möjlighet att arbete. När du mår bättre kan du ta korta promenader för att underlätta läkningen. Du kan läsa om det här: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/covid-19-coronavirus/. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-10

Maria skrev:

Hej

Jag har en son som visar alla symtom på Covid-19 och som varit hemma i 4 veckor (sjukskriven av läkare den sista), läkaren som sjukskrev honom sa att han kan gå till baka till jobbet även om han visar symtom för man smittar inte efter 4 veckor, stämmer detta?

svara
2020-05-11

Vården.se skrev:

Hej Maria!
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter så ska man stanna hemma så länge man är sjuk. Därefter ska man vänta två dagar efter man blivit frisk och symtomfri för att gå till jobbet. Sedan säger även Folkhälsomyndigheten att man kan fortsätta att ha torrhosta efter att man blivit helt fri från en covid19-infektion. Då är det möjligt att gå tillbaka till jobbet även om man fortfarande hostar – så länge man varit hemma minst sju dagar efter man blev sjuk med covid-19 och minst två dagar sedan man hade några andra symtom. Mer kan du läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-11

Christina skrev:

Varför är symtomen olika i olika länder? 1177 har en lista, WHO en lista. WHO känns ju dessutom lite mer global än 1177. På WHO:s lista finns bl.a. conjunctivitis med och jag har haft illröda ögon en längre tid tillsammans med lite hosta. Har jag covid19?

svara
2020-05-19

Vården.se skrev:

Hej Christina! Folkhälsomyndigheten utgår ifrån de studier som finns att tillgå, men eftersom covid-19 är en ny sjukdom så justeras symtomen hela tiden. 1177 Vårdguiden justerar också listan på symtom här: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-coronavirus/. Vården.se är en samlingsplats för vård och hälsa och är inte utbildad medicinsk personal – därför hänvisar vi till 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-12

Tuulia skrev:

Kan man fortsätta träna på gymet när man fått positivt svar på covid testet?

svara
2020-05-15

Vården.se skrev:

Hej Tuulia!
Enligt Folkhälsomyndigheten så ska man stanna hemma om man känner av minsta förkylningssymtom (snuva, hosta, feber), tills man är symtomfri. Då ska man stanna hemma ytterligare två dagar efter man blivit frisk. Sedan säger även Folkhälsomyndigheten att man kan fortsätta att ha torrhosta efter att man blivit helt fri från en covid19-infektion. Då är det möjligt att gå tillbaka till jobbet även om man fortfarande hostar – så länge man varit hemma minst sju dagar efter man blev sjuk med covid-19 och minst två dagar sedan man hade några andra symtom. Mer kan du läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/. Tänk därför på detta innan du exempelvis går till gymmet. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-12

Anonym skrev:

Hej! Om man blev sjuk för fem dagar sedan med endast huvudvärk, trötthet och försämrat smak- och luktsinne som symtom, och man varit symtomfri i två dagar och känner sig tillfrisknad men fortfarande har försämrad smak och lukt, hur ska man då resonera? På FHM:s hemsida står det att man då kan återgå till jobb/skola förutsatt att det var sju dagar sen insjunkande, men för min del är det bara fem? Kan jag då återgå till jobb/skola imorgon eller måste jag vänta ytterligare två dagar endast för att jag har smak- och luktbortfall? Jag har ju inga symptom länge förutom nedsatt smak och lukt. Tacksam för svar.

svara
2020-05-18

Vården.se skrev:

Hej! Enligt Folkhälsomyndigheten ska du fortfarande stanna hemma i sju dagar även om du har lukt- och smakbortfall, då samma sak gäller som för torrhosta. Mer kan du läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=68974#_68974. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-14

Anna skrev:

Hej!
Jag arbetar som sjuksköterska sedan 30 år tillbaka, insjuknade väldigt fort för ganska exakt 4 veckor sedan. Jag hänvisades till ett “Corona tält” för undersökning, de tog prover, venösa och arteriella, EKG, syremättnad, blodtryck etc. Det jag bad om var ett Covid test men vägrades det, jag kunde knappt stå på mina ben, blev hemskickad med en lapp i handen om vad Corona är och att jag skulle isolera mig och återkomma om mina besvär förvärrades. Vaknade dagen efter så pass dålig så jag trodde faktiskt att min tid var kommen. Åkte till tältet återigen, jag propsade på att få ta ett test men fick till svar att jag var tvungen att lägga in mig för att få testas (därinnan sade de att min arbetsgivare hade ansvaret för att se till att testa mig vilket inte stämde då), läkaren gav med sig, jag blev testad och läkaren skulle ringa upp mig för provsvar då jag inte ville lägga in mig om det var en “vanlig” influensa jag åkt på samt en viss rädsla att i annat fall bli smittad vid inläggning. Läkaren ringer upp mig ganska snart med information om att de kastat mitt prov med hänvisning igen till min arbetsgivare. Fick åka hem igen med uppmaning att om min andning förvärrades skulle jag söka ånyo alternativt ringa 112- Nu har det som sagt gått 4 veckor, har uppvisat precis alla symtom förutom hosta samt haft andningsbesvär endast vid ansträngning. När jag efter ett par veckor började uppleva förtvivlan över den smärta i precis hela kroppen som inte ville ge med sig så ringde jag / blev hänvisad till primärvården, INGEN av de jag ringde ville ta emot mig, samtala med mig eller erbjuda uppföljning i form av ex provtagning, jag bara låg i sängen, kunde inte röra mig, kunde inte resa mig utan hjälp, kunde inte skruva upp korken på vattenflaskan. Lederna och musklerna, varenda en, från tår till fingrar gjorde/gör så ont att jag inte ens knappt kan hålla i en penna och skriva. Idag först var jag och lämnade prover men ännu inget DR besök, symtomlindring eller ytterligare hjälp har erbjudits ännu. Blåsorna på mina knogar har blivit infekterade och gör så ont även de, det ena symtomet efter det andra. Jag börjar undra efter att ha arbetat i sjukvården så länge själv, vad är man värd som människa när man inte är fungerande längre? Vilket bemötande får man? Är det tacken? Först att kallas för en vardagshjälte för att sedan behandlas som luft eller en böld som samhället vill bli av med. Jag har kämpat nu i 4 veckor och vet att det är människor som har det värre och som kämpar för sina liv men nu efter så lång tid med smärta och när yrsel och synrubbningar tillkommer undrar jag….. är det slutet? Att ligga, ingen ork, vidrig smärta som ej symtomlindras, svullna vader med tillkomna knölar, DVT? som sagt, är det slutet? Aldrig känt mig så ensam i hela mitt liv, musklerna har börjat förtvina och orken är helt borta….Skrämmande…2020 i Sverige.

svara
2020-05-16

Marie skrev:

Vet precis hur du känner i frustrationen. Har varit hemma i 2 månader i vad läkare tror kan vara Covid19 – men ej blivit testad. Innan läkaren tog mig på allvar ansåg de att chefen skulle bestämma om jag var frisk eller ej. Man har tagit syresättning, lyssnat på lungorna och en CRP. Men det är vad utredning man får när man inte är tillräckligt sjuk för vården… Att man är totalt orkeslös, förkylningssymtom, ont i leder, tryck över bröstet & andfådd till & från väljer man att inte utreda ytterligare…

Bara till att hoppas att läkarens intuition är rätt så att de inte missar någon annan bakomliggande diagnos & hoppas att det snart vänder för en. *suck*

Krya på dig.

svara
2020-05-18

safija skrev:

Hej,jag blev sjukskriven efter webbsamtal i två veckor,med möjligheten att avbryta sjukskrivning. Mellan andra symptom läkaren skrev på intyget “möjligt covid19 “.Förre deta blev jag sjuk med olika symptom i 6 veckor.Första vecka ont i huvudet,sen en vecka frisk ,nästa ont i muskeln och läder, sen frisk i 3 dadar ,igen ont i kroppen och torrhosta i en vecka,frisk 2 dagar ,ont sen yrsel illamåendet ,fryser ofta.Då tiden kontaktade jag 1177,fick fina råd,men kände mig utanför ,de vände mig till vårdcentralen. Jag fick webbsamtal.
läkare sa att jag ska inte oroa mig eftersom man är smittsam mäst om man hostar.Men ,har jag corona ?,om ingen ville testa de som upplever som vi.

svara
2020-05-22

Eva skrev:

Jag blev sjuk i mitten på mars och har mött samma i vården. Vaknade med nya symtom varje dag. Tror ett test hade lugnat sinnet på oss. Första vändningen kom när jag började med att öka hälsokost c vitam d vitam fiskolja och zink. Min yrsel blev bättre och jag kan du gå. Är fortfarande uppsvullen i ansiktet o kroppen men det har lagts sig lite så det pickar inte lika mycket. Har ngn infektion i ögonen som inte heller vill ge med sig. Förstår hur du känner dig. Det kommer ordna sig håll ut!

svara
2020-05-30

Elena skrev:

Kontakta tidningen!! Det verkar som det är en strategi att inte testa för Corona för att hålla statistik nere. Är nog samma lika det redovisning av döda p.g.a. Corona. Man skriver en annan orsak.

svara
2020-06-12

Cat skrev:

Hur mår du idag Anna ? Jag har själv varit sjuk länge flera månader med olika symtom.

svara
2020-05-17

Hej skrev:

Hej,
har haft feber och hosta i några dagar ach därefter fick jag utslag som jag aldrig sett förut: under armarna och i gömskarna stora röda fläckar. Jag har aldrig fått några utslag på kroppen förut. Nyligen läste jag på nätet att det kan vara en symptom av korona. Vad tror ni?

svara
2020-05-18

Vården.se skrev:

Hej! Vi på Vården.se är en samlingssajt för vård och hälsa och är inte utbildad medicinsk personal. Vi hänvisar därför till 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning och information om covid-19. Där står det att människor med covid-19 kan få hudutslag som kan se väldigt olika ut. Mer kan du läsa här: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-coronavirus/. Vänligen, Vården.se

svara
2020-06-05

Anna skrev:

Hej! Det låter som om vi haft likartade symptom, fruktansvärd hosta, huvudvärk, feber, halsont och snuva. Det jag noterade var dina problem med vad jag förmodar är ljumsken. Där fick jag också stora röda (lite brännande och ömmande) märken. Detta symptom har jag inte sett något mer skrivet om. Jag har heller aldrig haft några utslag på kroppen tidigare. Det röda minskade och försvann efter ca 3 dagar, hostan har övergått till skrällhosta och näsan är inte heller ok än. Har testat men inte fått svar än.

svara
2020-05-18

Jenny skrev:

Har varit sjuk sen 2veckor tillbaka och är inte frisk än. Började med huvudvärk, ont i halsen, ont i lederna, hosta, och tung andning(har astma i botten) dessa symptom har kommit och gått under tiden med friskhetskänsla vid 2 tillfällen. Jag har även som ett kontant tryck i lungorna. Kan detta vara Corona?

svara
2020-05-18

Vården.se skrev:

Hej! Vi på Vården.se är en samlingssajt för vård och hälsa och är inte utbildad medicinsk personal. Vi hänvisar därför till 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning och information om covid-19. Du kan läsa mer om de olika symtomen här: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-coronavirus/. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-18

Pierre skrev:

Har testat mig för corana men läkarna säger att jag inte va positiv men att jag har ett virus i kroppen ?? Folk på mitt jobb va positiva . Covid 19 Själv har haft luktsinne och extrem trötthet prirr i benen och en konstigt obehaglig sjukdoms känsla varit orkeslös tappat vikt o muskler på 7 veckor ena stunden när man bra ena stunden skit yrsel till och från en skum huvudvärk svårigheter att sova ont i bröstet eller köninhar i bröstet som förflyttar sig runt om kass i magen till och från muntorrhet . Ingen feber . Och nu det senaste fått utslag som ploppar upp ena fingret och armen små prickar . Är ute o går mkt o tänker på vad jag äter . Även halsmandlarna kan svullna upp vid ansträngning. Det är sjukdom o vi som har fått smittan ska nån form av ersättning . Vi har ett stort antal smittade i Sverige på så kort tid är inte bra bristande regler

svara
2020-05-19

Bertil skrev:

Du vill ha ersättning? Ja, det sköter väl FK om? Eller du vill ha extra? mvh

svara
2020-05-25

Ingrid B skrev:

I slutet av november förra året insjuknade min son med torrhosta och feber. Därefter smittades både min man och jag och fick samma symtom. Jag hade en förfärlig torrhosta i ca 14 dagar. Tänkte ett tag att jag hade fått kikhosta igen men övergav den tanken snabbt. Jag hade ju ingen snuva såsom man får vid den sjukdomen. Efter ett tag gav hostan och febern med sig men jag upptäckte dock att jag tappat smak och luktsinnet. Både min make och min son fick sjukdomen i två omgångar. Sjuka någon vecka, friska några dagar och sedan sjuka igen. Jag hade bara en omgång av den. Jag sa vid flera tillfällen till familjen att jag tyckte att det var en konstig sjukdom jag drabbats av. Bara torrhosta och feber. Inget annat. Har aldrig upplevt något liknande tidigare trots att jag haft ett par regäla influensor tidigare i livet. Vad jag förstått så har även en granne till oss varit sjuk med samma symtom under den tiden. Också han fick den i omgångar. Vi umgås ibland så vi kan ju ha smittat varandra. Kan det tänkas ha varit covid 19 vi alla drabbats av? Tycker att symtomen stämmer överens med det jag läst om sjukdomen. Vad säger ni?

svara
2020-05-27

Vården.se skrev:

Hej Ingrid! Vi på Vården.se är en samlingssajt för vård och hälsa och är inte utbildad medicinsk personal. Vi kan därför inte avgöra om någon haft covid-19 eller ej. Vi hänvisar alltid till 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning och information om covid-19. Du kan läsa mer om de olika symtomen och jämföra med dina egna här: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-coronavirus/. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-25

Sandra skrev:

Jag har varit sjuk från o till sedan i mitten på mars. Snart 21/2 månad. Först fick jag ont i halsen o fruktansvärd hosta o andningspåverkan. Frossa utan feber särskilt nattetid. Konstig huvudvärk o snuva mm. Sen efter några veckor kände jag mig bra o gick till jobbet i en vecka. Sedan fick jag symtom igen. Jätte trött i perioder. Det va pann benet som gjorde att jag gick upp o skötte ungarna. Frossa lite då o då. Nu har jag haft ca 2 veckor med en jobbig huvudvärk särskilt i pannan men det vandrar runt lite här o var. Orkeslös. Stel i nacken o öm i ansiktet. Jag testade mig för covid19 för ca 2 veckor sedan när jag blev sämre igen. Men visade negativt. Kan testet vara missvisande??? Har aldrig varit sjuk från o till såhär länge

svara
2020-05-28

Vården.se skrev:

Hej Sandra! Vi på Vården.se är en samlingssajt för vård och hälsa och är inte utbildad medicinsk personal. Vi kan därför inte avgöra om någon haft covid-19 eller ej. Det är svårt att dessutom avgöra antikroppstesters tillförlitlighet. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det risk att självtest för covid-19 har låg känslighet och kan därmed visa att du inte har covid-19 trots att du har det. Mer kan du läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=69208#_69208. Vänligen, Vården.se

svara
2020-05-28

Lennart A skrev:

Hej, jag har också varit sjuk i över 2 månader. Jag har upptäckt att Vim Hof:s andningsövning på youtube lindrar symptomen väldigt mycket. För mig funkar det bra att köra övningen 3 gånger per dag.

svara
2020-06-02

Elisabeth skrev:

Hej! Jag har haft exakt som du med liknande symptom sedan i början på mars, var hemma nästan 3 veckor, gick o jobbade 2 april en dag, skulle jag inte gjort, blev ännuu sämre med nya symptom? Har varit hemma nu i 2 månader och är fortfarande sjukskriven idag 2 juni… Tänkte att jag skulle orka börja jobba i övermorgon, som det känns nu men det kan ändras från dag till dag. Är oerhört trött och matt och har snuva plus halsont… Det var som du skriver pannbenet som gjorde att man gick upp på morgonen och tog hand om sonen och lämnade på förskola. Trots sjukskrivning. Jag ska göra ett test nästa vecka privat och de säger ju att det ska visa ifall man har antikroppar eller inte. Vi får väl se vad de säger. Håller Tummarna! Hoppas det går bra för dig.

svara
2020-06-01

Birgitta E skrev:

Jag har känt mig sjuk med en otrolig jobbig hosta exstem trötthet feber lukt ock. YrSmak borta utslag på armarna

svara
2020-06-01

Daniela skrev:

Jag har varit lite dum mot mig själv och tidigare inte tagit mina andningsbesvär på allvar. I ca 3års tid har jag haft svårt att få luft och har intalat mig att det beror på att jag tidigare har varit deprimerad och stressad. Då jag har lite svårt och andas så är jag rädd för vad Corona kan göra med mig.. Jag vill inte ta någons tid i vården för att kolla upp mina problem + att det är en högre risk att jag blir smittad där.. (eftersom ingen testas för Corona) jag arbetar i en snabb butik och känner att folk har släppt på alla rekommendationer som gäller och jag kommer nog bli sjuk vilken dag som helst, Jag har både min sambo och mina kollegor som har Corona symtom och arbetar ändå, då Man är rädd att man blir den som kommer få stå utan jobb om man är borta nu.. Då ingen verkar testas utan får ett sjukintyg av internet med ”troligen corona” att skicka till FK.. Jag är rädd nu för jag inte tidigare har skött min hälsa och hur detta kommer drabba mig.. Jag är rädd för hur denna pandemi kommer utvecklas närmsta kvartalet, känner mig sviken av mitt samhälle som inte kan vara uppriktiga och tydliga med Hur läget står till! / orolig Stockholms bo

svara
2020-06-04

Lotta skrev:

Har varit sjuk i 7 veckor… upp o ner med tryck över bröstet o andra symtom. Var inne på sjukhuset efter drygt 5 veckor och där var allt bra utan syresättningen i blodet som gick ner så fort jag rörde på mig, de kollade två gånger, 84% ena gången och 90% när jag bara gick lite utanför undersökningsrummet. EKG, Blodgas och lungröntgen var bra.Covid test negativt, dock dotter som testad positiv.Skickades hem igen för att de inte kunde göra mer, de hittade inget fel sa de. Jobbar 50% och ska jobba 100% nästa vecka. Bara att bita ihop sa doktorn igår, kändes som att han tyckte att jag är hypokondriker. Fortfarande tryck och tyngd i bröstet och svårt att ligga ner, särskilt vänster sida och efter promenad. Värst efter ansträngning och resten av dagen. Nån mer som har det så? Har inte hört någon som blivit frisk efter så lång tid än, känns tröstlöst.

svara
2020-06-05

Karin skrev:

Hej Lotta! Jag har exakt samma som du men känt så här sedan mars månad. Kan vi komma i kontakt med varandra på något sätt? Mvh Karin

svara
2020-06-05

Vården.se skrev:

Hej Karin! Kul att ni vill komma i kontakt med varandra! Tyvärr publicerar vi inte kommentarer som innehåller person- eller kontaktuppgifter, till exempel fullständiga namn eller mejladresser. Vänligen, Vården.se

svara
2020-06-05

Lotta skrev:

Hej! Hur kan man komma i kontakt med Karin? 😊

svara
2020-06-05

Vården.se skrev:

Hej Lotta! Vi brukar inte vanligtvis få sådana här förfrågningar – men om både du och Karin mejlar oss på info@varden.se så löser vi det! Vänligen, Vården.se

svara
2020-06-06

Eva skrev:

Jag har också samma symtom med tung andning som började strax före påsk, halsont vid vårdagjämningen ca 1 vecka men inget sjuk annars, när halsonda gick över började jag harkla mig och ville liksom hosta men det gick inte, satt som fast, får liksom ont i bröstet också. Har varit till en närakut och vårdcentralen och ALLT ÄR SÅ BRA men det är det inte och nu har jag besvärligt med andningen i stort sett varje dag. Kan tillägga att jag fick luftrörsvidgande Buventhol och även cortisoninhalator så den som vidgar hjälper iaf till lite tycker jag. Känns som man måste hålla sig väldigt lugn och nu har jag haft så här i drygt 2 mån och det blir inte bättre snarare tvärtom.

svara
2020-06-07

Linda skrev:

Hej Lotta! Jag har liknande symtom och sjukdomshistoria som dig. Jag har varit dålig sen lite innan Valborg och inne på min 38 sjukdag nu. Värdena är bra o röntgen men jag är långt ifrån pigg 🙁 har nu fått problem med brännande pirrande känsla under huden och tryck över bröstet som kommer vissa dagar. Har precis samma känsla som du, helt gett upp hoppet att bli frisk 🙁

svara
2020-06-07

Emma skrev:

Hej. Känner igen mig i dina symptom. Var hemma och sjuk hela april. Hade mycket andningsbesär. Jobbade sen en vecka och fick därefter tillbaka andningssvårigheter. När jag varit hemma en vecka sökte jag för det. Alla test inkl lungröntgen såg bra ut. Därefter har gång varit igång och jobbat ett par veckor. Går bra om jag tar det lugnt. . Men har fortfarande andningsbesvär som kommer och går. Har känt mig bättre några dagar. Tänkte att nu vänder det. Men idag är det vätre igen. Klarar inte av någon fysisk ansträngning. Får mjölksyra av minsta lilla och konstant känsla av tryck över bröstet.

svara
2020-06-07

Anders skrev:

Jag har exakt samma symtom. Andningssvårigheter och hosta. Dryga 2 veckor efter symtom fick jag hög feber och kontaktade vården. På sjukhuset visade det sig att jag hade dålig syresättning och även en alldeles för hög snabbsänka. Lungröntgen visade lunginflammation. Covid-19 test visade negativt. Fick antibiotika som jag åt i 7 dagar. Febern försvann, dock är symtomen där fortsatt. Tungandad och hostig. Otroligt trötthet dessutom. Vet inte riktigt vad jag ska göra.

svara
2020-06-28

Camilla skrev:

När du säger dålig syresättning, vad låg den på? Hur vet man vad som är dålig syresättning? Har covid konstaterat, sjuk på dag 6 o blev kraftigt sämre igår och ambulans kom men de sa att syresättningen va ok så jag fick va kvar hemma. Frågade aldrig vad den var och undrar vad som är bra/dåligt? Om den sjunker en kort stund o sen stiger igen, är det ok då? Ska den va konstant låg för att det ska va farligt? Hemsk sjukdom det här!

svara
2020-06-06

Annica skrev:

Hej alla Insjuknade i början på mars med hosta och feber. Fick utan problem testa mig på jobbet men vet negativ. Trots det fick jag stanna hemma i två veckor utan läkarintyg på rekommendation av vår chef. Jobbar på en IVA i Stockholm. Återigen insjuknar med samma symtom men även halsont, extrem huvudvärk l, extremt trött, ukt och smakbortfall, Fick återigen testa mig i slutet av april och visade sig att jag var positiv. Nu jobbat sedan en dryg vecka och nu drabbats av ont i halsen, igen hjärtklappning samt tryck över bröstet. Även ett konstigt kliande exem på vaden… Det finns många symtom som är restsymtom och icke smittande, som hjärtklappning och det kan sitta i i månader efter insjuknandet men återigen Man blir såklart bekymrad Krya på er alla

svara
2020-06-07

Jacob skrev:

Hej, jag har haft svårt att hitta information gällande covid 19 ”tillfrisknat” Men de som Fortfarande har biverkningar eller men kvar i flera månader efter. Haft svårt att andas tryck över bröstet och illamående i 3 månader fryser väldigt lätt också. Det är väldigt tyst om de antalet som tillfrisknat men har kvar men som sitter kvar i flera månader. Jag är inne i 100 dagar snart och kan gå och göra saker men får lida på kvällen då andningen är väldigt tung, hjärtklappningar osv. Jag har försökt hitta om andra har haft dessa symtom så pass länge som jag. Det är väldigt varierande kan må bra en dag för att må sämre nästa dag. Vart täppt i näsan i 3 månader snart också. Har gjort EKG, röntgat lungorna, blodprover, kollat tarmarna inget konstigt men alla dessa symtom kom i samband med Corona. Jag har vart konstant trött och seg i 3 månader. Jag orkar inte ens 10% av min tidigare energinivå, jag får svårt att andas direkt vid ansträngning. Det måste talas mer om de som inte har viruset längre i kroppen men ändå har kraftiga biverkningar som sitter kvar. ”Tillfrisknat” är nog jättefel ord val för de patienterna som checkas ut från sjukhuset kan räknas som tillfrisknat men läst om många världen över som inte kunnat gå tillbaka till sitt normala jag/vardag efter flertal månader fast de tillfrisknat.

svara
2020-06-11

Therese skrev:

Förkylning mest snorig, några enstaka torra hostningar i början som startade för 10 dagar sen. Tappade lukt och smak dag två. Tog covid-19 test på dag tre som var negativt. Efter det fått tryck i bihålorna med feber i ett par dagar. Nu ingen feber men trots vanlig nässpray, kortisonnässpray, sinuxol och ipren i sju dagar släpper det inte i bihålorna. Känner mig svullen i övre delen av svalget, pratar nasalt, hostar slem (ibland lite torrt) och har snor som rinner bakvägen emellanåt. Fortfarande ingen smak eller luktsinne. Är pcr proven 100% tillförlitliga?

svara
2020-06-18

Vården.se skrev:

Hej Therese! Vården.se är en samlingsplats för vård och hälsa och vi är inte utbildad medicinsk personal. I dagsläget finns det inte väldigt mycket tillgänglig information om hur tillförlitliga PCR-testerna är. Det viktigaste du kan göra är att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att stanna hemma så länge du känner dig sjuk. När du blivit bättre kan du välja att göra ett serologiskt test för att se om du har haft covid-19, vilket du gör minst två veckor efter att du tillfrisknat. Det kan du läsa mer om i vårt blogginlägg här: https://www.varden.se/blogg/1425/hur-testar-man-sig-for-covid-19. Vänligen, Vården.se

svara
2020-06-21

Lena skrev:

Jag har varit sjuk i Covid-19 sedan 2/3, dvs 16 veckor nu! Jag blir inte bättre! Är fortf helt sängliggande och vårdas av min familj. Har bara haft sporadisk feber men frossan är hemsk, konstant isfrossa i hela kroppen…fortf andningpåverkan, torrhosta, ögoninfektion, muskelvärk, muskelsvaghet, extrem huvudvärk, illamående, hjärt-puls rubbningar, ont i ansiktet, konstiga utslag, blå fingrar och tår med mera med mera…
Försäkringskassan godkänner inte längre sjukskrivning, men viruset härjar fortfarande i kroppen med samma intensitet…. håller på att klappa ihop psykiskt nu… och det finns ingen uppmärksamhet på oss långtidssjuka! Svårt för oss att få vård och uppföljning också, skandal!!!

svara
2020-06-23

Elisabeth skrev:

Jag hostade samt hade huvudvärk och tror jag haft Corona i mars. Dock än idag är jag andfådd och har svårt att andas vid mindre ansträngning. Dock så om jag ”kör på lite hårdare vid träning” så är det lättare igen. Även fast jag blir tröttare snabbare än innan covid 19. Nästan känslan av att andas genom ett kaffefilter emellanåt samt att det kliar lite. Någon som har känt detsamma? Hur länge kommer det att pågå? Kommer man bli helt återställd eller är detta det ”nya” jag som jag närmaste anpassa mig efter?

svara
2020-06-26

Camilla skrev:

Jag har konstaterad covid och inne på fjärde dagen. Har feber på 38,6-38,8 och det går inte ner trots febernedsättande och baddar med kallt vatten och dricker vatten. Får otroligt ont i kroppen och huvudet och börjar bli orolig att jag inte får ner tempen. Har buksmärtor och diarré, ingen smak o lukt och galet trött, orkar knappt gå. Sover inte pga smärtor i kropp och huvud och inga värktabletter hjälper. Börjar bli orolig, hur länge ska man gå såhär?

svara
2020-07-05

marita skrev:

Jag har varit sjuk sedan den 6/4. Det började med att min hals svullnade. Det kändes som om bakre delen av tungan också var svullen. Efter några veckor började jag frysa, hade ingen feber men kände mig iskall. Blev vanvettigt trött, fick konstiga yrselanfall inuti huvudet. Efter fyra veckor hade jag ett videosamtal med en läkare som tyckte att jag skulle vänta ytterligare två veckor och sedan höra av mig. Så gjorde jag. En läkare ringde mig och bestämde att jag skulle få göra några tester. Testerna var bra. Jag berättade för läkaren att jag börjat få så konstiga smärtor i rygg och buk. Det känns som om någon dragit åt ett bälte runt kroppen. Fick efter ytterligare två veckor göra ett covid 19 test som visade negativt. Jag hade alltså ingen aktiv infektion just då. Ska till läkare imorgon efter att ha varit dålig i 12 veckor. Det känns så tröstlöst! Men vi är många som kämpar och vi får tro att vi så småningom får känna oss friska igen.

svara
2020-07-07

AM92 skrev:

Jag hade en vecka i april när jag mådde jättekonstigt med bröstsmärtor m.m. som sedan gick över.
Läkare misstänkte ångest i kombination med halsbränna (kollade EKG), men har nu sedan en vecka tillbaka konstaterad covid och ständigt tryck över bröstet. Andra symptom är lite värk i kroppen som kommer och går. Ett telefonsamtal till vårdcentral sa mig att jag inte ska ha haft det sen april men efter att ha läst många kommentarer hör är jag inte så säker längre… någon som haft konstant tryck över bröstet som har lyckats gå över? Hur lång tid tog det i så fall och behövdes vård? Har inte blivit tillsagd efter att ha beskrivit symptomen att söka vård ännu men känner mig lite orolig.

svara
2020-07-10

Carl skrev:

Hej! Jag fick mitt första positiva corona svar den 25e juni, varit i karantän sedan dess.
Jag har endast haft symptomet: försämrad lukt & smak sinne, detta fick jag tillbaka 6e juni på Måndagen.
Nyligen gjorde jag ett till test den 7e juli och det var fortfarande positivt.

Kan jag återgå till mitt normala liv 1 vecka efter 6e juni (då jag vart symptomfri), dvs 13 Juni på Måndag, även om mitt provsvar var positivt den 7e?

svara
2020-07-27

Vården.se skrev:

Hej Carl! Vården.se är en samlingsplats för vård och hälsa, och vi som arbetar här är inte utbildad vårdpersonal. När det gäller din fråga kan du läsa mer om detta på Folkhälsomyndighetens hemsida om hur länge du ska stanna hemma om du har/har haft covid-19: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=68974#_68974.

Vänligen, Vården.se

svara
2020-08-04

Per skrev:

Min särbo har fortfarande besvär av en lunginflammation som pågått länge där hennes läkare ordinerat luftrörsvidgande medicin tillsvidare då hon dras med en synnerligen envis hosta. Hon är inte sjuk i Covid-19.

I början av nästa år ska hon resa på en världsomspännande kryssning där fartyget besöker hamnar i flera kontinenter. För henne är det inte sannolikt att tro att Coronaviruset lämnat världen eller att ett vaccin fåtts fram och hon undrar nu om hennes luftrörsbesvär allvarligt kan påverka hennes hälsa om hon utsätts för smitta?
Resan är mycket dyr och en så kallad livsupplevelse och den ska betalas i sin helhet i början av september. Om hon (69 år) anses vara i riskgrupp p.g.a. sviterna av hennes tidigare luftvägsinfektion vill inte resa och utsätta sig för smittorisk. För detta krävs läkarintyg vilket kan fås.

Tacksam för svar.

svara
2020-08-06

Vården.se skrev:

Hej Per! Vården.se är en samlingsplats för vård och hälsa, och vi som jobbar här är inte utbildad vårdpersonal. Vad gäller din fråga ifall din särbos luftvägsbesvär skulle kunna göra att hon hamnar i riskgrupp för covid-19, är det bäst att hon vänder sig till sin läkare för en bedömning. Vänligen, Vården.se

svara
2020-09-26

Gabriel skrev:

Hejsan!
Under 8 mars-12 veckor framåt hade jag feber. Vaknade alltid med normal termostater och efter en halvtimme hade jag lätt feber dvs 37.7-38,0. Vid sommaren försvann psymtomen men efter ett par veckor in under jobbperioden kommer febern tillbaka. Jag hade då börjat träna och leva (normalt). Skillnaden nu är att jag har ofta 38,0 när jag kommer hem men att jag varje morgon fryser. Som feberfrossa men har ingen feber. Men känner mig väldigt dålig. Även magen är känslig men inte dålig. Jag oroar mig mer för cancer än covid-19. Har testat mig 2 gånger för covid på vårdens begäran men varit negativt. Första gången sa vården att jag testade mig försent och att de visste det kommer visa negativt då jag hade varit sjuk i så många veckor. Andra gången testade jag mig efter ca en vecka. Har inga antikroppar om nu testet stämmer, gissar att jag har T-celler om jag nu skulle ha covid. Men en orolig själ som jag är undrar jag om hur jag ska vidare med detta mående då detta snart pågått i ca 3 veckor med frossa på morgonen och feber efter jobbet. Vad kan jag göra?

svara
2020-09-29

Vården.se skrev:

Hej Gabriel!

Vad tråkigt att du upplevt dessa symtom så länge. Vi på Vården.se är inte utbildad vårdpersonal och kan därför inte ge dig medicinska råd. Vi rekommenderar därför att du vänder dig till din vårdcentral för en undersökning.

Lycka till!

Vänligen,
Vården.se

svara
2021-03-29

Kristina skrev:

Min svärson (45 år och frisk i övrigt) har kontaterad Covid 19. Han har haft feber och huvudvärk i tre veckor. Vad göra?

svara
2021-04-11

Vården.se skrev:

Hej Kristina!

Tack för din fråga! Vården.se är en söktjänst för vård och hälsa, och vi som arbetar här är inte utbildad vårdpersonal. Så länge som din svärson har symtom ska han stanna hemma. Han kan göra ett av självskattningstesten som vi skrivit om i detta blogginlägg, för att bedöma om han kan vara hemma eller om han bör uppsöka vård för sina symtom. Självklart kan han alltid ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Vänligen,
Vården.se

svara

Skriv kommentar

För att skicka in din kommentar måste du godkänna Allmänna villkor och vår Integritetspolicy. För att skicka in din kommentar måste du godkänna vår policy för bloggkommentarer.