Sjuksköterskebesök
Sjuksköterska med stetoskop runt halsen.

Sjuksköterskebesök

Vid ett sjuksköterskebesök kan du få hjälp med lindriga vårdärenden. Till exempel hudutslag, vaxpropp, omläggning av sår.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder sjuksköterskebesök där det passar dig.

Snabba fakta om Sjuksköterskebesök

Om sjuksköterskebesök
 • Sjuksköterskor har en viktig roll inom vården då de bland annat ansvarar för att bedöma, diagnostisera, planera, genomföra och utvärdera patienternas omvårdnad.
 • Vid mindre akuta vårdärenden kan det vara lämpligt med ett sjuksköterskebesök – antingen på en vårdcentral eller genom ett digitalt vårdmöte.
Om sjuksköterskebesök

Ett sjuksköterskebesök kan vara lämpligt om du har ett mindre akut ärende till vården. En sjuksköterska kan till exempel hjälpa till med blodtryckskontroller, omläggning av sår, blodprov, vaccinationer, öronspolning och bedömning av hudutslag. Läs mer.

Om sjuksköterskebesök

Sjuksköterska är ett av många legitimationsyrken inom vården. En sjuksköterska kan till exempel arbeta på en vårdavdelning, mottagning eller specialistavdelning på sjukhus, men också på en privat läkarmottagning, vårdcentral eller inom äldreomsorgen. En grundutbildad sjuksköterska kan även välja att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom en rad olika områden. Några exempel på olika typer av specialistsjuksköterskor är:

 • barnmorska
 • narkossjuksköterska
 • barnsjuksköterska
 • akutsjuksköterska
 • operationssjuksköterska
 • intensivvårdssjuksköterska
 • distrikssköterska
 • hjärtsjuksköterska
 • ambulanssjuksköterska.

Vad gör en sjuksköterska?

Medan läkare har ansvar för medicinsk diagnostik och behandling så har sjuksköterskor ansvar för att leda och planera omvårdnadsarbetet. Det betyder att sjuksköterskan både självständigt och i samarbete med resten av vårdteamet bedömer, diagnostiserar, planerar, genomför och utvärderar omvårdnaden. Sjuksköterskor ansvarar alltså för att ordinera medicin, utföra provtagningar och undersökningar, föra journalanteckningar, informera anhöriga om patienternas tillstånd och se till att patienterna får den vård de behöver. De handleder även studerande och nyanställda, och många är dessutom arbetsledare.

Vad kan du få hjälp med under ett sjuksköterskebesök?

Om du har ett mindre akut ärende till vården kan det vara lämpligt med ett sjuksköterskebesök. Då får du träffa en sjuksköterska som närmare undersöker ditt vårdbehov och ger enklare behandling. Om det sedan visar sig att du är i behov av ytterligare vård så kan sjuksköterskan hänvisa dig till en läkare för vidare behandling, alternativt förskrivning av receptbelagda läkemedel. Nedan följer några exempel på vilka typer av ärenden en sjuksköterska kan hjälpa till med vid ett sjuksköterskebesök:

Så går ett sjuksköterskebesök till

Metod

Hur ett sjuksköterskebesök går till beror på anledningen till att du söker vård. Ett sjuksköterskebesök kan till exempel innebära att du och sjuksköterskan endast har en dialog med varandra, och ibland kan det behövas en fysisk undersökning. Sjuksköterskan kan använda sina händer för att bilda sig en uppfattning om fysiska åkommor och ibland använda hjälpmedel som blodtrycksmätare, lampor, EKG-mätare eller otoskop.

Sjuksköterskan kan också hjälpa dig med enklare behandlingar. Om du till exempel vill ta blodprov eller vaccinera dig så utför sjuksköterskan detta, och om du skadat dig hjälper sjuksköterskan till att lägga om såret och lägga suturer om det behövs. Många får även hjälp av en sjuksköterska vid vaxpropp i örat, och då används en slang som spolar in kroppstempererat vatten med kontrollerat tryck tills vaxproppen släpper.

Innan ett sjuksköterskebesök

Innan ditt sjuksköterskebesök är det bra att tänka igenom om du har några frågor kring dina besvär eller den behandling som ska genomföras. Om du söker vård för ett särskilt besvär ska du också vara beredd på att sjuksköterskan kommer att ställa frågor om dina symtom. Tänk gärna ut en bra formulering i förväg så att det blir så tydligt som möjligt.

Efter ett sjuksköterskebesök

I många fall räcker det med sjuksköterskans åtgärder, men ibland kan du vara i behov av annan vårdbehandling som sträcker sig förbi sjuksköterskan kompetensbeskrivning. I så fall blir du hänvisad till en läkare. Beroende på vilken behandling du fått så kan du även bli kallad på ett återbesök hos sjuksköterskan en tid efter det första besöket.

Vad kostar ett sjuksköterskebesök?

Vad ett sjuksköterskebesök har för pris är svårt att säga på rak arm. Kostnaden varierar beroende på om du vänder dig till en vårdmottagning inom regionen eller en privatklinik. Högkostnadsskydd och frikort gäller för sjuksköterskebesök i regionens regi, och då ligger kostnaden mellan 100–300 kronor per besök. I vissa regioner är det dessutom kostnadsfritt med sjuksköterskebesök för personer som fyllt 65 år. Om du går till en privat mottagning kan det i sin tur kosta mellan 700 och 2 000 kronor per besök.

Fördelar med sjuksköterskebesök

 • Genom ett sjuksköterskebesök kan du få hjälp med mindre akuta vårdärenden som inte kräver läkarvård.
 • Under ett sjuksköterskebesök kan du få hjälp med flera besvär vid samma tillfälle.

Nackdelar med sjuksköterskebesök

 • Om sjuksköterskan gör bedömningen att du behöver ytterligare vård så kan du istället bli hänvisad till en läkare.

Vem kan hjälpa dig med sjuksköterskebesök?

Kan sjuksköterskebesök utföras av nätläkare?

Det går att videosamtala eller chatta med en sjuksköterska genom digitala vårdtjänster.

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
15 maj 2024 kl 11:37
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!