Höga blodfetter
Sjukvårdspersonal tar ett blodprov på en patient.

Höga blodfetter

Att ha höga blodfetter ökar risken för åderförfettning, även kallat åderförkalkning. Ökad risk för sjukdomar i hjärta och kärl.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med höga blodfetter på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Höga blodfetter

Viktiga länkar

Vad är kolesterol? (dietdoctor.com)

Vad är triglycerider? (werlabs.se)

Viktiga telefonnummer

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Du kan få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Höga blodfetter

Blodfetter är ett samlingsnamn för alla de typer av fetter som finns i vårt blod. Man pratar oftast om kolesterol och triglycerider. Läs mer.

Höga blodfetter

Blodfetter är ett samlingsnamn för alla de typer av fetter som finns i vårt blod. Man pratar oftast om kolesterol och triglycerider. Kolesterolets syfte är att bilda hormoner och bygga celler. Triglyceridernas syfte är att användas som energi till kroppen.

Blodfetterna har en viktig funktion och vi behöver ha det i måttliga mängder. Blir halterna av blodfetterna för höga kan de lagras i blodkärlens väggar. Detta gör att kärlen blir stelare. Risken finns också att kärlen täpps till, detta kan orsaka blodproppar och sjukdomar såsom hjärtinfarktstroke och kärlkramp.

Symtom vid höga blodfetter

Höga blodfetter ger inga symtom som vi kan se. Det kan endast upptäckas vid ett blodprov. På lång sikt kan höga halter av blodfetter leda till sjukdomar och dessa kan i sin tur visa symtom.

I vissa sällsynta fall kan man få utbuktningar vid en led eller sena i följd av höga blodfetter. Vissa personer kan också få vit-gula avlagringar vid ögonen.

När ska jag söka vård?

Du bör kontakta en vårdcentral för att kontrollera blodfettet om något av detta stämmer in på dig:

 • du har typ 2-diabetes
 • du har en njursjukdom
 • du har en hjärt-kärlsjukdom som orsakas av åderförfettning
 • du röker
 • du har högt blodtryck
 • du lider av övervikt eller fetma
 • du dricker mycket alkohol
 • du har en genetisk släkting som har fått en hjärt-kärlsjukdom.

Orsaken till höga blodfetter

Att ha höga blodfetter kan bero på flera saker:

 • vad du äter
 • om du röker
 • dricker mycket alkohol
 • fysisk aktivitet.

Du kan också ha höga blodfetter på grund av ärftliga orsaker. Detta kallas då för familjär hyperkolesterolemi. Detta innebär att blodfetterna är höga på grund av en mutation i en gen som bestämmer hur kroppen hanterar sitt kolesterol. Mutationen hindrar kroppen från att göra sig av med det skadliga kolesterolet från blodet.

Egenvård vid höga blodfetter

Det du kan göra vid höga blodfetter är att försöka övergå till mer hälsosamma levnadsvanor. Halterna kan förbättras och du kan också få lägre blodtryck, du kan läsa mer om det i vår guide om lågt blodtryck. Du bör också:

 • sluta röka
 • äta mer hälsosamt
 • öka din fysiska aktivitet
 • dricka mindre alkohol
 • prioritera sömn och återhämtning.

Behandling vid höga blodfetter

Vilken typ av behandling du får bedöms utifrån helhetsbilden av symtom och hur dina andra värden ser ut gällande blodtryck och blodsocker. Är du frisk utöver blodfetterna, får du hjälp med att lägga om kost och livsstil.

För människor som har många riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar kan det vara optimalt att kombinera livsstilsförändring och läkemedel som sänker blodfetterna.

Vid familjär hyperkolesterolemi krävs det läkemedel som sänker kolesterolvärdet. Det räcker inte med en livsstilsförändring eftersom det sitter i generna.

Vem kan hjälpa dig vid höga blodfetter?

Kan nätläkare hjälpa dig vid höga blodfetter?

En nätläkare kan ge dig rådgivning med kan inte hjälpa dig med behandling eller diagnostisering eftersom det krävs blodprov för att säkerställa blodfetterna.

Publicerad:
14 september 2023 kl 11:24
Uppdaterad:
14 september 2023 kl 11:24
Författare:
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor: