Högt blodtryck

Högt blodtryck

Runt en tredjedel av den vuxna befolkningen i Sverige beräknas ha högt blodtryck, och många har det utan att veta om det.

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med högt blodtryck på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Högt blodtryck

Viktiga länkar

Information om högt blodtryck (Riksförbundet HjärtLung)

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck, som även kallas hypertoni, innebär att hjärtat behöver arbeta hårdare än normalt. Detta innebär ökad risk för en mängd besvär. Läs mer.

Vad är högt blodtryck?

Blodtryck är det tryck som skapas när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck, som även kallas hypertoni, innebär att hjärtat behöver arbeta hårdare än under normaltillstånd. Ett ytterst lätt förhöjt blodtryck ses vanligen inte som en sjukdom utan istället som ett tillstånd som innebär en ökad risk för olika följdsjukdomar. Men ett högt blodtryck som inte behandlas kan leda till skador på olika organ i kroppen, och risken att drabbas av demensstrokehjärtsvikthjärtinfarkt samt njursjukdom ökar.

Symtom på högt blodtryck

Det kan vara svårt att veta om man har högt blodtryck, då det oftast inte ger några symptom. Ibland kan högt blodtryck ge lindriga symtom som trötthet och lätt huvudvärk. Det är därför viktigt att man kontrollerar sitt blodtryck regelbundet, för att se om blodtrycket har höjts. Det är först vid mycket högt blodtryck som man brukar få tydliga symtom.

Här är några symptom som kan uppkomma vid mycket högt blodtryck:

Orsak till högt blodtryck

Varför får man högt blodtryck? Det är ofta svårt att knyta högt blodtryck till en enskild faktor. Många gånger finns det flera orsaker till varför man har högt blodtryck. Några vanliga orsaker till högt blodtryck är:

 • övervikt
 • rökning
 • genetiska faktorer,
 • en underliggande sjukdom
 • hög alkoholkonsumtion
 • högt sockerintag
 • stress
 • ålder.

Egenvård vid högt blodtryck

Högt blodtryck är nära kopplat till livsstil och levnadsvanor. Det finns saker du kan göra själv för att förebygga högt blodtryck, till exempel:

 • äta en varierad och hälsosam kost
 • stressa mindre
 • träna regelbundet
 • gå ned i vikt
 • dra ner på alkoholkonsumtionen
 • undvika att äta lakrits.

Behandling vid högt blodtryck

Det finns många olika läkemedel som kan sänka blodtrycket. Ofta behöver man kombinera två eller flera läkemedel för att blodtrycket ska sänkas till en lämplig nivå. Din läkare kan hjälpa dig att hitta den behandling som passar just dig bäst. En behandling med blodtryckssänkande läkemedel brukar vara i flera år – ibland livet ut.

Diagnos vid högt blodtryck

På vårdcentraler kan du få hjälp med att mäta blodtrycket.Du kan också göra hemblodtrycksmätning, vilket innebär att du mäter ditt blodtryck hemma på egen hand.

Man mäter blodtrycket i millimeter kvicksilver (mm Hg) och det anges alltid som två siffror. Den första siffran visar ditt så kallade “övertryck” och den andra siffran visar ditt “undertryck”. Diagnosen högt blodtryck sätts om en person vid upprepade mätningar har ett blodtryck på 140/90 mmHg eller mer. Om du tar blodtrycket med hemblodtrycksmätning är gränsen för högt blodtryck istället 135/85 eller mer, då hemblodtryck ofta är lägre än blodtryck mätt på mottagning. Det optimala är att ligga omkring 120/70 mmHg, för då är risken för hjärt-kärlsjukdomar mycket låg.

Vem kan hjälpa dig vid högt blodtryck?

Kan högt blodtryck behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan ofta ge råd och konsultation, men vid högt blodtryck behöver man genomgå en fysisk undersökning för att ställa diagnos.

Publicerad:
26 januari 2023 kl 20:46
Uppdaterad:
16 mars 2023 kl 11:25
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!

Källor:

1177 (Högt blodtryck)
Aleris (Högt blodtryck)
Blodtrycksdoktorn (Allmänt om högt blodtryck)
Karolinska institutet (Har du koll på trycket)
Medicheck (Högt blodtryck)
Riksförbundet HjärtLung (Högt blodtryck)
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Hemblodtrycksmätning)
Vården.se (Högt blodtryck – vad är det?)