Mäta blodtryck
En person som får sitt blodtryck mätt.

Mäta blodtryck

En blodtrycksmätning kan visa om blodtrycket är förhöjt eller inte. Läs mer här!

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som erbjuder mäta blodtryck där det passar dig.

Snabba fakta om Mäta blodtryck

Om blodtrycksmätning
 • En blodtrycksmätning visar om du har ett blodtryck som är normalt, högt eller lågt.
 • Du kan mäta blodtrycket på vårdcentralen eller hemma på egen hand.
 • Mätning av blodtrycket är en vanlig undersökning i vården och kan ske i samband med en hälsokontroll.
Vad är blodtrycksmätning?

En blodtrycksmätning visar om ditt blodtryck är normalt, högt eller lågt. Läs mer.

Vad är blodtrycksmätning?

Blodtryck är det tryck som skapas när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. En blodtrycksmätning kan visa om ditt blodtryck är normalt, högt eller lågt. Ett lågt blodtryck innebär att trycket i blodomloppet är lägre än normalt, medan ett högt blodtryck innebär att hjärtat behöver arbeta hårdare än normalt – något som kan vara en påfrestning för hjärtat och ett tillstånd som behöver behandlas. Du kan läsa mer om lågt blodtryck och högt blodtryck här på Vården.se.

Man kan mäta blodtrycket på både barn och vuxna. En blodtryckskontroll kan utföras hos läkaren eller med egen blodtrycksmätare i hemmet. Mätningen kan också göras i samband med allmänna hälsokontroller.

Hur mäts blodtrycket?

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mm Hg) och det anges alltid som två siffror. Den första siffran visar det så kallade “övertrycket” som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Den andra siffran visar “undertrycket, vilket är då hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Det optimala är att ligga omkring 120/70 mmHg, för då är risken för hjärt-kärlsjukdomar mycket låg.

Var kan man mäta blodtrycket?

På vårdcentraler och apotek kan du få hjälp med att mäta blodtrycket. Mätningen kan också vara en del av en allmän undersökning. Du kan även göra hemblodtrycksmätning, vilket innebär att du mäter ditt blodtryck hemma på egen hand.

Så går det till att mäta blodtrycket

Metod

Blodtrycksmätningen tas antingen liggande eller sittande, ibland stående. Vårdpersonalen placerar en blodtrycksmanschett runt din överarm, i höjd med hjärtat. Därefter sätter vårdpersonalen ett stetoskop över ett blodkärl i armbågsvecket och pumpar samtidigt in luft i manschetten. Det gör att trycket ökar och blodkärlet pressas samman och när trycket blir tillräckligt högt passerar inte blodet genom blodkärlet.

Mätningen sker genom att personen som utför mätningen sakta släpper ut trycket ur manschetten och samtidigt som detta sker lyssnar i stetoskopet. Först tas övertrycket, när pulsljud börjar höras. Därefter mäts det undre trycket, när trycket minskar och pulsljudet ändras för och sedan försvinner.

Blodtryckskontrollen tar bara någon minut och gör inte ont. Det händer att man gör flera upprepade mätningar efter varandra.

Innan blodtrycksmätning

Före blodtryckskontrollen bör du undvika sådant som höjer blodtrycket, som till exempel:

 • kaffe eller te, under en halvtimme före mätningen
 • snus och rökning, under en halvtimme före mätningen
 • kraftig fysisk ansträngning.

Efter blodtrycksmätning

Efter blodtrycksmätning kan din vardag fortsätta precis som vanligt om du har ett normalt blodtryck och är frisk i övrigt. Om mätningen visar att du har ett högt blodtryck kan det bli aktuellt med behandling i form av blodtryckssänkande läkemedel.

Om du mäter ditt blodtryck hemma

Du kan mäta ditt blodtryck hemma med egen blodtrycksmätare. Det går ofta till på följande sätt:

 1. Du sätter dig bekvämt i en stol eller fåtölj.
 2. Luta sedan ryggen mot ryggstödet och placera båda fötterna på golvet.
 3. Innan du mäter blodtrycket bör du helst slappna av och vila i fem minuter.
 4. Du bör inte prata under blodtrycksmätningen.
 5. Placera sedan blodtrycksmätare på överarmen. Blodtrycksmanschetten ska sitta ungefär 2 cm ovanför armvecket och vara i samma höjd som hjärtat.
 6. Därefter ska mätdosan placeras på framsidan av armen, med handflatan uppåtvänd.

Blodtrycksmätning – 24 timmars

Blodtrycket brukar vara något högre när det mäts av vårdpersonal än när du mäter det själv hemma. Många brukar känna sig lugnare hemma, något som gör att trycket blir lägre. Därför mäts blodtrycket ibland under ett helt dygn. Denna mätning kallas 24-timmars blodtrycksmätning och sker under cirka 24 timmar. Under undersökningen får du ha på dig en automatisk blodtrycksmätare i ett helt dygn – även på natten.

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Vuxna bör mäta sitt blodtryck varje eller vartannat år. Om mätningen visar att blodtrycket är normalt, det vill säga mindre än 120/80 mmHg så räcker det oftast att göra en blodtryckskontroll vartannat år. Blodtrycket bör kontrolleras oftare om mätningen visar på lätt förhöjt blodtryck.

Vad kostar blodtrycksmätning?

Om du mäter blodtrycket på vårdcentralen gäller den vanliga patientavgiften för läkarbesöket. Du kan också betala för en hälsokontroll hos en privat vårdgivare. Vad det kostar beror på vad som ska ingå i kontrollen. Vissa apotek och mottagningar erbjuder blodtryckskontroll för 60 kronor.

Blodtrycksmätare för eget bruk finns att köpa till exempel på apotek och brukar kosta runt 700 till 1200 kronor.

Fördelar med blodtrycksmätning

 • Blodtrycksmätning kan visa om du har ett högt blodtryck, något som kan leda till allvarliga sjukdomar. Det enda sättet att veta säkert om blodtrycket är förhöjt är genom att mäta det.
 • Det är enkelt att mäta blodtrycket hemma eller på vårdcentral/mottagning.
 • Blodtryckskontroll går snabbt och är enkelt att utföra.

Nackdelar med blodtrycksmätning

 • Du behöver mäta ditt blodtryck flera gånger, en gång räcker inte. Vuxna bör mäta sitt blodtryck varje eller vartannat år.
 • Hemblodtrycksmätning upplevs ofta som bekvämt men kräver samtidigt ett större ansvar för den enskilda individen, något som kan orsaka ökad oro eller andra problem.

Vem kan hjälpa dig med blodtrycksmätning?

Kan blodtrycksmätning utföras av nätläkare?

För blodtryckskontroll, diagnos och behandling av högt blodtryck krävs oftast en fysisk undersökning på en mottagning.

Publicerad:
14 september 2023 kl 14:48
Uppdaterad:
15 maj 2024 kl 11:37
Faktagranskad av:

Vården.se strävar alltid efter att visa upp korrekt information i våra guider. Den här guiden har inte granskats av legitimerad vårdpersonal ännu. Faktan har däremot tagits från noga utvalda källor som presenteras nedan.

Är du legitimerad vårdpersonal och önskar faktagranska denna guide åt Vården.se? Fyll i dina kontaktuppgifter här så hör vi av oss till dig!