Högt blodsocker
En blodsockermätare.

Högt blodsocker

Högt blodsocker, som även kallas hyperglykemi, är när du har mer glukos i blodet än vid normalt blodsocker. Läs mer här!

Hitta vårdgivare Hitta vårdgivare

Sök efter vårdgivare som kan hjälpa dig med högt blodsocker på en plats som passar dig.

Snabba fakta om Högt blodsocker

Viktiga länkar
Viktiga länkar

Om någon har svimmat ska du ringa 112.

Vad är högt blodsocker?

Högt blodsocker är en förhöjd nivå av glukos i blodet. Läs mer.

Vad är högt blodsocker?

Alla människor har högt och lågt blodsocker under en dag. Blodsocker är bränsle i form av glukos som finns tillgängligt i blodet. När du just har ätit något med snabba kolhydrater finns det mycket glukos i blodet. När det gått lång tid sedan din senaste måltid har du lågt blodsocker. Det finns dock faktorer som kan leda till att du alltid eller ofta har förhöjt blodsocker. Det blir en påfrestning för kroppen samtidigt som det kan leda till att du drabbas av diabetes. Blodsockerfall kan också vara skadligt även om lite lägre blodsocker än normalt sällan är ett lika stort problem som högt blodsocker.

Vad händer om man har för högt blodsocker?

Högt blodsocker kan i långa loppet skada kroppens blodkärl. Diabetes innebär att kroppen inte klarar av att hålla nere blodsockret med hjälp av hormonet insulin. Högt blodsocker är dock ett symtom på diabetes, snarare än orsaken till det.

Vad räknas som högt blodsocker?

Man mäter blodsocker genom blodprov eller en blodsockermätare. Det är mängden glukos i blodplasman som kontrolleras. Ett P-Glukos-värde på 7,0 mmol/L eller högre anses vara högt. Men det krävs att du haft det värdet vid flera tillfällen under två dagar eller längre för att det ska klassas som att du har förhöjt blodsocker.

Hur känns högt blodsocker?

Här är de vanligaste symtomen på vad som händer i kroppen och hur det känns att ha högt blodsocker:

 • Du är törstigare än vanligt.
 • Du känner dig trött.
 • Munnen och andra slemhinnor torkar ut.
 • Du upplever ett försämrat allmäntillstånd och blir lätt andfådd.
 • Du kissar mer eller oftare än vanligt.
 • Synen blir dimmig.
 • Illamående och magsmärtor.
 • Din utandningsluft luktar illa.
 • Du drabbas av svimning.

Om du haft högt blodsocker under en lång tid och löper risk för att få eller har fått diabetes är det vanligt att gå ner i vikt, utan att du försökt göra det. Ett annat symptom på att du haft högt blodsocker under en längre tid är att sår och skador tar längre tid att läka.

Vad kan orsaka högt blodsocker?

Tillfälligt förhöjt blodsocker kan bero på:

 • Att du just har ätit en större måltid.
 • Att du har läkemedel utskrivet mot högt blodsocker men glömt att ta det.
 • Att din fysiska aktivitet har varit mycket låg.
 • Att din kropp behöver extra insulin på grund av sjukdom, en skada eller stress.

Om högt blodsocker är kroniskt så beror det i regel på diabetes som stör produktionen av det blodsockerreglerande hormonet insulin.

Vad gör man vid högt blodsocker?

Om du har en tendens till att ha för högt blodsocker kan du ofta sänka det genom att förändra vad och hur du äter. Genom att gå över till långsamma kolhydrater får du ett jämnare blodsocker. Det är också bra om du kan äta mindre socker. Genom att röra på dig mer använder du det glukos som finns i blodet. Motion är alltså ett sätt att hantera högt blodsocker på som även har många andra hälsofördelar. Att se till att få i sig extra vätska kan också sänka blodsockret.

Om du har högt blodsocker på grund av diabetes blir det ännu viktigare att du tänker på vad och när du äter. Du kan behöva kontrollera ditt blodsockervärde ofta, eller åtminstone lära dig att uppmärksamma tecken på att det är för högt eller för lågt.

Behandling vid högt blodsocker

Det finns flera olika läkemedel som du kan få utskrivet om du har problem med högt blodsocker. Det är vanligt att man ger syntetiskt insulin. Vissa läkemedel kan leda till att du får för lågt blodsocker om du inte är mycket noga med doseringen. Det kan i sin tur leda till svimning och att du behöver behandling med glukos.

Vid akut hyperglykemi kan du drabbas av ketoacidos (syraförgiftning) som kan behöva behandlas på en akutvårdsavdelning. Man ger då insulin direkt i blodet för att få ner blodsockervärdet. Behandling för högt blodsocker handlar också om att lära patienten att sköta sin egenvård.

Diagnos vid högt blodsocker

Om du misstänker att ditt blodsocker är förhöjt är det viktigt att kolla upp det eftersom det kan vara ett tecken på diabetes.

Vem kan hjälpa dig vid högt blodsocker?

Kan högt blodsocker behandlas av nätläkare?

En nätläkare kan inte mäta ditt blodsocker men kan ge råd om hur du bör gå vidare om du tror att ditt blodsocker är förhöjt.

Publicerad:
26 januari 2023 kl 14:55
Uppdaterad:
11 oktober 2023 kl 15:48
Faktagranskad av:

Dr. Ulla Pripp, Spec. Allmänmedicin, MD Kardiovaskulär medicin, Medicinskt ansvarig läkare, Läkarintyg Direkt

Källor:

Insulin.se

Accu-check.se

1177 (Ketoacidos)

1177 (Blodprov: P-Glukos – blodsocker)