Astma KOL-mottagning
karta knapp bakgrund
Filter
Lediga tider
0
0
0
0
Öppettider
18
24

Astma KOL-mottagning

En astma- och KOL-mottagning är en specialiserad medicinsk enhet som fokuserar på diagnos, behandling och vård för personer med astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Läs mer.

455 mottagningar i närheten av dig
Din Doktor i Märsta
4.4 (7)
primary care
4.3 (4)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
4.0 (1)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
3.1 (2)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
4.6 (28)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
3.5 (5)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
3.6 (9)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
2.2 (4)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
1.6 (4)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
2.9 (11)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
2.1 (12)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
1.2 (8)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
2.4 (10)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care
1.7 (11)

Vill du komma i kontakt med mottagningen?
primary care

Vill du komma i kontakt med mottagningen?

Vad är en astma & KOL-mottagning?

En astma- och KOL-mottagning är en specialiserad medicinsk enhet som fokuserar på diagnos, behandling och vård för personer med astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Astma- och KOL-mottagningar finns på sjukhus, vårdcentraler och lungkliniker. På mottagningarna arbetar erfarna och kunniga lungspecialister och sjuksköterskor. 

Vad är skillnaden mellan astma och KOL?

Astma är en luftvägssjukdom som orsakas av en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna, vilket leder till periodiska attacker av andningssvårigheter. KOL är en kronisk inflammatorisk sjukdom i lungor och luftvägar, som kännetecknas av en gradvis försämring av lungfunktionen över tid. Den vanligaste orsaken till KOL är rökning, medan astma oftare har allergiska och ärftliga komponenter. Astma kan debutera i barndomen, medan KOL utvecklas vanligtvis efter många års exponering för rök eller andra skadliga ämnen.

Vad gör en astma & KOL-mottagning?

En astma- och KOL-mottagning erbjuder specialiserad vård och behandling för personer med astma och KOL. De genomför diagnoser, utför lungfunktionstester, ger individuella behandlingsplaner, justerar medicinering och läkemedel, ger rådgivning om hantering av symtom, och ger stöd för att förbättra lungfunktionen.