Så hanterar du höstens studier under coronapandemin

Så hanterar du höstens studier under coronapandemin

2022-09-02 | Covid-19

Så här efter sommaren är det många som går tillbaka till studier eller börjar en ny utbildning. Men i år ser förutsättningarna lite annorlunda ut, med en pågående smittspridning av covid-19 på många håll. För vissa kommer det att bli mycket distansstudier, medan andra kommer att kunna studera på plats. Vi ger tips inför hösten och går igenom de rekommendationer som gäller!

Eftersom det fortfarande pågår smittspridning av covid-19 i Sverige är det även under hösten viktigt att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med. Det gäller till exempel att man bör fortsätta att hålla avstånd, hålla god handhygien genom att regelbundet tvätta händerna med tvål i minst 20 sekunder och att undvika stora folksamlingar. Rekommendationen om distansundervisning för högre utbildning har dock hävts.

Så kommer undervisningen se ut på universitet och högskolor

Bland högskolor och universitet i Sverige har man valt att lägga upp höstens undervisning på lite olika sätt. Den 15 juni hävdes Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning och vissa universitet har valt att återinföra undervisning på plats i lokalerna, medan andra fortsätter att köra mycket undervisning och tentor på distans. De universitet som ökar undervisningen på plats väljer till stor del att prioritera de studenter som börjar sin allra första termin och de moment som inte går att utföra på distans, som till exempel laborationer.

Gemensamt för alla universitet är att de kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller att kunna hålla fysiskt avstånd i lokalerna och att både studenter och personal måste stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Här kan man läsa mer om läxhjälp i Stockholm.

Det här kan du tänka på när undervisningen sker i skolans lokaler

För många är det välkommet att få ha delar eller hela undervisningen på plats, men det är fortfarande viktigt att följa de rekommendationer som gäller. Skolan har ett ansvar att se till att det finns möjlighet till detta, men du kan också själv tänka på att:

  • Hålla avstånd till andra, både i undervisningssalar och i övriga lokaler, som cafeterior eller bibliotek.
  • Tvätta händerna regelbundet med tvål i minst 20 sekunder. 
  • Försök att undvika kollektivtrafiken så mycket som möjligt och hitta alternativa sätt att ta dig till skolan.
  • Stanna hemma om du har några symtom på covid-19, även om de är väldigt lindriga.

Så underlättar du för dig själv vid distansstudier

Distansundervisning ställer höga krav på dig som student och många har under våren upplevt det som väldigt mentalt jobbigt att inte kunna få undervisning på plats i skolans lokaler. För dig som kommer att ha mycket distansundervisning kan det vara bra att tänka på att:

  • Ha en tydlig struktur för dagen och hittar rutiner som du kan hålla dig till.
  • Ta pauser från pluggandet, till exempel genom att ta en promenad.
  • Hitta en särskild plats där du sitter och pluggar varje dag, där du känner att du kan koncentrera dig.
  • Utnyttja digitala verktyg för att hålla kontakten med dina kurskamrater och stötta varandra.

Vill du veta mer om vad som gäller för covid-19 i arbetslivet? Läs vårt inlägg om vilka rekommendationer som finns inför hösten!

Källor:

Folkhälsomyndigheten

DN


Publicerad: 21 augusti 2020 kl 08:43
Uppdaterad: 2 september 2022 kl 16:05

Författare:

Skriv kommentar