Nystartat initiativ – Vården.se lanserar #backahälsan

Nystartat initiativ – Vården.se lanserar #backahälsan

2022-01-18 | Nytt på Vården.se

Antalet besök hos vård- och hälsoaktörer har minskat drastiskt under coronapandemin, samtidigt som intresset för vård och hälsa aldrig har varit större. Detta visar data från Vården.se, Sveriges största privata samlingsplats för vård och hälsa. För att öka kunskapen om att det fortsatt är tryggt och möjligt att besöka de flesta vård- och hälsoaktörerna startar Vården.se uppropet #backahälsan.

– På sistone har det rapporterats att det är många som undviker att söka vård nu under coronatider. Det beror troligtvis på att folk är rädda bli smittade av covid-19 när de söker vård. Men det här tankesättet är inte hållbart, särskilt inte för folkhälsan. Det är viktigt att du som patient fortsätter att gå till din vårdgivare, så att du inte riskerar att försämra din hälsa, säger Staffan Gustavsson, VD, Vården.se. 

Under maj månad genomförde Vården.se en undersökning med tandläkare i storstadsregionerna, och resultaten visade att 80 procent hade färre patienter än innan pandemin. Liknande signaler har uppmärksammats inom manuell terapi, som till exempel naprapater och kiropraktorer, samt inom akutvården. Hälsoeffekterna av att sluta gå till tandläkaren, naprapaten eller gynekologen är stora och riskerar att bidra till långtgående negativa effekter för folkhälsan. De uteblivna besöken riskerar också att påverka utbudet inom vård och hälsa. Vårdgivare inom den privata sektorn som tappar en stor del av sina patienter kommer i längden inte att kunna fortsätta som bolag, om patienterna inte fortsätter söka vård.

– Därför är det dags att lansera #backahälsan. Syftet med initiativet är att öka medvetenheten kring vår nuvarande och framtida hälsa. Som patient ska man känna sig trygg med att gå till sin vårdgivare. Vård- och hälsosektorn är redan vana vid att sköta hygienen och hantera smitta. Därför är sektorn också bättre rustad än många andra för att hantera de hårdare riktlinjer som kommit i och med pandemin, säger Staffan Gustavsson, VD, Vården.se. 

I en debattartikel för #backahälsan listar Staffan Gustavsson de två saker som behövs för att patienter ska känna sig säkra med att söka vård och att den privata vård- och hälsobranschen ska finnas kvar efter pandemin:

  1. Att Folkhälsomyndigheten tydliggör för patienterna vad som gäller när man ska söka vård. Det råder förvirring kring huruvida man fortfarande får söka vård och patienter oroar sig för smittspridningsrisken. Men faktum är att många vårdgivare fortsatt har öppet och är rustade för att kunna garantera säkerheten för patienterna. Det finns därmed en diskrepans mellan patienternas och vårdgivarnas kunskap och detta är något som Folkhälsomyndigheten behöver påtala och tydliggöra.
  1. Att vi alla ser till att #backahälsan på samma vis som vi under pandemin har stöttat våra krogar och andra utsatta branscher. Det är viktigt att vi stöttar vår hälsosektor för att den ska finnas kvar efter pandemin. Därför ska vi fortsätta gå till våra vårdgivare när vi behöver det, förutsatt att man följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och inte uppvisar några förkylningssymtom.

– Självklart måste du som patient fortsätta följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Du kan till exempel inte gå till din vårdgivare om du uppvisar förkylningssymtom såsom hosta, snuva, halsont och feber. Det är fortsatt viktigt att alla tar sitt ansvar i coronatider, för att minska smittspridningen. Men det innebär också att vi behöver ta ansvar för vår egen hälsa, avslutar Staffan.

Länkar:

Debattartikel – https://www.realtid.se/debatt/vi-vill-backahalsan-patienterna-och-ekonomin

Brev från VD:n om #backahälsan – https://www.varden.se/blogg/1471/vi-vill-backahalsan

Undersökning bland tandläkare – https://www.varden.se/blogg/1439/manga-avstar-tandlakarbesok-under-coronatiden-trots-hygienatgarder-bland-tandlakarmottagningar 

För mer information, kontakta: 

Staffan Gustavsson, VD Vården.se, staffan.gustavsson@varden.se, 070 – 569 77 99 

Elias Wästberg, Presskontakt Vården.se, elias.wastberg@varden.se, 073 – 501 50 05 

Om Vården.se

Vården.se är en privat söktjänst för vård och hälsa, som samlar och visualiserar all legitimerad vård i Sverige. Vår vision är att alla människor i Sverige ska bli och förbli friska. Därför gör vi det enkelt för patienter att hitta, jämföra och boka den bästa vården. Vi tycker att alla ska ha möjlighet att välja sin vård efter personliga preferenser. Vården.se har cirka 300 000 besök varje månad. www.varden.se


Publicerad: 17 juni 2020 kl 08:36
Uppdaterad: 18 januari 2022 kl 10:42

Författare:

Skriv kommentar